www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Waarom landt de Boodschap niet?
Over prediking en predikers
D. M. Lloyd-Jones
uitg. Boaz Multi Media, Veenendaal, 2011
ISBN 9789081218399
340 blz.; € 15,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

’Waarom landt de Boodschap niet?” is een belangrijk en praktisch boek waarin D. Martyn Lloyd-Jones ons handreikingen doet over een thema dat door hem helder en indringend is behandeld.
Dit boek is een geheel herziene uitgave van het boek “Predikers en Prediking”. Door de hertaling en nieuwe lay-out is het boek meer toegankelijk geworden.
De Kerk van de Heere Jezus Christus bestaat bij de gratie van de prediking. Door de prediking wordt zij onderhouden, in leven gehouden en gevoed. Indien de kerk de prediking aan haar leden zou onthouden, zij zal door gebrek aan voedsel sterven.


In scherpe bewoordingen wijst Lloyd-Jones hen terecht, die voor de prediking een vervangingsmiddel zoeken. De mens, in zonde geboren, heeft de prediking van het Woord nodig voor tijd en eeuwigheid. Wat een voorrecht voor de prediker, die dit Woord van genade mag verkondigen. Een arbeid, waarop Lloyd-Jones zeer diep ingaat en het eigen vlees niet spaart. Hij wijst naar grote, begenadigde predikers, die Goddelijke warmte en gloed uitstraalden, die als een kaars voor Christus opbrandden en stelt in alle eerlijkheid de vraag: “Waar is thans de bewogenheid die in het verleden de prediking zozeer kenmerkte? Waarom kennen de predikers van deze tijd zo weinig gedrevenheid? De Waarheid is toch niet veranderd? Geloven de predikers van deze tijd die Waarheid nog? Worden wij er nog door gegrepen?
Heeft zij ons in de diepte en in de hoogte gebracht, waardoor wij onszelf mochten kwijtraken in liefde en aanbidding omdat wij Christus leerden kennen?”
Lloyd-Jones gaat voor niets en niemand opzij in dit uiterst belangrijke boek, gedreven als hij was door het hem verleende mandaat van de prediking: “Gij zult Mijn getuigen zijn.”


1. Reformatorisch Dagblad - 28 februari 2012 - www.rd.nl 

Lloyd-Jones’ handboek over prediking en predikant hertaald

Boekrecensie door ds. Joz. A. de Koeijer

De Kerk bestaat bij de gratie van de prediking, aldus de bekende Engelse predikant Martyn Lloyd-Jones. Van zijn handboek over dit onderwerp verscheen opnieuw een Nederlandse vertaling.

Toen in maart 2006, 25 jaar na het overlijden van dr. D. Martyn Lloyd-Jones, in deze krant op zijn werk en leven werd teruggeblikt, schreef ik: „In een tijd waarin het ambt van de dienaar des Woords op de tocht komt te staan, is het zinvol om opnieuw het magistrale werk ”Preaching en Preachers” ter hand te nemen. In het Nederlands verscheen het onder de veelzeggende titel: ”Prediking en predikers”.

Helaas raakt de inhoud van deze lezingenbundel steeds meer in de vergetelheid. In kerk en gemeente blijkt er steeds minder oog te zijn voor de prediker en de prediking. Als financiële kaalslag zich vertaalt in geestelijke armoede door het predikantschap en het predikambt uit te hollen en te verlagen tot een zekere vorm van hobbyisme en liefhebberigheid, is dat een teken aan de wand.

De wijze waarop Lloyd-Jones de Woorddienaar tekent, moge ons er in deze tijd voor bewaren om dit heerlijke ambt mee te laten devalueren in de onttakeling van kerk en gemeente. Laten allen die de geestelijke en de stoffelijke belangen van de kerk behartigen dit boek zorgvuldig lezen. Wellicht is het nog ergens uit de tweede hand te koop.”

Inmiddels, zes jaar nadat bovenstaande in de krant verscheen, is tweedehands aanschaf niet langer noodzakelijk. Recent verscheen opnieuw een Nederlandstalige versie, in een modern jasje, hertaald en met een fonkelnieuwe titel: ”Waarom landt de Boodschap niet?” Ik betwijfel overigens of de vraag van deze niet-oorspronkelijke titel in de bundel wordt beantwoord. Mijn inziens zoomt de auteur in op andere aspecten die prediking en prediker aangaan..........

Lees verder...

www.vergadering.nu