www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De verborgen eenheid van de Bijbel
Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament
P.J. Lalleman
Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2018
320 pagina’s, € 19,95
ISBN: 9789463690164
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het Oude Testament lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden in christelijk Nederland.
Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, nieuwtestamentische christenen, nu helemaal met dit weinig geliefde deel van de Bijbel te maken?
Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als bron van het Nieuwe. Hij behandelt een selectie van de talloze verbindingen tussen de 66 boeken van de Bijbel.
Hij gaat zowel in op hoofdstukken als op thema’s en personen.
Zonder volledig te willen zijn neemt Lalleman de lezer mee door de Schriften en toont duidelijk dat het Nieuwe Testament bestaat bij de gratie van het Oude. Ook zonder letterlijk te citeren verwijzen Jezus en de apostelen tussen de regels door
naar het ‘Eerste Testament’. Een gedegen kennis van deze teksten wordt verondersteld bij het lezen van de evangeliën en de apostolische brieven.
Wie het Oude Testament veronachtzaamt of van minder waarde acht, mist veel verbanden en toespelingen. Vaak zal daardoor de juiste uitleg en bedoeling van de nieuwtestamentische tekst aan hem voorbijgaan.
Pieter Lalleman zal de lezer inspireren tot een speurtocht om de diepte, rijkdom en eenheid van de Bijbel te ontdekken.

..


1. - 7 november 2019 - www.uitdaging.nl 

Oude Testament in het Nieuwe

Recensie door Marco van Putten 

De meeste christenen weten dat de Twee Testamenten een eenheid vormen. Maar dat aantonen is niet makkelijk. In de praktijk hebben zij ook een voorkeur voor het Nieuwe Testament. Ook ontbreekt kennis over het Oude Testament. Pieter Lalleman probeert het aan te tonen in ‘De verborgen eenheid van de Bijbel’. Hoe heeft hij dat gedaan?

Belang Oude Testament (OT)
Volgens Lalleman (Nieuwtestamenticus en Baptist) wordt het OT steeds meer genegeerd, omdat het over een wrede God zou gaan en er veel geweld en wantoestanden in staan beschreven. Vergeten zou dan worden dat het OT de bron is van het Nieuwe Testament (NT). Hij behandelt in zijn boek een selectie voorbeelden van verbindingen tussen OT en NT en hoe het NT het OT gebruikt, hoewel Lalleman dit laatste niet altijd overtuigend doet. Verder benadrukt hij dat de NT-auteurs gedegen OT-kennis veronderstelden. Als dan tegenwoordig het OT genegeerd wordt dan zou het gelegde verband tussen NT-OT gemist worden, waardoor het NT niet juist begrepen wordt. Lalleman stelt dat het NT een kant van het OT laat zien dat niet eerder geopenbaard was. Vaak gaat het om vervullingen van OT-profetieën. Het NT is als commentaar erop te zien en verondersteld het OT dus als Gods woord.

Boekanalyse
Een Voorwoord wordt gevolgd door 31 hoofdstukken die Bijbeldelen, Bijbelboeken, thema’s en Bijbelse personen behandelen. Het boek sluit af met een Verantwoording, suggesties voor verder lezen (echter erg summier, maar 6 boeken!) en vijf verschillende registers. De citaten komen in de regel uit de NBV, maar ook soms uit de HSV of Lalleman heeft een eigen vertaling gemaakt. Vaktermen heeft hij zoveel mogelijk vermeden. Enkele voetnoten geven achtergrondinformatie. Bij elk hoofdstuk wordt de geraadpleegde literatuur genoemd. Hij geeft aan de eerste-eeuwse wereld te negeren, maar te focussen op de Bijbel.

Evaluatie
Dit is een interessant studieboek, waarvan Lalleman laat zien dat de boektitel uitdagend is bedoeld. Volgens hem is de genoemde “verborgenheid” slechts oppervlakkig. Er staan immers expliciet benoemde citaten in het NT. Lalleman rekt echter het verband met het OT op door ook ‘toespelingen’ (specifieke OT-overeenkomsten) en ‘echo’s’ (soortgelijke OT-overeenkomsten) te veronderstellen. Verder besteedt hij veel meer aandacht (langere hoofdstukken) aan het NT. Zijn Bijbeluitleg is orthodox protestants (traditie bevestigend, dito woordgebruik en dito interpretaties). Terloops laat Lalleman de lezer kennismaken met de fouten en de slordigheid van de NT-auteurs in het aanhalen van het OT. Soms wordt bijvoorbeeld uit een bepaald OT-boek geciteerd, maar feitelijk naar een ander OT-boek verwezen. Ook wordt het verschil van de Hebreeuwse tekst en de Septuaginta (een Griekse OT-vertaling) in NT-aanhalingen getoond. Lalleman is positief over die Septuaginta. Ook is er aandacht voor de verschillen in de Nederlandse Bijbelvertalingen. Jammer is dat een korte beschrijving over de auteur ontbreekt. Dit boek is een aanrader voor geďnteresseerden in dit onderwerp.

www.vergadering.nu