www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Paulus en de rest
Van farizeeër tot profeet van Jezus
Bert Jan Lietaert Peerbolte
Uitg. Meinema, Zoetermeer, 2010
ISBN 9789021142593
214 blz.; € 23,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De apostel Paulus blijft in vele opzichten een raadsel. Bert Jan Lietaert Peerbolte presenteert hem als een hellenistische Jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar tegelijkertijd Jezus Christus verkondigde als centrum van Gods handelen met de mens.
Paulus zag de Christus-beweging als de trouwe rest van Israël, waar ook niet-Joden deel van konden uitmaken. Het bracht hem menigmaal in conflict met zijn omgeving. Toch verkondigde hij zijn droom: in Christus geen verschil meer tussen Jood en Griek, vrije en slaaf, man en vrouw! Paulus en de rest is niet alleen een historische studie, maar kijkt ook naar de rol die Paulus bij een aantal moderne wijsgeren speelt.
* Nieuw, gezaghebbend boek over de ‘raadselachtige apostel’
* Paulus door de ogen van 21e eeuwse filosofen en historici
* In gesprek met o.a. Alain Badiou


3. Reformatorisch Dagblad - 2 augustus 2011 - www.refdag.nl 


Lietaert Peerbolte herhaalt historisch-kritische visie op Paulus

Recensie door Prof. dr. T. E. van Spanje

Bert Jan Lietaert Peerbolte wil „de moeite nemen een tijdgenoot van Paulus te worden”, maar geeft in ”Paulus en de rest” toch vooral zijn eigen gekleurde visie op de apostel.

Lietaert Peerbolte (1963), hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft de titel ”Paulus en de rest” bewust dubbelzinnig gekozen. Als Joods theoloog zou Paulus de ”Christusbeweging” (een veelvoorkomende term in deze studie) hebben aangeduid als de ”rest” van Israël. Tegelijkertijd komt de verhouding tussen Paulus en de rest van de Christusbeweging ter sprake.

In het eerste deel geeft de auteur een beeld van het vroege Jodendom en de Grieks-Romeinse wereld, met een korte biografie van Paulus. In het tweede deel beschrijft hij Paulus als zendeling, briefschrijver, apocalyptische ziener en wijsgerige wonderdoener. Het derde deel bevat Paulus’ visie op Jezus, Zijn redding, de verhouding tussen Christus en de wet, en de Geest. Het vierde en laatste deel is een uitwerking van de dubbel­zinnige titel. In dit laatste deel wordt ook ingegaan op de huidige filosofische receptie van Paulus aan de hand van drie filosofen (Taubes, Badiou en Agamben).
Lees verder in het RD...
 

2. Biblion recensie - augustus 2011 - www.refdag.nl 

Recensie door J. Windmeijer

De hoogleraar Nieuwe Testament (VU Amsterdam) behandelt in 'Paulus en de rest' de bijdrage van Paulus aan de vroege Christusbeweging. Bij zijn dood bestaat deze voor een groot deel uit niet-joden. Het is zelfs de vraag of zonder Paulus het christendom wel de grote godsdienst was geworden die het nu is. 

Lietaert Peerbolte ziet hem als de joodse theoloog die de Christusbeweging neerzette als de 'rest' van Israel. Daarnaast gaat hij in op zijn verhouding tot de andere volgelingen van Jezus. Hij laat Paulus zien als een hellenistische jood die trouw bleef aan zijn joodse uitgangspunten, maar die tegelijkertijd Jezus verkondigde als centrum van Gods handelen met de mens: in Christus is er geen verschil meer tussen mensen. 

Het boek is een mooie inleiding tot het leven en denken van Paulus die in een helder historisch perspectief worden geplaatst. Ook mensen die al goed bekend zijn met Paulus zullen nieuwe gezichtspunten vinden. De prettige schrijfstijl maakt het boek goed toegankelijk voor een ieder die zich meer wil verdiepen in de toch wat raadselachtige figuur die Paulus is geweest. 

Met literatuurverwijzingen in eindnoten en registers op onderwerpen, bijbelteksten en andere geschriften uit de oudheid.


1. Kijk op de aarde - 13 januari 2011 - www.kijkopdeaarde.blogspot.com 

Paulus en de rest
Van farizeeër tot profeet van Jezus

Recensie door Simon Bronkhorst

Eindelijk iemand die een leesbaar boek over Paulus schrijft! Dat is geen smal bier, zoals onze zuiderburen zeggen. Meestal zijn het dikke, wetenschappelijk zeer verantwoorde boeken, die alles precies uitleggen, en die je na gedeeltelijke lezing, gauw in je boekenkast zet. Dus dat is al fantastisch, dat professor Peerbolte erin geslaagd is een helder boek over Paulus te schrijven. Professor Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU in Amsterdam. Zeg maar de plek, waar binnenkort onze dominees worden opgeleid (naast Groningen). Dat zit dus wel goed.

Laat ik een aantal dingen noemen, die mij in dit boek hebben aangesproken. Allereerst de worsteling om uit het Lutherse schema te komen; ten tweede : de knappe typering van Paulus als filosoof ; ten derde de gedachten over ‘de rest’; en ten vierde het belang van Antiochië. Over deze punten, die ook tot de kerngedachten van het boek behoren, wil ik iets zeggen.

Bert Jan Lietaert Peerbolte neemt zijn uitgangspunt in de nieuwe visie op het Jodendom. De oude visie was : dat de Jood tobbend de onmogelijke eis van de wet probeerde te volbrengen.
De nieuwe visie is, dat God met Israël een verbond heeft gesloten en dat de Joden zeg maar uit dankbaarheid daarvoor hun antwoord geven in het houden van dat geschonken verbond.
Ik vind dit een prachtig visie. Toch heb ik de indruk, dat als het spannend wordt : zeg maar de Lutherse visie van de gerechtigheid door het geloof alleen (blz 142-143), Luther wel hard terzijde wordt gesteld, maar dat er vervolgens niet iets tegenover wordt gezet, wat maar enigszins raakt aan wat Luther bewoog. We zien hier Bert Jan Lietaert Peerbolte worstelen, maar zo gemakkelijk is hij gelukkig niet van Luther af.

Het tweede punt heb ik het boeiendst gevonden. Ik heb de indruk, dat hier ook de kracht van dit boek ligt....

Lees verder...
 

www.vergadering.nu