www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Op het randje van de Apocalyps
Tim LaHaye & Craig Parshall
Uitg. Het Zoeklicht, Doorn 2011
409 blz. € 19,95
9789064511455
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Joshua Jordan, een voormalig Amerikaans luchtmachtpiloot die veelspionagewerk deed, heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van wapens en maakte 's werelds meest geavanceerde raketverdedigingssysteem, een laserschildsysteem, genaamd Return to Sender. Als Jordan de Verenigde Staten tracht te beschermen tegen een niets ontziende reeks nieuwe vijanden, krijgt hij te maken met zowel buitenlandse als binnenlandse krachten. Wereldwijd ballen eveneens krachten samen om het raketsysteem te stelen. Ondertussen doet de Amerikaanse regering alles om een economische catastrofe af te wenden en wil Jordans wapen systeem als ruilmiddel hierin betrekken. 

Samen met de hulp van zijn rondetafelgroep, tracht Jordan het land te behoeden voor een economische en morele neergang - en wil hij zijn naam zuiveren. Ook een groep christelijke leiders die zich De Patriotten noemen, staat hem bij. Als de gebeurtenissen in de wereld steeds meer beginnen te lijken op de situatie als voorzegd in het Bijbelboek Openbaring, moet Jordan de Bijbelse profetieën, waar de predikant van zijn vrouw het zo vaak over heeft, onder ogen zien. Maar ook de prijs die hij moet betalen om het land waar hij zo van houdt, te redden ... 


1. Nederlands Dagblad - 3 juni 2011 - www.nd.nl

Het begin van het einde

Recensie door Willem van Hartskamp

‘Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’ (Openbaring 1: 3) Met deze woorden is de toon gezet en vangt deel 1 van de serie ‘Het Einde’ aan.

Een prelude op dat wat komen gaat in dit snelle actieverhaal van een nieuw schrijversduo, LaHaye en Parshall. Terecht rijst de vraag wat deze serie nog toevoegt aan bijvoorbeeld een serie als ‘De laatste bazuin’ van LaHaye en Jenkins waarin dezelfde thematiek centraal staat. Boeiend is echter te zien waar beide schrijvers goed in zijn: LaHaye voor de theologie en Parshall voor de juridische kant van de zaak. De structuur van het boek bestaat uit relatief korte hoofdstukken, zeventig in totaal. Het verhaal bestaat uit vier delen. Elk deel wordt ingeleid met citaten waarin de motieven verwoord worden voor het gedeelte dat volgt.


Doordat er nogal wat personen een rol in het boek spelen en door snelle perspectiefwisselingen kan het soms wat verwarrend zijn voor de minder geoefende lezer die wellicht door de bekende letterbomen het woordenbos niet meer ziet. 

Het is bijzonder dat deze serie juist nu het licht ziet. We leven immers in een tijd waarin door diverse wereldgebeurtenissen door duizenden mensen nagedacht wordt over de eindtijd, en waar het met de wereld toch naartoe moet. De aardbeving in Japan, de golf van terreuraanslagen, de onrust in de Arabische wereld, het zijn zaken die mensen aan het denken zetten. Velen lezen (opnieuw) de Bijbel en zoeken naar antwoorden op veel hoe- en waaromvragen. Er is een intense opleving te merken onder christenen en niet-christenen als het gaat over de tekenen van het einde der tijden en de misschien wel meest prangende vraag: Wanneer zal het einde zijn? Wanneer is het einde van de wereld er? Hoelang nog? Vriend en ‘vijand’ bestudeert momenteel de Bijbel. Wie heeft de antwoorden? LaHaye en Parshall in ieder geval niet en dat is ook hun doel niet. Ze openen slechts de ogen voor de werkelijkheid waarin we nu leven en hoe het zou kunnen gaan in de nabije toekomst met deze wereld en verschillende grootmachten van de aarde.

Dit boek licht een tipje van de sluier op, het wil een eerste aanzet zijn tot nadenken over jezelf, de wereld waarin je leeft en de toekomst van onze aarde. ‘Waardoor laat jij je leiden? Door angst of geloof?’, is een van de vragen die wordt opgeroepen door een van de hoofdpersonages. Een vraag die we ons allemaal zouden moeten stellen en beantwoorden.

Wereldregering
Joshua Jordan, een voormalig Amerikaans luchtmachtpiloot (interessante overeenkomst overigens met Rayford Steele uit de serie ‘De laatste bazuin’) die veel spionagewerk deed, heeft de RTS (Return To Sender) ontworpen, een raketverdedigingssysteem. Zowel buitenlandse als binnenlandse machten en krachten zitten achter dit geavanceerde systeem aan. Ondertussen doet de Amerikaanse regering verwoede pogingen een economische catastrofe af te wenden. Jordan probeert met onder andere zijn Rondetafelgroep en met hulp van een patriottistische beweging Amerika te behoeden voor een economische en morele ondergang.

Wanneer de gebeurtenissen meer en meer gaan lijken op de situatie zoals beschreven in het Bijbelboek Openbaring moet Jordan de Bijbelse profetieën onder ogen zien. Maar ook de prijs, die hij moet betalen om het land waar hij zo van houdt, te redden. Hoewel het verhaal niet origineel te noemen is, er zijn immers meer boeken over dit thema, leest het heel makkelijk en vlot weg. Door gebruik van korte hoofdstukken en goede ‘cliffhangers’ blijft het boek boeien. Ook door verhaalgegevens als het streven naar een wereldregering, een wereldwijde valuta (typisch genoemd, de CReDO!) en de macht van de media om te bepalen welk nieuws wel en niet gebracht wordt, ben je benieuwd hoe de plot zich verder zal ontwikkelen en zal aflopen. Mooi is dat door alle politiek, economie, godsdienst en moreel verval, ook de rode draad loopt van een hecht gezin, de familie Jordan.

In dit verhaal blijkt alles uiteindelijk met alles verweven te zijn. Prachtig is de Bijbelse lijn/ parallel van de geschiedenis van Izaak en Abraham, de vader die zijn zoon moet offeren. Ook dit boek staat helemaal in de Amerikaanse Bijbeltraditie en eindtijdverwachting van nu en is absoluut voor de geïnteresseerde Apocalypsliefhebber een must.

www.vergadering.nu