www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Leven wij in de dagen van Noach?
Ds. Dick Langhenkel
108 pag.
ISBN: 9789492959799
Ä14,95, te bestellen via www.israelwinkel.nl 
Uitg. Scholten...
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wij leven letterlijk in een adembenemende tijd. Dynamisch, maar ook verwarrend.
Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vroeg Dick Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische attractie is, een mooie herinnering aan oude Bijbelse tijden, of zit er een diepere bedoeling achter? Zou het een vingerwijzing van God kunnen zijn dat we nu opnieuw in de dagen van Noach leven? Immers Jezus heeft duidelijk gezegd dat tegen de tijd dat Hij terugkomt, de dagen van Noach zich zullen herhalen (MattheŁs 24:37-38).
Het was voor de auteur de start van een zoektocht naar meer inzicht in de tijd waarin wij leven en wat de Bijbelse profetieŽn over de toekomst en het einde der tijden zeggen.
Dit boek verkondigt geen mening, maar is vragenderwijs geschreven in de hoop dat u de vragen herkent en het u prikkelt om samen naar de antwoorden te zoeken.

..


2. Ė Israelaktueel - 31 mei 2020 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Leven wij in de dagen van Noach?

Recensie door Pim van der Hof


Hoe ziet de toekomst eruit? Het is een vraag die vrijwel alle mensen in alle tijden bezighoudt en die ook in deze dagen van heftige crisis weer hoogst actueel is. Bij het vinden van een antwoord op deze vraag is oud-(leger)predikant ds. Dick Langhenkel uitgegaan van de rede van de Here Jezus over de laatste dingen uit MattheŁs 24, waarin het gaat over de tekenen van de tijden. Het is goed om deze rede in de Bijbel eerst goed en zorgvuldig te lezen, voordat je het boek ter hand neemt. De titel van het boek is ontleend aan Mattheus 24:37: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn."

De auteur trekt grote lijnen door de Bijbel, te beginnen bij het zondvloedverhaal in Genesis 6, de geschiedenis van Noach en zijn familie, het bouwen van de ark en de omstandigheden waarin dat gebeurde. Boeiend en in heldere, eenvoudige taal verteld. Het nodigt uit en dwingt tot doorlezen. Je weet wat er komt en maakt je toch nieuws¨gierig naar hetgeen de auteur
erover heeft ontdekt. 

Bijna analytisch legt ds. Langhenkel de tijd van Noach naast de tijd waarin wij leven. Daarbij gebruikt hij steeds vier kernbegrippen: herhaling, uitbrei¨ding, verlevendiging en voltooiing. Het lezen over deze dingen maakt dat we onze eigen tijd beter leren verstaan en voorbereid zijn op de komst van de Messias.

Belangrijk is de plaats en hoofdrol van IsraŽl in dit alles: de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land en de stichting van de staat. Het noemen van tijdstip¨pen en jaartallen is daarin ondergeschikt. Het is maar de vraag vanuit welke gebeurtenis je redeneert. Let op de tekenen, maar niet (uit)rekenen. 

Waar het boek met ernst toe oproept, is te rekenen met de spoedige komst van de Here Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Naar die dag zien we uit.


1. - Lezersrecensie - mei 2020 - https://scholtenuitgeverij.nl/shop/de-dagen-van-noach/

Leven wij in de dagen van Noach?

Leo Eland Ė 20 mei 2020

Soms overkomt het je dat een boek je zo aanspreekt dat je graag wilt dat anderen het ook lezen. Dat overkwam mij bij het lezen van het boek ďLeven wij in de dagen van Noach ?Ē, van de hand van emeritus legerpredikant Dick Langhenkel. Na lezing bestelde ik gelijk voor elk van mijn kinderen een exemplaar. Vanwaar deze waardering? 

Kort samengevat: Langhenkel wil, zoals hij zelf aangeeft, helpen de Bijbelse profetie in onze tijd te plaatsen. Daartoe begint hij met de uitleg van de grondprincipes van de profetieŽn. Met name de grondregel ďde toekomst is de herhaling van het verleden, met uitbreiding, verheviging en voltooiingĒ is de basis voor de boodschap die Langhenkel in het vlot geschreven boek uitwerkt. Aan de hand van 8 punten vergelijkt de schrijver de tijd en de dagen van Noach en die van ons. Zijn conclusie is duidelijk. De overeenstemming is er in profetisch perspectief. Niet onverwacht natuurlijk, al was het alleen al vanwege de waarschuwing van Jezus Zelf, dat de tijd en de dagen van Noach zich zullen herhalen (Luk. 17). Zoals in de dagen van Noach God een teken als verkondiging gaf in de 120 jaar waarin de ark tot stand kwam, is er in onze tijd het teken van IsraŽl, dat uit de ballingschap weer naar huis terugkeert. Dit gegeven wordt goed uitgewerkt. Inclusief kerkelijke (wereldraad) en politieke (Engeland) schuld tegenover IsraŽl. Lopende het (heldere) betoog, met soms wat veel herhalingen, biedt Langhenkel van tijd tot tijd interessante momenten om even bij stil te staan. Zoals de 120 jaar, in relatie tot de tijd en de dagen van Noach. Ook wat Langhenkel zegt over de opname van Henoch is de moeite waard om een poosje op te kauwen, alvorens door te slikken. Het sprak mij aan. En niet te vergeten: de smart van God. Een te weinig onder ons levend onderwerp, volgens schrijver. Hij heeft gelijk. Zo zou ik kunnen doorgaan. Maar je doet er goed aan het boek (108 blz) zelf ter hand te nemen. Het is goed verzorgd (een enkel slippertje van de eindredacteur zij vergeven), en prettig geprijsd door uitgever Scholten. Kortom: deze wake up call is een aanrader.

www.vergadering.nu