www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het Woord van Gods genade
Het Bijbels fundament van de genadeleer
Steven Lawson
Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen, 2009
ISBN 9789088650796
170 blz.; € 16,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl1. Reformatorisch Dagblad - 26 augustus 2009 - www.refdag.nl 

Gereformeerde genadeleer Bijbels getoetst

Recensie door Ds. C. Harinck

/>

Waarom is de gereformeerde genadeleer de juiste leer? In zijn boek ”Het Woord van Gods genade” zoekt Steven Lawson dit vanuit de Schrift aan te tonen. Hij neemt als uitgangspunt voor de gereformeerde genadeleer de bekende Dordtse Leerregels en zoekt te bewijzen dat deze opvattingen over de genade van God geheel overeenkomen met de Heilige Schrift.

In de Engelssprekende wereld vat men de leer van de Dordtse Leerregels samen met het woord ”tulip”. De ”t” staat hierin voor ”total depravity”, totale verdorvenheid. De ”u” staat voor ”unconditional election”, onvoorwaardelijke uitverkiezing. De ”l” staat voor ”limited atonement”, beperkte verzoening. De ”i” staat voor ”irresistable grace”, onwederstandelijke genade. De ”p” staat voor ”perseverance of the saints”, de volharding van de heiligen.

Lawson vindt deze vijf begrippen wezenlijk voor de Dordtse Leerregels en voor de gehele genadeleer. Aan de hand van deze vijf punten kijkt hij daarna naar de Bijbel, van Genesis tot en met het boek Job, en bewijst dat deze vijf punten in ieder bijbelboek terug te vinden zijn.

Hij begint met de schepping en vindt daarin goddelijke soevereiniteit. God kon wel of niet scheppen naar Zijn welbehagen. Hij ziet onwederstandelijke genade in het spreken van God bij de schepping van het licht en het voortbrengen van het uitspansel. Het blazen van een adem des levens in de mens ziet hij als het levengevend werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Het leerstuk van de totale verdorvenheid weerspiegelt zich in de val van de mens. Adam toont dit in zijn ontkenning van de schuld. De overgedragen verdorvenheid zien we in Adams nageslacht, de doodslag van Kaïn en in de wereld voor de zondvloed.....

Lees het hele artikel...

www.vergadering.nu