www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


C.S. Lewis
Excentriek genie, onwillige profeet
Alister McGrath
ISBN: 9789088970726
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vijftig jaar na zijn overlijden is C.S. Lewis nog steeds een van de meest invloedrijke schrijvers van onze tijd. Van al zijn boeken zijn miljoenen exemplaren verkocht en ze blijven een enthousiast lezerspubliek trekken. Lewis staat bij veel mensen bekend als de schepper van het fantasieland Narnia. Met de veelbesproken kinderboeken over dit land heeft hij veel bekendheid verworven.
Dat er echter nog veel meer over Lewis valt te zeggen laat deze biografie zien. Alister McGrath gaat vooral in op het geschreven werk van Lewis. Het geheel geeft een boeiend overzicht van het leven van deze wereldberoemde auteur.
 
November 2013 was het precies 50 jaar geleden dat C.S. Lewis stierf. Ter gelegenheid van deze herdenking van zijn sterfjaar verscheen toen in het Nederlands de biografie zoals Alister Mcgrath die samenstelde.
C.S. Lewis was excentriek, een onwillige profeet, een genie, maar ook een mens.
In deze biografie gaat Allister Mcgrath op zoek naar de betekenis van Lewis, komen allerlei onbekende verhalen aan bod en wordt ook inzicht gegeven in zijn vriendschap met o.a. Tolkien.
Deze biografie is vertaald door Mevr. M. Visser-Slofstra.
Speciaal voor wie alles wil weten over C.S. Lewis.

..


1. Sophie - augustus 2014 - www.sophieonline.nl

/>


C.S. Lewis. Excentriek genie, onwillige profeet

Boekrecensie door Klaas van der Zwaag

Over C.S. Lewis zijn al veel biografieën geschreven, maar die van de McGrath onderscheidt zich doordat hij zich ook waagt aan een inhoudelijke bespreking Lewis’ werk. Lewis werd van atheïst christen omdat het christelijk geloof hem een dieper inzicht in de orde van de werkelijkheid gaf, een orde die gegrond is in Gods wezen. Daarna ontwikkelde Lewis zich van theïsme naar een specifiek christelijk geloof. In dat proces spelen verbeelding en intuïtie een primaire rol in het kennen van het ordeningsprincipe van de werkelijkheid, hoewel Lewis daarna rationeel wilde doorgronden wat zijn verbeelding had omarmd. Lewis heeft zijn eigen bekering vaak als intellectueel of filosofisch getypeerd, waarmee hij aangaf dat het christendom in staat is de zin van de werkelijkheid voor verstand en verbeelding toegankelijk te maken. “Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan – niet alleen omdat ik hem zie, maar omdat ik hierdoor al het andere zie.”

Volgens McGrath is Lewis internationaal doorgebroken door zijn radiolezingen bij de BBC gebundeld in zijn Onversneden christendom. Daarin zet hij het historische, orthodoxe christelijke geloof uiteen dat alle denominaties overstijgt. Lewis was van mening dat God door onze diepe morele en esthetische intuïties gekend kan worden. Hij argumenteert vanuit de ervaring dat wij verlangen naar een transcendente vervulling. God is het uiteindelijke doel van de mensenziel, de enige Bron van geluk en vreugde. Het christelijke geloof levert een landkaart die goed aansluit bij wat wij om ons heen waarnemen en binnen in ons ervaren.

Van lieverlee liet Lewis het apologetisch werk achterwege, omdat hij het naar eigen zeggen te vermoeiend vond. Of kwam het omdat hij minder hoog opgaf van de rationele verdediging en zich daarom op literaire werken richtte, zoals de kinderboeken van Narnia? McGrath betwijfelt dat, maar erkent wel de steeds belangrijkere rol van de verbeelding om de diepere lagen van de werkelijkheid bloot te leggen. Uiteindelijk is het niet de ratio, maar zijn het deze diepere lagen die de mens tot geloof brengen.

Lewis zag zichzelf later niet meer als apologeet die zich bezig hield met de verdediging van het christelijk geloof tegen critici van buiten de kerk. Hij hing een visie op het christelijk geloof aan, waarin de geest, het hart, het verstand én de verbeelding een creatief samenspel met elkaar aangingen. Lewis kwam na de dood van zijn vrouw tot de smartelijke ervaring dat verstandelijke redeneringen de mens niet in staat stellen om het geloof te behouden. Juist in het diepste lijden komt het geloof in God beproefd en gelouterd naar boven. Een indrukwekkende biografie die Lewis werkelijk tot leven brengt.

www.vergadering.nu