www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De zeebries der eeuwen
en andere essays
Lewis, C.S.
Wijnen, Franeker, 2013,
9789051944334
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Twee weten meer dan één, en dat geldt speciaal voor mensen uit verschillende tijden, zegt C. S. Lewis (1898-1963) ergens in deze nieuwe bundel vertaalde essays. De bekende Britse schrijver, literatuurhistoricus en christelijk apologeet mag nu zelf gerekend worden tot de mensen uit een andere tijd. Des te beter laat zijn eigen werk zien hoe zinvol, boeiend en leesbaar boeken uit het verleden kunnen zijn.

'Je moet aantonen dat iemand fout zit voordat je begint uit te leggen hoe het komt dat hij fout zit.''

'Onverkort 'jezelf zijn' is niet eerder geoorloofd dan wanneer we 'zelf' Gods kinderen zijn.'

'Voor wat ik ervan begrijp, is het christendom niet getrouwd met een antropocentrische kijk op het heelal.'

'Onthoud je van iedere gedachte over andermans fouten, tenzij de noodzaak daartoe zich aandient vanuit je plicht als ouder of leraar.'

'Alle ware christelijke ascese bewaart een respect voor het afgewezene dat, naar ik meen, in heidense ascese nooit wordt aangetroffen.'

''Eerst moet die kiespijn zakken, eerder kan ik niet verder schrijven over het Lijden.' Maar wat weet ik nog van pijn die weg is?'

Deze voor het eerst vertaalde teksten van C.S. Lewis zijn een welkome uitbreiding van de in Nederland beschikbare uitgaven.

Meer recensies: http://www.fakkel.nl/nl/product/9789051944334/zeebries-der-eeuwen.html

..


1. Sophie - april 2014 - www.sophieonline.nl

/>


De zeebries der eeuwen

Boekrecensie door Pieter de Boer

Naast het schrijven van boeken heeft C.S. Lewis ook veel lezingen en radiotoespraken gehouden over diverse onderwerpen. In deze bundel is een dertigtal lezingen opgenomen, een groot deel hiervan is filosofisch, dan wel ethisch van aard. Een aantal lezingen heeft hij later verder uitgewerkt in boeken, zoals ‘Brieven uit de hel’ en ‘Wonderen’.

Over het wonder komt hij met heldere argumenten. Hij stelt dat je wonderen niet zult zien als je een filosofie aanhangt die het bovennatuurlijke uitsluit. Natuurwetten gelden zolang er niets tussen komt. Ze kunnen niet zeggen of er iets tussen komt. Daarnaast komt het probleem van de taal om de hoek kijken en niet alleen voor de theoloog; hoe definieer je een wonder? Hij gaat nog verder en stelt dat het christelijk geloof zonder wonder helemaal niet kan: ieder wonder vertoont het karakter van de incarnatie. Haal je het wonder weg, dan blijft er niets specifiek christelijks over. Heel grappig merkt hij op dat velen niet kunnen geloven in een maagdelijke geboorte maar wel dat er een ei was zonder kip (of was het nou andersom?).

In het artikel over ‘Bulverisme’ komt hij voor het eerst met ‘het argument van de rede’ waarin hij zijn kritiek geeft op het denkklimaat van de twintigste eeuw; een gedachte die later door Plantinga systematisch is doordacht.

Nu, zeventig jaar na dato, is het boeiend om te lezen dat volgens Lewis vivisectie alleen vanuit het naturalisme is te verdedigen; een christen dient ertegen te zijn. Hij noemt een rationele discussie over dit onderwerp zelfs behoren tot de zeldzaamste dingen op aarde. Het gaat namelijk meestal alleen over ‘sentimenten’.

Ook zijn opmerkingen over de zogenaamd toegenomen kennis over de omvang van het heelal ten opzichte van de aarde is verhelderend. De kennis is de laatste eeuwen niet zozeer toegenomen, de wijze waarop men de gegevens de laatste 150 jaar interpreteert zorgt ervoor dat het lijkt of de traditionele geloofsopvatting niet meer te rijmen valt met de huidige wetenschap.

Het boek heb ik met veel plezier gelezen. De toelichtingen in de eindnoten door de vertaler zijn heel verhelderend. Al met al is het boekje een goede uitdaging voor kritische denkers.

www.vergadering.nu