www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Bijbelse toekomstverwachting
Ds. G. de Lange
Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus’ rede op de Olijfberg
Uitgeverij Toetststeen
€19,90
9789081891479

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Als Zijn discipelen vragen naar de voleinding van de wereld en Zijn komst, gaat Jezus zitten op de Olijfberg. Hij neemt de tijd voor dit belangrijke onderwerp. Opmerkelijk is dat Jezus in Zijn antwoord verwijst naar de profeet Daniël en Zijn volgelingen waarschuwt om waakzaam te blijven.

God Zelf moedigt ons aan om Zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje bij beetje meer inzicht, is de ervaring van auteur Gerard de Lange, emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Zijn doctoraalscriptie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn over de verwoestende gruwel in Daniël en in de evangeliën is de basis voor dit boek dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd. Bijbelse toekomstverwachting licht niet alleen het boek Daniël en Jezus’ rede over de laatste handelingen in de eindtijd toe, maar behandelt ook alle hoofdstukken van Openbaring.

De auteur gebruikt daarbij mooie beelden ter verheldering, zoals de steen die in de vijver wordt gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem gaat het Evangelie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: in Jeruzalem.

..


1. Uitdaging - juni 2015 - www.uitdaging.nl 

Bijbelse toekomstverwachting
Wat we kunnen weten over de eindtijd, wat we mogen hopen en wat we moeten doen!

Recensie door Jacco Stijkel


Naar eigen zeggen heeft ds. G. de Lange eigenlijk altijd al veel belangstelling gehad voor de eschatologie, de leer over de laatste dingen. De Lange schreef een doctoraalscriptie over de ‘verwoestende gruwel’ die we tegen komen in het boek Daniël, in Jezus’ rede over de laatste dingen en in 2Tessalonicenzen. Het was zijn verlangen om ook een boek over de eindtijd te schrijven voor de ‘gewone kerkganger’ en dat is dit boek, ‘Bijbelse toekomstverwachting’ geworden.
Het boek bestaat uit vier delen. Ten eerste een inleiding over de toekomst, gevolgd door een deel over de verwoestende gruwel, het derde deel over de Mensenzoon en deel vier over het boek Openbaring.

De kracht van zijn boek vind ik de delen 2 en 3 over de verwoestende gruwel en de Mensenzoon. De auteur laat het belang zien van deze twee onderwerpen voor de eschatologie. Uitvoerig trekt hij lijnen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Ik vermoed dat veel lezers van de Bijbel nog nooit zo stil hebben gestaan bij de betekenis van deze begrippen. Wat houdt die ‘gruwel’ in en waar moeten we dan opletten in de eindtijd? Wat bedoelt de Here Jezus eigenlijk als Hij zegt dat Hij de Mensenzoon is? Het gaat er dan niet (alleen) om dat Hij God én mens is, maar dat Hij de Mensenzoon is waar in het boek Daniël over gesproken wordt. De Lange geeft een verhelderende en interessante uitleg voor de ‘gewone kerkganger’ die hij ook op het oog heeft, maar ook de doorwinterde Bijbelvorser zal nog genoeg van zijn of haar gading vinden.

Het lijkt er dan op of er een knip wordt gemaakt in het boek. Het vierde deel (zo’n 270 pagina’s) is gewijd aan zijn uitleg over het boek Openbaring. Positief vind ik dat het boek echt opengaat en dat De Lange zijn best doet om de tekst dicht bij de lezers te brengen. De toon is zo nu en dan pastoraal. Ik vind zijn uitleg moeilijk te plaatsen: is het een preek, een laagdrempelig bijbelstudieboek in de zin van ‘Openbaring beter begrijpen’ of weer wat anders? In mijn ogen ligt dat er ook aan dat De Lange niet aangeeft hoe hij Openbaring wil lezen. Elke uitlegger, iedereen die Openbaring leest, doet dit met een bepaalde bril op. Daarom zijn er ook zoveel verschillende uitleggingen en meningen over dit bijzondere boek. Ik zou het waardevol hebben gevonden dat ds. De Lange had aangegeven hoe hij nu precies Openbaring leest. Ik mis sowieso verantwoording en verwijzingen in zijn boek. Waar heeft hij zijn ideeën vandaan, hoe verhoudt hij zich ten opzichte van alternatieven? Wellicht heeft De Lange dit niet gedaan omdat het dan te ingewikkeld zou zijn voor een breed lezerspubliek, maar ik denk dat hij zijn lezers hiermee had geholpen om zijn gedachten te duiden.

Jammer vind ik ook dat hij moeilijke vragen als: Wat wordt er bedoeld met 666? En: wat is nu de poel des vuurs?, wat uit de weg gaat. Ik bedoel: natuurlijk kun je aangeven dat de antichrist in de vuurpoel wordt gegooid, maar wat bedoelt de Bijbel daar dan mee? Over het duizendjarig rijk komt De Lange met de theorie dat het gaat om de periode van de kerk. Hij is niet de enige die zo denkt, maar ik mis dan een duidelijke verantwoording. Hoe duid je dan alle teksten in het Oude Testament die over het vrederijk gaan? Want juist daarom wordt dit het duizendjarig vrederijk genoemd….
Ik had verder graag gezien dat ds. De Lange zou zijn gekomen met een integratie van zijn ideeën van de verschillende delen van zijn boek. Een soort afgeronde visie. Die is er nu van prof. J. Hoek die een nawoord heeft geschreven en enkele belangrijke punten van de toekomstverwachting op een rij zet. Het had mij geholpen als ds. De Lange ook zijn eigen visie had samengevat.

Dat neemt niet weg dat ds. De Lange een waardevol boek heeft geschreven voor lezers die wat meer willen weten over wat de Bijbel over de eindtijd zegt. De kracht ligt in de delen 2 en 3 als de auteur de betekenis van de gruwel van verwoesting en de Mensenzoon voor een breed lezerspubliek ontsluit. Ik kan erg waarderen dat de auteur de teksten over de eindtijd dicht bij zijn lezers brengt. Op deze manier draagt het boek bij dat mensen zelf de profetieën gaan lezen en bestuderen en er verder onderzoek naar doen.

www.vergadering.nu