www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Doeltreffend bijbelse profetieŽn bestuderen 
Tim LaHaye 

Prijs 14.50; paperback; Pagina's 190; www.zoeklicht.nl
Beschrijving 
Als u altijd al de bijbelse profetiŽn wilde bestuderen maar niet goed weet waar te beginnen, dan is 'Doeltreffend bijbelse profetiŽn bestuderen' voor u geschreven. In dit gemakkelijk te gebruiken boek, geschreven door een van de meest gerespecteerde experts op gebied van de bijbelse profetie, zult u:
- solide richtlijnen ontdekken om nauwkeurig de bijbelse profetiŽn te bezien
- duidelijke schema's vinden omtrent toekomstige gebeurtenissen
- uitleg bij bijbelteksten krijgen die handelen over gebeurtenissen als: de opname, de wederkomst van de Here Jezus en het duizendjarig vrederijk
- oefeningen vinden die helpen sleutelteksten inzake bijbelse profetiŽn te begrijpen
- een overzicht vinden van toekomstige gebeurtenissen in het licht van de Bijbel

Reformatorisch Dagblad - 9 november 2005 - www.refdag.nl 

Details over de wederkomst 
Lezen in de profeten aan de hand van Tim LaHaye 
Boekrecensie door Ds. J. Koppelaar 

De populaire romanserie ĒDe laatste bazuinĒ van de Amerikaan Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins beschrijft de ophanden zijnde vervulling van vele profetieŽn. Inmiddels gingen bijna 40 miljoen exemplaren over de toonbank. LaHaye heeft nu ook een studieboek geschreven, met als doelstelling dat wij geÔnformeerd moeten zijn over de wederkomst des Heeren. Om niet verleid te worden door valse leraren. 

Na drie inleidende hoofdstukken beschrijft LaHaye in veertien hoofdstukken de wederkomst van Christus en het zichtbaar verschijnen van Zijn Koninkrijk. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit stukjes toelichtende tekst met daarbij aansluitende vragen en studieopdrachten, die naar verschillende Bijbelgedeelten over het onderwerp leiden, afgesloten door een samenvatting. 
Vanuit Bijbelgetrouw standpunt leidt LaHaye ons langs de volgende onderwerpen: De wederkomst als komende realiteit, de twee fasen van de wederkomst, de twee fasen van de verdrukking, de komst van de Heere Jezus op aarde, de twee fasen van de opstanding van de doden, de beoordeling van Gods kinderen voor de rechterstoel van Christus, de kronen die hun daar worden geschonken enzovoort. 

Hoewel in de studieopdrachten het Oude Testament aandacht krijgt, gaat het in de toelichtingen toch vooral om het Nieuwe Testament. LaHaye put daar interessante gegevens uit. Bijvoorbeeld, dat de wederkomst van Christus het op een na belangrijkste onderwerp van het Nieuwe Testament is. Het enige onderwerp dat vaker genoemd wordt, is de redding van mensen. Paulus spreekt maar weinig over het avondmaal en de doop, maar wel vijftig keer over de wederkomst. Daarover geeft hij in 1 en 2 Thessalonicensen gedetailleerde informatie. 

LaHaye snijdt hier een belangrijk punt aan. Vaak wordt gezegd dat we de details over de wederkomst niet hoeven te kennen, omdat de Heere er zelf ook niet over gesproken heeft. Men ziet dan over het hoofd dat de Heere Jezus Zelf al aankondigde dat deze details door de Heilige Geest geopenbaard zouden worden: Ą...en de toekomende dingen zal Hij u verkondigenĒ (Joh.16:13). De brieven aan de Thessalonicensen zijn daar een verbazingwekkend voorbeeld van, om maar te zwijgen van het boek Openbaring. 

Eigen standpunt 

Het mooie van LaHayes boek is dat het de lezer zelf aan het werk zet om de profetieŽn te bestuderen. Voor mensen die dit nog nooit hebben gedaan, is deze studie een waardevolle hulp. De auteur opent beslist nieuwe perspectieven, ongeacht welk standpunt de lezer inneemt. Na de door het boek aangereikte studiemethode gevolgd te hebben, zullen lezers zelf tot een eigen standpunt kunnen komen. Dat laatste wordt uitdrukkelijk door de auteur beoogd. 

Ik vraag me echter af of hij daarin geslaagd is. Immers, zijn prechiliastische en pretribulationistische standpunt wordt zelden genuanceerd. Zelf deel ik zijn prechiliastische standpunt, omdat dit in de kerk de oudste papieren heeft. Het vroegkerkelijke prechiliasme houdt in dat de Heere Jezus eenmaal wederkomt op aarde, waarbij de opname van de gemeente plaatsheeft, om vervolgens in Zijn Koninkrijk van tien eeuwen alle nog uitstaande beloften en profetieŽn te vervullen, waarna Hij dit voltooide Rijk aan de Vader zal overgeven. 

Het pretribulationisme daarentegen houdt in dat de Heere Jezus vůůr de grote verdrukking de gemeente zal opnemen in de hemel, en dus tweemaal zal wederkomen: eerst vůůr Zijn gemeente en daarna mťt Zijn gemeente. De Vroege Kerk heeft dit standpunt beslist afgewezen, omdat er een bedelingenleer achter zit die men niet kon accepteren. Maar ook omdat men toen geloofde dat de kerk de grote verdrukking ingaat, en pas daarna, bij de openbare wederkomst van Christus op aarde, wordt opgenomen. 

Twee voorbeelden: Tertullianus zegt dat de dan op aarde levende kinderen van God tijdens de verdrukking de opgestane heiligen vergezellen. Irenaeus zegt dat de verdrukking de laatste beproeving van de heiligen zal zijn. En als ze volharden, zullen ze met onvergankelijkheid worden gekroond. Irenaeus ziet dus, evenals Tertullianus, de opname nŠ de verdrukking (op grond van 1 Thess. 4). En zo heb ik het ook gelezen. Als de laatste bazuin zal blazen, zal een plotselinge íwegrapingí plaatsvinden.


Nederlands Dagblad - 25 februari 2005 - www.nd.nl 
Recensie door Reina Wiskerke

Doeltreffend bijbelse profetieŽn bestuderen

Tim LaHaye is bekend van de populaire serie De laatste bazuin over de eindtijd, die hij samen schreef van Jerry B. Jenkins. Deze romans veronderstellen dat tegen de tijd van Christus' wederkomst de 'opname van de gemeente' plaatsvindt, gevolgd door de 'grote verdrukking' van zeven jaren. Deze interpretatie van het boek openbaring ligt ten grondslag aan 'Doeltreffend bijbelse profetieŽn bestuderen'. Volgens de auteur is zijn boek anders dan andere over dit onderwerp, omdat hij de lezer de ruimte geeft zťlf conclusies te trekken uit profetische bijbelgedeelten. Alhoewel die ruimte er natuurlijk altijd is, probeert ook LaHaye de lezer wel degelijk van zijn gelijk te overtuigen. La Haye is een Amerikaan, en zoals vaker in lectuur van Amerikanen, wordt de lezer opgewarmd met de openingszin: "U staat op het punt te beginnen aan een opwindend, maar soms controversieel gebied van bijbelstudie. Eťn die uw leven zou moeten veranderen." Het is raadzaam deze pretenties te laten stuiten op Europees christelijke nuchterheid.

www.vergadering.nu