www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De kerk redt het niet zonder IsraŽl
IsraŽl in de Romeinenbrief
Gijs Lammerts van Bueren
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2008
112 blz. Ä 9,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Voor iedereen die zich geen raad weet met Romeinen 9-11
Met dit boek wil de auteur een bijdrage leveren aan het Bijbels onderwijs over IsraŽl in relatie tot de gemeente van Jezus Christus. Hij doet dat aan de hand van de brief van Paulus aan de Romeinen. In een aantal hoofdstukken worden de belangrijkste gedeelten van deze brief behandeld.
Daarna bespreekt de auteur in een vijftal excursen themaís die relevant zijn voor de opdracht van de kerk in relatie tot IsraŽl en de christen-Palestijnen. Een helder boek dat de lezer in kort bestek een Bijbelse richting geeft in de vragen rond IsraŽl.
De Midden-Oosten reeks is een gezamenlijke uitgave van Near East Ministry en Uitgeverij Boekencentrum waarin informatie gegeven wordt over ontwikkelingen op geestelijk, sociaal, politiek en cultureel terrein in het Midden-Oosten.
Ds. Gijs Lammerts van Bueren
Gijs Lammerts van Bueren studeerde theologie in Londen en Utrecht en is directeur van de Near East Ministry.

1. Nederlands Dagblad - 9 januari 2009 - www.nd.nl

De kerk redt het niet zonder IsraŽl


Recensie door Roel Sikkema


Met alle gewelddadige gebeurtenissen in de Gazastrook in het achterhoofd vragen steeds meer mensen zich af waar hun sympathie moet liggen, bij de IsraŽli of de Palestijnen. Voor christenen is dit niet een louter politieke of humanitaire vraag, omdat de joden als een broedervolk worden gezien. Immers beide religies zijn (deels) gebaseerd op het Oude Testament.


In dit boek gaat Gijs Lammerts van Bueren, directeur van de NEM (Near East Ministry) in Voorthuizen, na wat Paulus in de brief aan de Romeinen zegt over de verhouding tussen de kerk en IsraŽl.


De auteur betoont zich een fel tegenstander van de vervangingsleer die zegt dat de kerk in feite in de plaats van Israel is gekomen. De stichting van de staat IsraŽl in 1948 ziet hij als een vervulling van een profetie. Tegelijk heeft hij oog voor het volkenrecht en voor de positie van (vooral de christelijke) Palestijnen.


Mede door een aantal excursen, waardoor een goed beeld ontstaat van de huidige discussies over dit onderwerp, is het een interessant boekje geworden.


www.vergadering.nu