www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


JEZUS, de levende HOOP
Koert Koster
Uitgever Mijnbestseller
Pb, 162 pag., € 14,95
9789462544086
Dit boek bestellen...

Veel 'Jezus-boeken' zijn al verschenen. Daarin wordt vaak veel ruimte besteed aan het zogenaamde 'Jezus-onderzoek'. Speciale aandacht gaat eruit naar vragen rondom de 'historische Jezus' en de 'verkondigde Christus'.
     Bij dit boek van Koert Koster is dat echter niet het geval. De auteur wil vanuit een persoonlijke insteek over Jezus schrijven: pastoraal en betrokken. Hij wil Jezus voorstellen als de levende Hoop.
     Kritische noten ontbreken niet. Er is veel mis in onze wereld. We leven in een angstige wereld met o.a. burgeroorlogen en dreigend terrorisme. De schrijver doet echter niet mee aan paniekvoetbal.
     Integendeel, hij ziet hoop voor de wereld door Jezus Christus die geboren, gestorven en opgestaan is. De aftrap op Golgotha maakt de definitieve overwinning over de machten van het kwaad mogelijk. Dankzij 'Decisionday' wordt 'Victoryday' realiteit.

Dit boek is daarom opbouwend van karakter. Er is sprake van gedegen theoretische en theologische reflectie.

Koert Koster(Hoogeveen,1973)studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij is getrouwd met Marleen Koster-Dekker. Samen hebben ze een zoon Jens. Ze wonen in Hazerswoude-Rijndijk.

Meer boeken van Koert Koster...

..


1. CIP - 10 december 2014 - www.cip.nl


De kerststop: tijd voor bezinning?

Recensie door CIP

"Veel mensen nemen een zogenaamde ‘kerststop’ tussen de kerstdagen en oud&nieuw. Sommige bedrijven geven hun personeel zelfs twee weken rust. De ‘kerststop’ is een prachtige uitvinding als zij werkt," schrijft Koert Koster in zijn nieuwe boek JEZUS, de levende HOOP. "Dat wil zeggen als zij doet waar zij voor bedoeld is. Zij is bedoeld om tot rust te komen en te bezinnen. Ook om te bezinnen op de toekomst: hoe nu verder. Hoe nu verder met elkaar?"

"Landen of burgers die met elkaar in oorlog zijn, grijpen soms ook de ‘kerststop’ aan om de wapens neer te leggen. Een wapenstilstand van enkele dagen of weken moet rivaliserende groepen de gelegenheid geven om te bezinnen. We kunnen ons serieus afvragen waar zo’n wapenstilstand goed voor is als er na dit ‘kerstreces’ weer vrolijk op los wordt geschoten. Het kromme van een zogenaamde ‘kerststop’ is dat de tijd werkelijk even stil lijkt te staan, maar uiteindelijk gewoon verder blijkt te tikken. Kerst lijkt mij het feest van de verandering waarbij mensen de tijd krijgen om een structurele verandering in hun leven door te voeren. Het is een bezinnen op de vraag hoe het nu verder moet met de Ander, de ander en mijn eigen leven."

Cruciale vragen
"Vragen die gesteld zouden kunnen worden zijn: 'Kan ik mijn eigen kleine wereldje verbeteren, zodat ik meer vrede heb met mezelf en met mijn situatie?' 'Draag ik mijn steentje bij als het gaat om vrede in de buurt of in de wereld?' Dit lijken mij uiterst cruciale vragen. Toch worden deze vragen in de dagelijkse praktijk met een korreltje zout genomen. Het blijkt niet mee te vallen om de geest van Kerst en de goede voornemens die daarmee gepaard gaan, structureel door te voeren in het nieuwe jaar. In die zin zijn we als mensen bijzonder hardleers. We willen wel veranderen, maar het lukt ons niet om te veranderen. De hamvraag is wat christelijke bezinning rond Kerst uiteindelijk oplevert."

"Het wrange van een 'kerststop' is dat men, door zo'n pauze in te lassen zonder structurele consequenties, de werkelijkheid van God niet serieus neemt. Dit starre en hardnekkige gedrag van de mens die voortgaat op de weg die hij ooit is ingeslagen, wordt heel kernachtig verwoord door de popgroep U2. In het lied 'New Year's Day' komt de volgende zinsnede voor: 'Nothing changes on New Year’s Day'. Ons wordt weliswaar verteld dat het de ‘gouden eeuw’ is, maar alles blijft hetzelfde en niets verandert. Want we gaan gewoon door op de oude voet. Zo hardleers is de mens die zich niet tot op het bot door Gods Geest en zijn Woord laat raken. Maar het moet anders en het kan anders. Dat is de belofte van God aan de mens die wil veranderen. God laat het er niet bij zitten."

Voor altijd Kerst
"'Utopia' zal komen en verschijnen als de 'plaats der plaatsen'. Ook al houdt de halve wereld dat voor onmogelijk. Zij zal blijken meer te zijn als we als mensen ooit hebben durven hopen. Zij zal niet een ‘non-plaats’ zijn, maar een plek waar de vrede van God definitief gestalte krijgt. Dan zal Kerst altijd Kerst zijn. Kerst zal altijd gevierd worden als doorgaande herinnering en belevenis van dat wat God in de mens Jezus begonnen is. Aan deze eeuwige Kerststop zal nooit een eind komen. God en zijn schepping zullen dan in harmonie zijn."

Deze maand verscheen het nieuwe boek van Koert Koster, JEZUS, de levende HOOP. Klik hier om het boek te bestellen.

 

www.vergadering.nu