www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Gijs Lammerts van Bueren e.a.:
Een ladder naar de aarde
80 pag.
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2001
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met Jakobs nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ook de Palestijn zal overblijven voor onze God en op grond van geloof in de Messias van IsraŽl gezegend worden. Wat een dag zal dat zijn!
Laat deze brochure u mogen helpen u meer op die dag te verheugen en intenser te bidden voor de vrede van Jeruzalem!
De Oogst - juli/augustus 2002

Bidden voor IsraŽl - Gijs Lammerts van Bueren
Er zijn twee waardevolle boekjes verschenen in de Midden?Oostenreeks van de Near East Ministry (NEM) in Voorthuizen.

Het eerste, 'Een ladder naar de aarde', gaat over het gebed voor de vrede van Jeruzalem. Het bevat bijdragen van verschillende schrijvers. Het gaat over het verlangen dat God opnieuw afdaalt naar de aarde. In feite kan alleen een beweging van boven naar beneden heil brengen. We zien schijnbaar onoplosbare dilemma's in het Midden-Oosten. Hoe moeten we bidden voor IsraŽl dat steeds meer in de verdrukking komt? Hoe moeten we bidden voor Joden en Palestijnen die Jezus nodig hebben? Hoe moeten we bidden in het licht van de profetieŽn? Vooral de bijdrage van Gijs Lammerts van Bueren over 'Gebed en Profetie' is verhelderend. Profetie moet niet leiden tot passiviteit, maar het moet ons in beweging zetten. Verder zijn er goede bijdragen van o.a. Pieter Siebesma, Herman Goudswaard en Cees Vork.

Boekenrecensie in CV-Koers - juni 2002
door Aad Kamsteeg

Een ladder naar de aarde

"Bidden voor IsraŽl is bidden voor de vrede in het Midden?Oosten', schrijft Herman Goudswaard in zijn bijdrage in het boekje waarin het gebed voor Jeruzalem centraal staat. In de brochure werken verschillende auteurs allerlei elementen van zo'n gebed uit.

Centrale gedachte is dat er een "diepe verbondenheid bestaat tussen Jezus en zijn aloude volk IsraŽl, die door geen omstandigheid verloren kan gaan'. Spreekt de Bijbel niet over engelen die opstijgen en neerdalen boven Jakob en ook boven de Messias Jezus?

Betekent bidden voor IsraŽl inderdaad dat je bidt voor vrede Midden?Oosten? Het ligt er natuurlijk maar aan welke inhoud je aan het gebed voor vrede van Jeruzalem geeft. In dat verband spreekt de bijdrage van Cees Vork, directeur van Op de Bres, mij aan: bidden moet je ook voor de vijanden van IsraŽl. Wij zijn misschien geneigd alleen maar te schelden op louche figuren als Yasser Arafat. Maar, schrijft Vork,vergeet niet dat wij allemaal van nature vijanden van God zijn en dat Gods gerechtigheid is dat Jezus voor Zijn vijanden stierf. "Dan komt de vijandschap tot stilte".

Naast alle christelijke herkenning, heb ik bij het lezen van boekjes als 'Een ladder naar de aarde' vaak tweeŽrlei moeite. De eerste betreft de exegese. Zeker, er is verheugende overeenstemming in het willen buigen voor het gezag van de hele Schrift. Maar ik zet nogal eens vraagtekens bij het Ietterlijk uitleggen en toepassen van bijbelse profetieŽn. Niet dat ik pleit voor een 'geestelijke' uitleg. Maar wel mis ik soms een exegese en toepassing die serieus rekening houdt met de context, dat wil zeggen met de eigen aard van dichterlijke en wijsheidsboeken, van historische en ja, ook profetische gedeelten in de Schrift. Slaan de op negen pagina's op een rijtje gezette profetieŽn werkelijk alle op het huidige joodse volk en IsraŽl? De tweede moeite hangt daarmee samen. Als Goudswaard schrijft dat "Gods beloften niet automatisch gerealiseerd worden en dat "wij partners van God zijn", wordt natuurlijk wel erg belangrijk hoe wij die profetieŽn interpreteren. Als Satan inderdaad de islam gebruikt om te voorkomen dat de Heiland terugkeert op de Olijfberg en als islamitische heiligdommen op de Tempelberg de herbouw van de tempel in de weg staan, welke rol hebben wij dan als partners? Vragen genoeg dus. Tegelijk wil ook ik bidden voor vrede voor IsraŽl en het Midden?Oosten. En Goudswaard heeft gelijk, daarin kunnen Messiaanse belijdende Joden en Arabische christenen een brugfunctie vervullen.

Gijs Lammerts van Bueren e.a.
Een ladder naar de aarde (bidden voor de vrede van Jeruzalem)
Uitgeverij Medema, Vaassen 2002, 80 blz.


www.vergadering.nu