www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geestelijke groei
D.M. Lloyd Jones
Uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen 2008
paperback 192 blz., € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlGeestelijke groei is een praktisch en bemoedigend boek. Het laat zien hoe God Zijn kinderen heiligt en hoe zij kunnen groeien. Het eindigt met een glimp van de komende heerlijkheid, waarin al Gods kinderen een zullen zijn en hun heiliging volmaakt zal wezen.


 


1. De Oogst - november 2008 - www.totheildesvolks.nl

Geestelijke groei

Geestelijke groei is een onderwerp dat veel christenen boeit, maar dat tegelijk veel vragen oproept. Want is groei iets waar je zelf invloed op hebt? Of is je groeiproces volledig afhankelijk van God? In het boek ‘Geestelijke groei’ beantwoordt de Engelse predikant Martyn Lloyd- Jones deze vragen op trefzekere wijze.

Recensie door Gertjan de Jong

Als schrijver is Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) nog steeds erg geliefd. De populariteit van deze ‘moderne puritein’ is niet verwonderlijk. Zijn schrijftrant is helder, authentiek. En wat vooral opvalt: hij volgt in alles de Bijbel. Of zoals hij zelf schrijft: ‘Onze visie op het leven is een eenheid en wordt volledig bepaald door het onderwijs van de Bijbel.’
Bij zo’n houding ligt het gevaar van starheid en fanatisme op de loer, maar daar kun je Lloyd-Jones nergens op betrappen. Hij schrijft  niet bekrompen, maar vanuit een oprechte passie voor de waarheid. Hij is werkelijk enthousiast over de schatten die hij heeft ontdekt. Alsof hij zijn ontdekkingen over geestelijke groei gewoonweg niet voor zichzelf kon houden en dit boek wel móest schrijven.

Geestesvervoering
Rode draad in het boek is het hogepriesterlijk gebed van Christus in Johannes 17. En met name de woorden: ‘Heilig ze in Uw waarheid. Uw woord is de waarheid.’ Levensheiliging is het werk van de Heilige Geest, stelt Lloyd- Jones. Maar dat betekent niet dat heiliging buiten onze verantwoordelijkheid om gaat. Om heilig te leven, hoeven we niet eerst in geestesvervoering te raken. Levensheiliging begint bij de keuze om God te zoeken in gebed. Elke dag weer, ook als je je dor en kil voelt. ‘Wacht niet tot u bewogen wordt; beweeg zelf en dan zult u de aanwezigheid van de Geest ervaren.’

De Heilige Geest is geen energie of vloeistof die binnenstroomt en ons voor altijd in extase brengt, maar een Persoon, benadrukt Lloyd-Jones. De Heilige Geest woont als een gast in ons en verlangt ernaar om ons te heiligen (Jak. 4:5). ‘Wat u en ik ook mogen doen, de Heilige Geest woont in ons en Hij weet alles. Hij, de Gast Die in ons woont, is met ons in iedere handeling en in iedere gedachte en niets is erger dan Hem volkomen te vergeten en te negeren.’

Mammoetkerk
Veel aandacht besteedt Lloyd- Jones aan Christus’ gebed om eenheid in Johannes 17. Volgens de schrijver bidt Christus hier niet om kerkfusies, maar om eenheid die gegrond is in heiligmaking. ‘Eenheid is geen zaak van aantallen of grote organisaties of van een mammoetkerk’, aldus Lloyd-Jones.

‘We hebben geen grote kerk nodig, maar een zuivere kerk, een heilige kerk, een ware christelijke kerk. Daarom ben ik niet geïnteresseerd in wat voor gesprek of oproep ook die de mechanische, uiterlijke of structurele eenheid stelt boven de eenheid die is gegrond op de heiligmaking. Dat is de eenheid waar de Here om bidt. Dat we één mogen zijn, zoals God en Christus één zijn, in die mystieke, heerlijke en volmaakte eenheid.’

En die hartenkreet is misschien wel actueler dan ooit. Een waardevol boek. 

www.vergadering.nu