www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Lof der onvolmaaktheid
Gerbert van Loenen
160 pagina's
€ 17,50
Ten Have, Kampen, 2015
9789025904272
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek roept een halt toe aan doordenderende liberalisering euthanasie.
Het is gebaseerd op indringende levensverhalen.
Lof der onvolmaaktheid is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van Gerbert van Loenen en anderen met ernstige ziektes, handicaps en (hulp bij) zelfdoding. Deze thema’s worden in de media veel te eenzijdig behandeld. Die staren zich blind op zelfbeschikking van het individu en laten de waarde van kwetsbaarheid onderbelicht. Ook is er nauwelijks aandacht voor het belang van verbondenheid met familie en vrienden. Van Loenen geeft met dit boek een beslissende wending aan het euthanasiedebat.

..


1. De Oogst - maart 2015 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Wij zijn niet van onszelf


Recensie door Bram Neerhop

Velen beschouwen het progressieve euthanasiebeleid in Nederland als verworvenheid. Terecht? Journalist Gerbert van Loenen plaatst er grote vraagtekens bij.

Hij analyseert glashelder welke elementen in het euthanasiedebat onderbelicht blijven en welke de boventoon voeren. Als kernbegrip in het huidige debat ziet Van Loenen het verlangen naar controle: 'Het leven is goed, zolang het grotendeels vrij is van leed en veel geluk biedt. Als tegenslag dreigt, zoeken we naar middelen om daar grip op te krijgen. In het uiterste geval kan de dood een manier zijn om het lijden weg te nemen.'

Mensen veronderstellen daarbij dat je als mens consistent bent en je in alle rust rationele afwegingen kunt maken. Als dat mensbeeld klopt, stelt Van Loenen, dan is zelfbeschikking goed mogelijk.

Maar wat als het leven een verwarrende stroom van ervaringen is, waardoor je niet zo zelfstandig beslist als je denkt? Hoeveel van je beslissingen zijn uiteindelijk meer of minder beïnvloed door je omgeving?

Van Loenen vraagt in het debat ook aandacht voor verbondenheid. We staan niet alleen in het leven, we zijn niet van onszelf.

Daarnaast vraagt hij aandacht voor deze fundamentele vraag: Hoe kijken we naar het leven? Is ons levensdoel 'het realiseren van zo veel mogelijk geluk'? En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Is geluk eigenlijk wel iets wat je kunt realiseren, of wordt het je gegeven? Dat is overigens een belangrijk woord; het leven is je gegeven, of je dat nu religieus duidt of niet. Je bent hoe dan ook afhankelijk; dat feit staat haaks op zelfcontrole. Wat betekenen deze inzichten voor het debat over euthanasie? In ieder geval dat er andere vragen aan de orde moeten komen.

Een fascinerend boek, dat ook inzicht biedt in andere discussies


www.vergadering.nu