www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hemelse zaken
C.S. Lewis
uitgeverij Kok
ISBN: 9789043509893
430 blz, gebonden, € 23,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

C.S. Lewis (1898-1963) is in Nederland vooral bekend als verdediger van een klassiek, niet gemoderniseerd christelijk geloof. Internationaal is hij vermaard vanwege de Narnia Kronieken. Hij was hoogleraar in de Engelse literatuurgeschiedenis en gaf jarenlang leiding aan de Oxford Socratic Club, een discussiegroep voor theisten en atheisten.
Het lijkt wel of de betekenis van Lewis werk steeds meer tot zijn recht komt. Daarvan getuigt het succes van de opnieuw uitgegeven Brieven uit de hel en Onversneden Christendom evenals de verfilming van De Kronieken van Narnia.

Het is dus de hoogste tijd voor een C.S. Lewis dagboek. 
Voor elke dag van het jaar heeft Walter Hooper een passende tekst gezocht. De mooiste Lewis passages uit allerlei (veel ook niet in het Nederlands vertaalde) publicaties zijn bij elkaar gezet. Zo kunt u elke dag een paar minuten stil staan bij de prikkelende, ontnuchterende en bemoedigende redeneringen van een orgineel denker.
 


1. Friesch Dagblad - 15 oktober 2009 - www.frieschdagblad.nl

Briljante boeken voor nieuwe doelgroep
Theologische werken C.S. Lewis (1898-1963) opnieuw vertaald

Er is hernieuwde belangstelling voor de Engelse apologeet C.S. Lewis (1898-1963). Als vliegwiel fungeert de verfilming van zijn fantasy-romancyclus De Kronieken van Narnia, maar ook verschillende van zijn theologische werken worden opnieuw vertaald en uitgegeven.
Recensie door Wybe Fraanje

De hoogleraar literatuurgeschiedenis is een scherpzinnig analist en trefzeker apologeet van een klassieke geloofsbeleving die soms doet denken aan die van de Puriteinen. Boeken als Onversneden christendom, Het probleem van het lijden, De vier liefdes of De grote scheiding zijn in bepaalde kerkelijke kringen altijd gretig gelezen, maar er lijkt een nieuwe doelgroep Lewis-lezers te ontstaan.
Het werk van Lewis staat bol van de spitsvondigheden, verbijsterende logica, ogenschijnlijk eenvoudige inzichten en tijdloze aforismen. Door de vele bewaard gebleven radiotoespraken, correspondentie, dagboeken en losse artikelen bestaat Lewis’ bibliotheek voor een groot deel uit bondige geschriften die zich gemakkelijk laten bloemlezen.
Een dagboek met fragmenten uit zijn werk, zoals Kok dat nu heeft uitgegeven, biedt dus een natuurlijk overkomend overzicht van zijn werk.

Lewis’ werk staat bol van de opmerkingen, stellingen, vondsten en uitspraken, waarvan de lezer denkt: ‘Die moet ik onthouden’. En omdat Lewis met zijn briljante, erudiete stijl ieder boek tot een ware pageturner maakt, is het resultaat vaak dat de lezer helemaal niets onthoudt.

Onthoudertje
In dit dagboek krijg je iedere dag één zo’n onthoudertje, wat het onthouden een stuk makkelijker maakt. Wel is het soms jammer - vooral bij de fragmenten uit volwaardige boeken als Onversneden christendom en Brieven uit de hel - dat de dagboekfragmenten wat kort zijn. Dan wil je weten wat er in het boek achteraan komt.

Mooie meerwaarde van dit dagboek is, dat het voor ongeveer eenderde bestaat uit fragmenten die nog niet eerder in het Nederland vertaald waren. Dus is het ook nog een echt waardevolle aanvulling op de Nederlandstalige Lewis-bibliotheek.
Zo’n meerwaarde heeft Leven als christen - Christelijk leven niet. Kok geeft onder de titel Leven als christen de gebundelde radiolezingen uit Onversneden christendom een voor een apart uit. Deze serie levert handzame, betaalbare boekjes op, die - het betreft immers Lewis - een schat aan christelijk geloofsonderwijs bieden. In dit boekje komt het klassieke, compromisloze geloof van Lewis - die overigens als volslagen atheïst tot het christelijk geloof bekeerde - naar voren. Bij het christelijk geloof hoort een bijbelse levenswandel, en de christen oefent zich daarin door een voortdurende persoonlijke levensheiliging.

In Christelijk leven geeft Lewis eerst een uiteenzetting over de kardinale deugden, de sociale moraal, om via de psychoanalyse naar de bijbelse moraal over te gaan. En Lewis zou Lewis niet zijn als hij daarna de lezer compromisloos met diens eigen verantwoordelijkheid confronteert. De seksuele moraal, het christelijke huwelijk, vergeving komen voorbij. Net als een uiteenzetting over ‘de grote zonde’: hoogmoed.

Hemelse zaken, C.S. Lewis, uitgeverij Kok, 430 blz, gebonden, 23,50 euro
Leven als christen - Christelijk leven, C.S. Lewis, uitgeverij Kok, 78 blz, paperback, 10,90 euro

www.vergadering.nu