www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Genesis lezen
Tremper Longman
De Vuurbaak, Barneveld
ISBN 9789055603572
211 blz., pb, prijs € 15,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Genesis lezen is een prachtige gids voor wie bereid is om met zijn volle verstand en met een gelovig hart Genesis opnieuw te lezen en beter te begrijpen.
Tremper Longman daagt de lezer uit om Genesis op een intelligente manier te lezen. Het bijbelboek gaat over de schepping, de zondvloed, over zonen Gods en dochters van mensen, over de familie van Abraham. Het zijn geschiedenissen die veel vragen oproepen.
Tremper Longman weet met zijn opmerkelijk schrijftalent deze theologische en historische vragen op een zeer boeiende en levendige manier te ontsluiten

Inhoud
Genesis lezen met een strategie
Genesis lezen als literatuur
Genesis lezen in zijn eigen tijd
Genesis lezen als verhaal van God
Genesis lezen als christen

Tremper Longman is hoogleraar theologie aan het Westmont College, Californië. Verder is hij auteur van een aantal boeken over de Bijbel.

1. Ellips - april 2008
 

Genesis lezen


Boekrecensie door mr. H.P Medema


Wie niet bang is om met zijn volle verstand het eerste bijbelboek te gaan lezen, zal zeker interesse hebben voor het boek van Longman. Eigenlijk is Genesis een beetje eng, als boek vol explosieve thema's. Schepping of evolutie, de eerste mens, de zondeval, de grote vloed, de torenbouw van Babel, het ontstaan van Israël, om dan nog maar niet te spreken over de bronnenhypothesen inzake de oorsprong van het boek zelf al die ingewikkelde kwesties kunnen de lezer angst aanjagen.

Eerlijk is eerlijk, inzake Genesis hebben de meeste christenen een aantal vooronderstellingen die ze maar het liefst stevig vasthouden, om niet telkens weer opnieuw tot nadenken gedwongen te worden.

Daartegenover stelt Longman voor het boek Genesis maar eens gewoon serieus te gaan lezen in z'n eenvoud een briljant idee. Dit boek heb ik tweemaal gelezen. Laat ik eerst zeggen waarom ik er bij eerste lezing vooral van onder de indruk was: de eenvoud, de ernst en het vertrouwen én tegelijk de intellectuele openheid en brede bronneninformatie waarmee Longman met de tekst omgaat. Het bijbelboek ziet hij niet als een verzameling problemen die je te lijf moet gaan, maar als wat het is: een boek, een verhaal.

Hij zegt terecht (23): de auteur 'heeft een doel, een boodschap, en hij of zij wil die overbrengen op een lezerspubliek. Wij zijn deel van dat publiek en wij komen in contact met de gedachten van een ander door wat er geschreven is'. En dan, even verder: 'Een van de grootste fouten die we juist in onze verklaring kunnen maken, is het te lezen alsof het voor ons vandaag geschreven is.'

Kortom, wij zijn wel een deel van het gehoor van de auteur, en dus moeten we eerbiedig luisteren, maar we zijn niet de doelgroep die hij wilde aanspreken, en daarom moeten we oplettend lezen, onderscheidend wat de schrijver wilde zeggen. Ook als Genesis niet een wetenschappelijk informatieve tekst is, maar een literair werk (wat het is), zegt Longman, 'geloof ik dat we in een literair werk misschien niet uitputtend, maar wel nauwgezette informatie kunnen vinden over gebeurtenissen in het verleden' (28).

Dat is de kwaliteit van het boek, die verder in details blijkt in uiteenzettingen over de schepping en de Enuma Elish, Noach en Utnapishtim, Abraham en Nuzi. De zwakte is dat deze eerbiedige luisterhouding weliswaar nergens in het boek ophoudt, maar zoals ik bij tweede lezing bespeurde, in de latere gedeelten minder kracht en inhoud krijgt. Dat komt doordat Longman zich kennelijk heeft voorgenomen in het vierde onderdeel nog eens helemaal Genesis door te nemen ‘als verhaal van God' (1 17vv.), en dan 'als christen' (187vv.), en daarin heeft bij naar mijn gevoel minder klemmende dingen te zeggen. Dat neemt de kracht van het begin geenszins weg.

www.vergadering.nu