www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Jeremia
Dr. Hetty Lalleman de Winkel
De Brug, Commentarenreeks op het Oude Testament
Uitg. Groen, Heerenveen
geb. 296 blz.
ISBN 9058394919
prijs € 27,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlJeremia
Bode - mei 2005

Waarom lezen wij de Bijbel? Omdat het Gods Woord is. Waarom lezen wij sommige gedeelten uit de Bijbel bijna nooit? Omdat ze voor ons gevoel moeilijk of zelfs onbegrijpelijk zijn. Toch zijn ook die gedeelten het Woord van God, daar gaat niets vanaf. Oudtestamentische bijbelboeken bijvoorbeeld. Het boek van Jeremia onder andere, een toch op zichzelf niet onbekende Godsman, 'de wenende profeet'. Maar bij het lezen haken velen al gauw af, omdat de tekst zo duister lijkt.

Uitgeverij Groen heeft zich dapper gewaagd aan een reeks commentaren op het Oude Testament, waarvan dit het eerste deel is. Het niveau is niet dat van academische theologie; de opzet is de geïnteresseerde bijbellezer te helpen die met behulp van enige informatie veel meer ingang vindt in een boek als de profetie van Jeremia.

Een bijbelgetrouw standpunt, een hoge eerbied voor het gezag van de Schrift, wekt daarbij vertrouwen. Het is te hopen dat het zal lukken om met deze serie hulp te bieden bij het lezen van vele oudtestamentische boeken. Er wordt een korte weergave van de betekenis van de tekst aangeboden, iets over de vertalingen, de historische achtergrond, de literaire opbouw, en het theologische belang. Er worden lijnen getrokken naar het Nieuwe Testament. Kennis van Hebreeuws, Aramees of Grieks heeft de lezer niet nodig, maar bij het schrijven is van zodanige kennis wel gebruikgemaakt.

Dr. Hetty Lalleman werkt als oudtestamentica aan Spurgeon's College in Londen. Zij promoveerde in 1997 op een dissertatie over de plaats van Jeremia in de profetische traditie. Verder publiceerde zij over de ethiek van het Oude Testament. Zij en haar man dr. Pieter J. Lalleman (eveneens als theoloog verbonden aan Spurgeon's College) zijn regelmatige contribuanten aan de inhoud van het blad ELLIPS.

www.vergadering.nu