www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Het verhaal van Lucas
Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins
(vert. Heleen Wubs)
Uitg. Barnabas, Heerenveen 2010
263 blz. € 19,95
9789085201540
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het verhaal van Lucas vertelt hoe de evangelieschrijver Lucas opgroeit als Griekse slaaf, studeert aan de universiteit en ten slotte arts wordt. Onderweg ontmoet hij Saulus van Tarsus, een geweldige Hebreeuwse spreker die zowel Lucas' voorbeeld als zijn grootste rivaal wordt. Lucas' nieuwsgierigheid is gewekt, maar hij is ook sceptisch als hij verhalen hoort over een man die Jezus heet en naar verluidt wonderbaarlijke genezingen verricht. Maar het indrukwekkende verhaal van de bekering en redding van Saulus, die nu Paulus heet, en de bovennatuurlijke genezing van een van zijn eigen patiënten, verandert Lucas' geestelijke leven voorgoed. 
Hij wijdt zijn leven aan Christus en schrijft een evangelie dat gebaseerd is op de bekeringsverhalen van gelovigen en op de verhalen over het leven van de Heer uit de mond van degenen die hem kenden: de leerlingen die drie jaar met Jezus hebben doorgebracht en, belangrijker nog, Jezus' moeder Maria.

Tim LaHaye is een bekende Amerikaanse auteur en voorganger. Jerry B. Jenkins is een christelijke schrijver die al meer dan 175 boeken op zijn naam heeft staan. 
Het verhaal van Lucas is het eerste deel van een serie verhalen over Jezus, waarin nog zullen verschijnen: Het verhaal van Matteüs, Het verhaal van Marcus en Het verhaal van Johannes.

1 RECENSIE


1. Nederlands Dagblad - 18 december 2010 - www.nd.nl 

Roman in Bijbeltaal
Lucas, Paulus en Theofilus samen in een roman van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins.

Recensie door Marianne Hoksbergen

Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins schreven een roman over het leven van de Bijbelse Lucas.

Het Bijbelgedeelte dat het meest centraal staat in de kersttijd is ongetwijfeld het evangelie volgens Lucas. De schrijver heeft nog een Bijbelboek op zijn naam staan, de Handelingen der apostelen. Wie was deze man, dokter van beroep? Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins hebben een poging gedaan zijn leven in een roman te vatten.
‘Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus…’ Vrijwel elke Bijbellezer herkent deze zin als het begin van Handelingen, geschreven door de arts en evangelist Lucas. Wie was die Theofilus? In het boek Het verhaal van Lucas fungeert Theofilus als eigenaar van de jonge slaaf Loukon (had dat niet gewoon het Griekse Loukas of Loukanos moeten zijn?) Deze vijftienjarige heeft uitzonderlijke kwaliteiten en daarom besluit zijn meester hem klaar te laten stomen voor de universiteit. Als hij zijn opleiding netjes volgens plan voltooit, zal Theofilus hem de vrijheid schenken. En niet alleen hem, maar ook zijn vader en moeder.

Eenmaal op de universiteit van Antiochië – de slaaf heet nu voortaan keurig op z’n Romeins Lucas - ontmoet hij een opvallende en briljante Joodse student, Saulus uit Tarsus, met wie hij het goed kan vinden. Na een conflict scheiden echter hun wegen, tot ze elkaar jaren later weer ontmoeten. Saulus heet dan Paulus en is vol van een wonderdoener uit Judea. Lucas en ook zijn voormalige meester zijn benieuwd naar wat hij te vertellen heeft. Temeer omdat het stoïcisme, dat beiden aanhangen, geen oplossing voor hun schuldgevoelens blijkt te zijn.

Pluspunt van dit boek is dat de verhalen Schriftgetrouw zijn. Sterker nog, de laatste helft staat vol citaten die rechtstreeks uit de Bijbel komen. En dat geeft tegelijk de zwakte aan. Mensen – bijvoorbeeld de moeder van Jezus, Maria, en Paulus – praten in schrijftaal, inclusief de befaamde paulinische zinnen, zij het wel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat geeft je niet het gevoel dat je een roman aan het lezen bent, maar stukken uit de Bijbel. Daar is op zichzelf natuurlijk niks mis mee, integendeel, maar de gemiddelde romanlezer verwacht in gesprekken toch echt wel gewonemensentaal.

De schrijvers – Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, in ons land bekend door de serie De Laatste Bazuin – hebben hun best gedaan om van allerlei gegevens uit het Nieuwe Testament een chronologisch geheel te maken en daar zijn ze in geslaagd. Keerzijde daarvan is dat je als lezer – ook door het genoemde verschil in taalgebruik – het gevoel krijgt dat je van een verhaal in een verslag terecht bent gekomen.

Ten slotte: romantisch is deze roman zeker niet. Gods gave van de aantrekkingskracht tussen man en vrouw speelt geen enkele rol. Al eerder heeft uitgeverij Barnabas een boek over de dokter uit de Bijbel uitgegeven, Lucas, de heelmeester van Taylor Caldwell (2008). Indertijd heb ik daar meer van genoten dan van dit boek, ondanks Caldwells rooms-katholieke verzinsels inzake Maria.

www.vergadering.nu