www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Hartstochtelijk leven
  – meer dan overleven
Karol Ladd
Uitgeverij Medema, 
224 pag., € 17,50 
9789063535957
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf had gepland. Er komen onvermijdelijke problemen en teleurstellingen op je pad. Dan is het niet zo gek dat je de moed wel eens laat zakken en je met een diepe zucht aan een nieuwe dag begint: alwéér een dag, alwéér nieuwe lasten!
Karol Ladd komt met een bemoediging voor alle vrouwen die verder moeten. Als God andere wegen met je gaat, is dat niet het einde van je levensverhaal. Hij heeft een veel beter plan met je leven. Een plan dat boven je gebroken dromen en uiteengespatte verwachtingen uitgaat. God wil je een hartstochtelijk leven geven - een enthousiast en overwinnend leven dat beter is dan je zelf ooit had kunnen denken.
Kies je ervoor om te blijven hangen in je teleurstelling? Of kies je ervoor om een liefdevolle God te vertrouwen? Dit boek geeft je bijbelse wijsheid, bemoedigende verhalen en krachtige principes om een harstochtelijk leven te leiden.
Karol Ladd was leerkracht, maar heeft inmiddels haar krijtje ingewisseld voor de pen. Haar boeken brengen een hoopvolle boodschap en hebben een positieve invloed op vrouwen over de hele wereld. Karol woont in Dallas, Texas met haar man en twee dochters. 

1 RECENSIE


1. Uitdaging - 7 oktober 2010 - www.archief.uitdaging.nl

Nieuwe energieboost na teleurstellingen
Vrijwel iedereen krijgt in het leven te maken met teleurstellingen. Voor de een heeft het dramatische gevolgen, de ander gebruikt de ellende als startpunt voor een nieuw leven. In Hartstochtelijk Leven wil Karol Ladd teleurgestelde vrouwen weer positief laten denken op basis van een rotsvast geloof in God.

Boekrecensie door Rianne van der Molen

Hartstochtelijk Leven is niet voor iedereen geschikt. Schrijfster Karol Ladd richt zich hier duidelijk op vrouwen die ellendige gebeurtenissen achter de rug hebben. En voor wie het maar niet lukt om het leven opnieuw op te pakken. Ze wil dat haar vrouwelijke lezers aan de slag gaan met hun problemen; dat haar boek ze helpt om teleurstellingen het hoofd te bieden. Ze wil dat de vele persoonlijke verhalen die ze hier opdist, inspirerend zullen zijn voor dames die diep teleurgesteld zijn in het leven.

Wat als eerste opvalt hier, is de sterk Amerikaanse insteek. Ladd ziet zichzelf als ‘positive lady’ en dat is te merken. Met een ongekende blijheid neemt ze de lezer mee langs treurige verhalen met een mooie afloop. Die aanpak zal niet iedereen aanspreken. In Hartstochtelijk Leven voelt het alsof uit elk drama positieve lessen zijn te halen. Niet iedere vrouw zal dat zo ervaren. Voor sommigen van hen zal het wellicht voelen als falen als het hen niet lukt om hun leven snel weer op te pakken.

Om die reden had Ladd wel iets minder succesverhalen mogen gebruiken. In het echte leven kennen de meeste mensen immers mooie en minder geslaagde voorbeelden. Ondanks die kanttekening, zal het boek van Ladd troost kunnen bieden aan vrouwen die een treurige gebeurtenis in hun leven om willen zetten naar iets positiefs. Zij kunnen leren van de persoonlijke verhalen van andere dames, Bijbelteksten lezen die hoop geven en via gebedspunten en vragen aan het einde van ieder hoofdstuk aan de slag met hun eigen leven. Voor hen zal Hartstochtelijk Leven een bemoediging kunnen zijn om de zonnige kant van het leven en de liefde van God opnieuw te vinden.


www.vergadering.nu