www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Voorbereiding op de Wederkomst
Lance Lambert
Chai Pers, Nijkerk
ISBN 9789073632035
Ä 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In zijn rede over de laatste dingen spreekt de Heere Jezus op de Olijfberg over de tijd die vooraf zal gaan aan zijn verschijning in heerlijkheid. Het beeld dat Hij van de wereldgeschiedenis schetst, is beslist niet opwekkend.

Toch is er alle reden tot hoop. Onze Heiland heeft heel duidelijke aanwijzingen gegeven om staande te kunnen blijven in die laatste dagen. In dit boek is een serie lezingen weergegeven, waarin Lance Lambert bespreekt hoe je je op een praktische manier kunt voorbereiden op de komst van de Heere en vol verwachting kunt uitzien naar die dag.'Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt'

Lance Lambert is een van de belangrijkste woordvoerders van de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap in IsraŽl. Als bijbelleraar wordt hij in de hele wereld veel gevraagd om lezingen te geven. Hij werd geboren in het Engelse Kent en groeide op in Richmond. Toen hij twaalf jaar oud was, kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. Hij is tegenwoordig IsraŽlisch staatsburger en woont in Jeruzalem.
Lance Lambert schreef een aantal boeken. Van twee hiervan: The Uniqueness of Israel en 'Till the day dawns werden als eerder vertalingen uitgegeven door stichting Christenen voor IsraŽl onder de titels IsraŽl is Uniek en De dag breekt aan...


1. IsraŽlAktueel - mei 2010 - www.christenenvoorisrael.nl......israel-aktueel 

Voorbereiding op de Wederkomst

Dit boekje schreef Bijbelleraar Lance Lambert al jaren geleden. Maar nog steeds blijft het actueel. Daarom is Voorbereiding op de Wederkomst nu opnieuw verschenen bij Chai Pers. In Zijn rede over de laatste dingen spreekt de Here op de Olijfberg over de tijd die vooraf zal gaan aan Zijn verschijning in heerlijkheid. 

Het beeld dat Hij van de wereldgeschiedenis schetst, is beslist niet opwekkend. Toch is er alle reden tot hoop. Onze Heiland heeft heel duidelijke aanwijzingen gegeven om staande te kunnen blijven in die laatste dagen. 

In dit boek is een serie lezingen weergegeven, waarin Lance Lambert bespreekt hoe je je op
een praktische manier kunt voorbereiden op de komst van de Here, en vol verwachting kunt uitzien naar die dag.


www.vergadering.nu