www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gedoopt voor het leven
dr. P. Korteweg
Uitgeverij: Den Hertog, Houten, 2008
ISBN 9789033121425
Pagina’s: 152
Prijs: € 17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit boek wordt de visie op de kinderdoop, de volwassendoop en de herdoop beschreven aan de hand van enkele geschriften uit de tijd van de Nederlandse Reformatie. De auteur richt zich met name op de doopvisie van Guido de Brès, zoals hij die verwoord heeft in zijn Wortel en oorsprong der wederdoperen. Verder behandelt hij het onderwerp vanuit de twee doopformulieren en de besprekingen tijdens de Dordtse Synode van 1618-1619. Toen zijn de argumenten voor en tegen de kinderdoop, de volwassendoop en de herdoop doordacht en aan het papier toevertrouwd. Voorzover nodig wordt voor het begrijpen van hun standpunten verwezen naar de vroege kerk, de Middeleeuwen en andere reformatoren. Niet in de laatste plaats bespreekt de auteur de bijbelse gegevens omtrent de doop.
Ten slotte trekt de auteur lijnen naar de actualiteit. Ten aanzien van de doop heeft de evangelische beweging op de gereformeerde gezindte steeds meer grip. Velen kennen gemeenteleden of familieleden die zich hebben aangesloten bij een evangelische gemeente en zich lieten herdopen.


1. Reformatorisch Dagblad - 25 februari 2009 - www.refdag.nl 
Bijbelse gronden van de kinderdoop

Boekrecensie door Ds. H. Polinder


Het bestaansrecht van de kinderdoop wordt door velen in twijfel getrokken. Veel gemeenten in reformatorische kring hebben te maken met leden die zich (willen) laten overdopen. Het is dan ook goed dat er boeken verschijnen die grondige aandacht geven aan dit onderwerp.

Dr. P. Korteweg heeft gekozen voor de benadering om weer te geven hoe er in de tijd van de Reformatie over doop en verbond gedacht werd. Dat is een waardevolle benadering, omdat op deze manier de opvatting weerlegd wordt dat de kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen, de kinderdoop als iets vanzelfsprekends hebben meegenomen uit de Rooms-katholieke kerk zonder zich te bezinnen op het Bijbels fundament van de kinderdoop.

De auteur laat vooral Guido de Brès aan het woord. Zijn geschrift, ”De wortel, de oorspronck en het fundament der wederdopers”, geeft duidelijk weer hoe Guido de Brès in het Woord van God het verbond met Abraham en zijn nageslacht als de rode draad ziet en als fundament voor het dopen van de kleine kinderen van de gemeente.

In hoofdstuk 2 wordt uitvoerig ingegaan op het functioneren van de Schrift bij Guido de Brès in zijn denken over de doop. De Brès wilde zich alleen op het Woord van God baseren. Uiteraard wilden de wederdopers dat ook, maar hier komt het verschil tussen het gebruik van de Schrift tussen hem en de wederdopers naar voren. De lijnen naar vandaag kunnen doorgetrokken worden, omdat het verschil in visie op de doop ook nu vooral te maken heeft met de visie op de Schrift, de eenheid tussen Oude en Nieuwe Testament en het gebruik en verstaan van teksten binnen het geheel van de Schrift....
Lees het hele artikel...

www.vergadering.nu