www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Apocalyps
Agnes Laurey
Uitgever Dunamis Publishing in Roermond
251 pagina's, Ä 18,95
ISBN 9074115403
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


1. Nederlands Dagblad - 21 april 2006 - www.nd.nl 

Uitdaging Ė mei 2006

Veel goeds van Laurey, maar niet voor Israel.

Kanttekening
'Een groot manco'
Uit deze recensie blijkt al dat IsraŽl in Laurey's visie niet bestaat. Het boek Openbaring wordt tekst voor tekst uitgelegd, maar niet profetisch. Wel actueel, maar niet i.v.m. de vervulling van de profetieŽn in deze eindtijd. Alles wordt betrokken op de bedreigende dingen die we om ons heen zien, maar dan uitgelegd zoals eerder alle gereformeerde uitleggers (zoals H.Bavinck) dat ook deden. Alles wordt vergeestelijkt. Het gaat om de kerk. De bruid is de Gemeente. Dat IsraŽl de bruid van de Koning is, is onbekend. Alle beelden, zoals Babel en de draak, worden teruggebracht tot 'systemen' in deze wereld. Dit boek gaat dus niet over de vervulling van de profetieŽn.

Treffend is dat in een radio-uitzending in 2007 door Laurey gezegd wordt dat zij geen andere boeken over Openbaring heeft gelezen. Dat geeft te denken. Zij laat het voorkomen dat zij in haar boek de Bijbel met de Bijbel verklaart. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
In die radio-uitzending wordt het boek een uur lang besproken, maar het woord 'IsraŽl' valt niet! IsraŽl wordt doodgezwegen! Feitelijk is het de Vervangingsleer die hier geleerd en uitgewerkt wordt. De kerk is in de plaats van IsraŽl gekomen. Voor de kerk zijn de lessen en de vertroostingen in de verdrukking. En IsraŽl schijnt in Openbaring niet voor te komen. Hier is dus een ernstige waarschuwing op zijn plaats, want van dit denken heeft IsraŽl al heel veel kwade gevolgen ondervonden. (Harry Sleijster)

Als je de concurrentie wilt aanbinden met de beste uitleg over het bijbelboek Openbaring dat de laatste jaren is verschenen, moet je van goeden huize komen.

Agnes Laurey komt van goeden huize. Het nu van haar hand verschenen De Apocalyps komt aardig in de buurt van dat beste boek, Zie, Hij komt! van ds. Willem Glashouwer. En dat kan van maar heel weinig boeken gezegd worden.

Het boek van Glashouwer is completer, bewandelt meer zijwegen die licht werpen op moeilijke tekstgedeelten en is qua stijl nog iets gemakkelijker leesbaar. Glashouwer blijft onbedreigd op ťťn. Maar De Apocalyps van Laurey is een goede tweede en dat wil wat zeggen in een marktsegment waarin al zo heel veel boeken zijn verschenen.

Toch heeft het boek van Laurey een groot manco. Dat is de visie van de schrijfster op IsraŽl. In haar ogen bestaat IsraŽl niet. Ze vergeestelijkt IsraŽl en is daardoor gedwongen een aantal nogal rare sprongen te maken. Waar Openbaring het heeft over het vertreden van de heilige stad, vertaalt ze dat niet met het aardse Jeruzalem, maar met het hemelse. En de twee getuigen die gedood worden en drie dagen op het Tempelplein blijven liggen, zijn bij haar geen fysieke mensen. Ze ziet er de gemeente in. Zo wordt door Laurey dus alles wat met IsraŽl of Jeruzalem te maken heeft, vergeestelijkt. Dat is een ernstig manco aan een verder goed boek.
Gelukkig kent Laurey de wetten van beperking. Ze heeft er niet naar gestreefd het meest uitputtende, finale werk over het laatste bijbelboek te schrijven. Dat zou haar ook niet gelukt zijn, maar De Apocalyps zou dan naar alle waarschijnlijkheid wel een saai, langdradig werk zijn geworden. Laurey heeft keuzes gemaakt, is gaan selecteren en heeft zich alleen tot de hoofdzaken beperkt. Ter wille van de leesbaarheid, schrijft ze in een voorwoord.

Gelukkig maar, want die werkwijze heeft een goed boek opgeleverd, dat niet alleen prettig leest, maar dat ook heel toegankelijk is. Ze legt, vers voor vers, Openbaring uit in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zelf zegt ze: "Allerlei theologisch jargon heb ik zoveel mogelijk achterwege gelaten, zodat het voor iedereen leesbaar wordt, een uitkomst voor velen, want Openbaring is geen eenvoudig schriftgedeelte." De schrijfster heft geen vermanend vingertje op, komt niet aanzetten met een toontje van het eigen gelijk, maar tracht de lezer op een rustige, eenvoudige manier 'bij te praten'.

Die lezer zal niet alles wat door Laurey naar voren wordt gebracht, voluit onderschrijven. Er is nu eenmaal nauwelijks een onderwerp te bedenken waarover de meningen zo verschillen als over het bijbelboek Openbaring. Gaan we nou wel of niet door de Grote Verdrukking? Wordt er letterlijk een Tempel in Jeruzalem gebouwd? Krijgen de mensen een fysiek teken op het voorhoofd? En trouwens, is Openbaring wel voor nu, of was het bedoeld voor christenen die leden onder christenvervolging in de Romeinse tijd?

Ook Agnes Laurey, die zegt vijf jaar research in het boek te hebben gestoken, realiseert zich dat haar lezers het niet op elk moment volmondig met haar eens zullen zijn. Maar ze vraagt de lezer wel 'ontvankelijk' te willen zijn. Met andere woorden: Lees en bestudeer het boek zonder vooropgezette mening, zonder een halsstarrige houding waarin geen afstand van het eigen gelijk gedaan kan worden.

Of, zoals Laurey het heel terecht in een voorwoord schrijft: "Dit boek is geen roman of een boek dat men snel leest. Het is een studieboek. Neem er dus de tijd voor en vraag aan de Heilige Geest of Hij u wil helpen om de geschreven stof te begrijpen en te verwerken." Er zijn slechtere adviezen gegeven.

Agnes Laurey studeerde Godsdienstwetenschappen aan het Bijbelinstituut te Heverlee in BelgiŽ, nu bekend onder de naam Theologische Faculteit BelgiŽ. Daar heeft ze ook haar onderwijsakte gehaald. Gedurende zes jaar gaf zij godsdienstonderwijs aan scholen voor het middelbaar onderwijs.

Meer dan dertig jaar geleden leerde AgnŤs Laurey de Heer kennen. Ze is getrouwd met Cees en samen hebben ze vijf kinderen, die allemaal met hun partners actief zijn in de gemeente. In 1983 richtten zij de Kempische Volle Evangelie Gemeente Rehoboth op, waarvan zij ook de voorgangers zijn. De Gemeente is actief zowel in de Nederlandse als Belgische Kempen.

www.vergadering.nu