www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Zegen door Israel
Wat christenen moeten weten over Israel
ds. Oscar Lohuis
Prijs: Ä12,95
Uitgever: Goed Nieuws Bediening
Paperback - 176 pagina's
ISBN: 9789082000320
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

IsraŽlÖ Het land roept vele emoties op en iedereen lijkt een andere mening te hebben over het belang van het volk in het plan van God. Het gaat in de Bijbel bijna uitsluitend over wat God voor en door IsraŽl heeft gedaan in deze wereld. Vrijwel alle gebeurtenissen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament spelen zich in IsraŽl af. De afgelopen tweeduizend jaar heeft het christendom echter beweerd dat het over en uit was met Gods bijzondere plan met IsraŽl. Klopt dat wel?
Vanaf het midden van de negentiende eeuw keerden Joden terug naar het beloofde land en in de twintigste eeuw kwam IsraŽl weer op de kaart van de wereld te staan. Hoe zien we dat in het licht van wat de Bijbel over IsraŽl zegt? Speelt IsraŽl nog een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en het ontstaan van de staat IsraŽl te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie op IsraŽl en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij IsraŽl, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?
Zegen door IsraŽl is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft op dezeen andere vragen. Oscar Lohuis verbleef twee weken alleen in Jeruzalem en heeft in die korte periode het grootste deel van dit boek geschreven. Hij neemt u mee, zowel naar wat hij heeft gezien en meegemaakt tijdens zijn reizen door IsraŽl, als naar de ontdekkingen die hij heeft gedaan in de Bijbel over Gods plan met IsraŽl. Een Bijbelse visie op IsraŽl geeft ons meer zicht op wat het Evangelie van Jezus Christus inhoudt.

Frank van Oordt, Hoofd Educatie bij Christenen voor IsraŽl:
ďDit boek is voor ieder actief christen een must read, zeker als je je eigenlijk nog nooit met IsraŽl hebt beziggehouden. Door het eenvoudige taalgebruik en de heldere uitleg zal het zeker ook jongeren aanspreken. Oscar Lohuis heeft het talent vanuit persoonlijke betrokkenheid te laten zien, dat we niet om Israel heen kunnen. In korte hoofdstukken en met voorbeelden uit zijn eigen leven verduidelijkt hij het plan van God met deze wereld, zoals de Bijbel dat beschrijft.Ē

Oscar Lohuis is predikant en werkt als rondreizend spreker en schrijver. Kijk voor preken, artikelen en meer informatie op www.goednieuwsbediening.nl  


3. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Zegen door IsraŽl

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(20 december 2020)

Dit derde boek van Oscar Lohuis - met als ondertitel Wat christenen moeten weten over IsraŽl - laat zich, net als zijn voorgaande boeken (Zien en leven en Exclusieve Liefde), gemakkelijk lezen en is voor een brede doelgroep toegankelijk. Lohuis heeft de Romeinenbrief bestudeerd en hierdoor is hij zich bewust geworden van het belang van IsraŽl. Als reisleider is hij inmiddels tientallen keren in dat land geweest; daarom gebruikt hij veel voorbeelden vanuit zijn eigen ervaringen.

Het land IsraŽl roept bij veel mensen emoties op en iedereen lijkt een andere mening te hebben over het belang van het volk in het plan van God. In de Bijbel gaat het bijna helemaal over de geschiedenis van IsraŽl en het christendom is geworteld in het Jodendom. Vrijwel alle gebeurtenissen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament spelen zich in dit land af. De afgelopen tweeduizend jaar hebben veel christenen echter beweerd dat het over en uit was met Gods bijzondere plan met IsraŽl. Maar klopt dat wel?

Zegen door IsraŽl is bedoeld als een gemakkelijk leesbaar boek dat antwoord geeft op vragen als: Speelt IsraŽl nog een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en het ontstaan van de staat IsraŽl te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie op IsraŽl en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij dit volk, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie?í

IsraŽl heeft al eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld. God had en heeft met dit volk Zijn verbond gesloten; zij hebben Gods Woord ontvangen en uit dit volk is de Redder voorgekomen. Lohuis bepleit - met verwijzing naar en bespreking van diverse Bijbelgedeelten - een positieve houding jegens IsraŽl aan te (gaan) nemen en de vervangingstheologie en het christelijke antisemitisme vaarwel te zeggen. Gedurende vele eeuwen heeft de kerk zich als het nieuwe, geestelijke IsraŽl gezien. Ook nu heeft God nog steeds een plan met IsraŽl en Hij is dit actief aan het uitvoeren. De climax van dit plan is de terugkeer van Jezus in Jeruzalem, waarbij het koningschap over IsraŽl wordt hersteld. Jezus Christus zal dan op de troon van David als koning regeren - over IsraŽl en over alle volken van de wereld.

Het boek is een mustread voor iedere christen, zeker als je je eigenlijk nog nooit met IsraŽl hebt beziggehouden. Door het eenvoudige taalgebruik en de heldere uitleg zal deze uitgave ook zeker jongeren aanspreken. 


2. Ė Israelaktueel - mei 2020 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Zegen door Israel

Recensie door Paola Veenendaal

ĎWat christenen moeten weten over Israel', zo luidt de uitnodigende ondertitel van het bock. Reden genoeg om het te gaan lezen. Wat moet ik als chris¨ten met Israel? In 22 korte hoofdstukken geeft ds. Lohuis daar op een duidelijke manier antwoord op. Elk hoofdstuk behandelt een bepaald aspect. Het boek is geschreven voor alle leeftijden, dus ook voor jongeren, en leest makkelijk weg. Aan het einde van elk hoofdstuk staat een kort gebed voor Israel, dat je mee kunt bidden. Zo word je niet alleen toeschou¨wer, maar ook deelnemer. Je verdiept je in Israel en raakt meer en meer betrokken. Het raakte me toen ik besefte wat voor speciale rol Israel speelt in Gods plan. Midden in een tijd waarin het volk zo onder vuur ligt, laat dit boek de andere kant zien. Zegen door Israel? Na het lezen van dit boek weet u waarom!


1. Near East Ministry - mei 2020 - www.neareastministry.nl

Zegen door Israel

Recensie door Near East Ministry

Soms verschijnen er van die boekjes waarvan je denkt: 'Hť, leuk zeg, waarom is zoiets niet veel eerder verschenen?' Het boek 'Zegen door IsraŽl', de laatste pennenvrucht van Oscar Lohuis, is zo'n boek. In korte, duidelijke hoofdstukjes legt de schrijver in eenvoudige taal allerlei zaken rondom Gods weg met het volk IsraŽl uit, alsook wat dat betekent voor christenen in de 21e eeuw.

Het eenvoudige taalgebruik en de opzet maken het boekje heel geschikt voor mensen die nog niet zoveel over IsraŽl weten en die zich graag in het onderwerp willen verdiepen. Maar ook de meer ingewijden zullen hun voordeel kunnen doen met de heldere en systematische manier waarmee de zaken op een rijtje worden gezet.
 

www.vergadering.nu