www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Van prostituee tot politica
Yvette Lont
€ 11.50
9080688282

Dit boek bestellen...

Van de Red Lights naar de Spot Lights: 
Yvette Lont is een Stem der Hoop voor (verslaafde) protituées, souteneurs en anderen die in de seksindustrie werken. Waarom?
Omdat zij gepromoveerd is van een vrouw zonder hoop, gevangen in een vicieuze cirkel van verslaving en prostitutie, tot een voorbeeld van levenslust en passie voor vertrapte, uitgebuite en misleide vrouwen.
Toen ze in verwachting raakte, kwam de ommekeer. Op het nulpunt van haar leven, raakte Gods liefde haar aan. Yvette bewijst dat uitstappen mogelijk is, dat er een leven met perspectief is. In plaats van shot naar shot, leeft zij voor en met GOD!
Dit boek bevat waardevolle informatie over de vernietigende werking van drugs voor de mens. Tevens is een zeer uitgebreide lijst opgenomen van hulpverleningsinstanties, zowel christelijk als niet-christelijk. 
Een boek dat u niet meer loslaat, een boek dat levens zal veranderen door de grootheid en genade van God!
Yvette is raadslid in Amsterdam-Zuidoost. Zij heeft drie opvangcentra opgezet en heeft een studie voor pastoraal-therapeute gevolgd. Haar passie is werkers in de seksindustrie te laten zien dat uitstappen echt mogelijk is.


 

De Oogst - juli 2003 - recensie door Krijn de Jong
Ex-prostituee in de politiek

Over het algemeen hebben we de neiging om, wanneer we spreken over druggebruikers, prostituees of daklozen, ben als groep aan te duiden. Zo gauw je echter mensen uit bovengenoemde categorieën ontmoet, ontdek je al snel dat ze allemaal hun eigen, unieke levensverhaal hebben. Door naar hun verhalen te luisteren kun je heel wat wijzer worden.

Levensverhalen

Sommigen waren vanaf de wieg of daarvoor al kansloos. Bij anderen is er in hun jonge jaren iets dramatisch misgegaan. Niet zelden heeft dat met geweld of met seksueel misbruik te maken. Ze zijn daardoor op een verkeerd spoor terechtgekomen. Elk station dat daarna wordt aangedaan is fout. Toch zie je dat er ook in elk leven, hoe beroerd ook, keuzemomenten zijn. Levensverhalen zijn leerzaam. Sommige mensen hebben hun verhaal opgeschreven en voor een groter publiek prijsgegeven. Een van hen is Yvette Lont. De kans is groot dat u haar het laatste half jaar of op de tv hebt gezien of hier of daar iets over haar gelezen hebt. Haar levensverhaal werd uitgegeven onder de titel 'Van prostituee tot politica'. Het is een verslag van Gods reddingswerk.

Spannend

Het verhaal is boeiend geschreven. je leeft mee met het kleine meisje dat in verwarring geraakt door de scheiding van haar ouders en vanuit Suriname in het koude Nederland aankomt. je houdt je hart vast als de tiener het ouderlijke huis verlaat en je haar in de grote stad langzaam maar zeker ziet wegzinken in de wereld van de verslaving. Eerst een jointje, dan coke, dan heroïne, en natuurlijk altijd begeleid door alcohol. je krijgt het benauwd als ze in de ban komt van een religieuze maniak die haar voorspiegelt Jezus te zijn. Hij leidt haar in de wondere wereld van de geestverruimende middelen. je vraagt je regelmatig af- waarom trapt ze er toch telkens weer in? Het antwoord is dat door het gebruik van deze middelen haar waarschuwingsmechanisme was uitgeschakeld. 'Mijn hoofd zat vol alcohol, wiet en cocaïne.' Een verhuizing van Amsterdam naar Rotterdam brengt niet de gehoopte oplossing, maar alleen nog maar meer ellende. Heroïne baant hier de weg naar de prostitutie. Eerst in clubs, later op straat. Het verlangen naar een ander soort leven wordt sterker als ze ongewild in verwachting raakt. Maar al haar pogingen mislukken. Wanneer ze op het dieptepunt is beland, raakt God haar aan en buigt Hij haar weg weer naar het leven.

Familie

Yvette had een voorrecht dat niet iedere verslaafde ten deel valt: ze kon altijd bij haar familie terecht. Haar moeder en haar zussen deden altijd weer de deur van hun huis en van hun hart voor haar open. Ze hebben het onmogelijke gedaan. Ze spreekt met veel liefde en respect over haar familie. Aan het eind van het boek spreekt ze ook begripvol over haar vader, hoewel hij haar wel op belangrijke momenten in haar leven in de steek had gelaten.

Gedreven politica

Yvette heeft haar oude leven wel de rug toegekeerd, maar is het niet vergeten. In haar politieke werk dat ze sinds enige tijd mag doen staat de zorg voor verslaafden en prostituees hoog in het vaandel. Het kan beslist geen kwaad dat in de politiek mensen komen die echt weten waar het over gaat. De overheid is vooral actief aan de verkeerde kant van het probleem. Als het over de drugsproblematiek gaat, wordt er vooral de nadruk gelegd op de overlast in plaats van op effectieve hulpverlening. En om het prostitutieprobleem aan te pakken worden er kapitalen geïnvesteerd voor de aanleg van tippelzones inclusief afwerkplekken, terwijl een prostituee die wil stoppen tegen legio moeilijkheden op loopt. Daar moet verandering in komen. We zullen wat deze zaken betreft elkaar nog wel eens tegenkomen. We hopen en bidden dat haar pogingen op dit vlak rijk gezegend zullen worden.


www.vergadering.nu