www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Chawa
  Het verhaal van Eva
Tosca Lee
vertaling: Marianne Locht-Kühler
Uitg. Kok, Kampen 2009
320 blz. € 19,95 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is het oudste verhaal ooit verteld. Nu horen we opnieuw hoe het allemaal begon – uit de mond van de moeder aller levenden. Dit is Eva zoals je haar nog niet kende. Luister en huiver.
‘Word wakker.’ Op dit gefluisterde bevel opent Chawah haar ogen in het paradijs. Met dezelfde woorden begint ook haar openhartige relaas. Over haar schepper. De tomeloze liefde voor ‘de adam’. De schoonheid van de slang. Het toenemende verlangen naar de verboden vrucht. De worsteling met onmacht. En de ondergang van de wereld, die vervalt tot een plaats waar vrede ver te zoeken is. Eva vertelt daarmee niet alleen haar eigen verhaal, maar dat van ons allemaal. En spaart niets of niemand.
Chawa. De naam klinkt als een vurige zucht.
Ik ben de levenskracht, die wordt uitgedrukt in een fluistering.
Als de adem van de Ene, die de adam de levensvonk gaf…
Ik leef.

Meer Recensies
 - 'Ik heb geen woorden om de hartverscheurende schoonheid van dit boek te beschrijven' - Nicole Baart, schrijfster

 - 'Er is veel geschreven over Eva, maar ik heb het nog nooit zo'n gedetailleerd, eerlijk en gepassioneerd verhaal over de eerste vrouw op aarde gelezen. Een indrukwekkend boek wat mijn aandacht heeft vastgehouden tot de laatste bladzijde.' - Claire van Duyvenbode, liedschrijfster en zangeres 

 - ‘De geschiedenis van onze wording in slow motion. Hierdoor zie je wat eerst onzichtbaar was en vallen oorzaak en gevolg op hun plek. Dit boek heeft me niet alleen meer geleerd over Eva’s leven, maar ook over dat van mij.’ – Guurtje Leguijt, schrijfster


1. Nederlands Dagblad - 23 december 2009 - www.nd.nl

Het verhaal van Eva

Recensie door Marianne Hoksbergen

Hij is zo oud als de wereld, de geschiedenis van de eerste mensen op deze groene planeet. Adam en Eva, ongehoorzaam aan de Schepper en weggejaagd uit hun domein, de onbeschrijflijk mooie tuin van Eden. De Amerikaanse auteur Tosca Lee vertelt de eerste hoofdstukken uit het Bijbelboek Genesis op een geheel eigen wijze in Chawa, het verhaal van Eva 

‘Word wakker!’ Met die woorden roept de Ene die Is, de Schepper zelf, de wederhelft van de adam (mens) de nieuwe wereld in. Mooi beschrijft Lee haar verrukking over wat ze ziet, de bloemen, planten, vogels – waarvan ze de naam al kent – en vooral over die andere mens. ,,Twee ogen keken in de mijne, het blauw van de hemel, gevangen in twee eendere poelen. Er trok een huivering van blijdschap door me heen, als water dat van een rots gutst. Maar het gevoel kwam niet uit mijzelf.

/>

‘Eindelijk!’ Een onuitgesproken woord – een andere stem dan die ik eerder had gehoord – en toen triomfantelijk hardop, als een juichkreet: ,,Eindelijk!’’ Adam laat zijn Isha, mannin, de wereld zien waarin ze mogen leven en die ze samen verder zullen ontdekken – ,,Ontdekken is een vreugde, Isha.’’ Daarbij hoort ook een heel bijzondere plek bij, een eilandje in het midden van de rivier met daarop twee bomen. Afblijven is het motto, want anders zullen ze sterven. ,,De dood? Wat is de dood?’’ ,,De dood is een einde. Een einde, tegen de wens van de Ene in.’’ (blz. 20)

Maar daar is ook de schitterende slang met zijn gouden schubben en die weet wel beter. Zijn praatjes klinken helemaal zo gek nog niet. Het vervolg is bekend en de consequenties van de grootste ongehoorzaamheid in de historie van de mensheid beschrijft Lee indringend. De puntgave eenheid tussen Ish en Isha is direct verleden tijd, met als voorlopig dieptepunt: ,,’De vrouw die U mij gegeven hebt… zij gaf me een vrucht van die boom en toen heb ik ervan gegeten.’ Mijn mond werd droog als stof en mijn bloed leek te stollen. Zijn woorden eindigden in een gesmoorde kreet, maar het was al te laat: hij had me verraden.” (blz. 68) 

Het ergste is echter de nieuwe afstand tussen beide mensen en hun Schepper. 

,,Zelfs nu, in de aanwezigheid van de Ene, leek Hij onmogelijk ver van mij vandaan, wat eerder nooit was gebeurd . Zelfs toen Hij teder zei: Ik Ben. Ik schreeuwde het uit in een taal zonder woorden, dat de Ene me zou redden, me zou herstellen. Maar het was te laat.” 

Knap is de manier waarop Tosca Lee de lezer weet te boeien met een verhaal waarvan elke lezer de afloop al weet. De gedwongen vlucht uit het paradijs, de geboorte van Kajin en Hebel, het drama tussen de twee broers en de vloek over Kajin: ze komen allemaal aan de orde in Lee’s beschrijving van zo’n negen eeuwen Adam en Chawa, de moeder van de levenden. Uiteraard vult de levendige fantasie van de auteur de Bijbelse gegevens aan, een verbeeldingskracht die aannemelijke personen en reacties oplevert.

Pijnlijke verwijdering
Wie altijd gedacht heeft dat de zondeval natuurlijk negatieve gevolgen had, maar dat Adam en Eva gezien hun volmaakte start het er samen toch nog wel aardig vanaf hebben gebracht, komt bij Lee bedrogen uit. Het verraad in de tuin van Eden heeft akelige gevolgen voor hun huwelijk: verwijten, kwetsende opmerkingen, heftige ruzies (blz. 249) en pijnlijke verwijdering. Samen één wordt ieder voor zich.

Intussen blijft Chawa haar hele lange leven verlangen naar de man die de paradijselijke relatie met de Ene zal herstellen. Haar eerste zoon is het niet en de tweede evenmin. Ze kan niet weten dat het nog duizenden jaren zal duren voordat deze Tweede Adam geboren wordt, in een stal in Bethlehem.

Erg mooie roman, ik heb ervan genoten 

www.vergadering.nu