www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gaan voor God
De uitdaging van radicaal christen-zijn
René van Loon
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2010
9789023924890
142 blz., € 12,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Je hebt Jezus leren kennen en je wilt Hem volgen. En wel op zo’n manier dat mensen in je omgeving zien hoe goed het is om met God te leven.
René van Loon spoort de lezer aan tot een radicaal volgen van Jezus. Ook laat hij zien welke stappen je kunt zetten om dat te doen. Hij wijst de grote lijnen in de Bijbel aan die Gods bedoelingen in kaart brengen. Verder laat hij zien hoe afzonderlijke bijbelteksten nog scherper inzoomen op de wil van God. Daarnaast wijst hij op de omstandigheden in ons eigen leven, die ook invloed hebben op de weg die wij gaan.
Vervolgens behandelt de auteur vijf levensterreinen: geld, tijd, seksualiteit, milieu en het einde van je leven.


1. Nederlands Dagblad - 7 januari 2011 - www.nd.nl

Geen parttime christen

Recensie door Henk Messelink

Er verschijnen geregeld boeken over de navolging van Christus. Voegt dit boek daar iets aan toe?

De overgave aan Jezus Christus raakt dus ons totale leven, tot in de kleinste details. Je kunt het vergelijken met een huis dat wordt verkocht. Deze wisseling van eigenaar heeft diepgaande consequenties. De oude eigenaar haalt al zijn spullen uit het huis. De nieuwe eigenaar kan het huis op dezelfde manier inrichten, maar ook volkomen anders. Hij kan zelfs besluiten het huis volledig te verbouwen voordat hij het opnieuw inricht. Zo is het ook met ons leven, als wij van eigenaar wisselen. Alles in ons leven kan gaan veranderen. De nieuwe Eigenaar beslist: onze hemelse Vader.

Zo beschrijft René van Loon het begin van het nieuwe leven, dat we zullen leiden als we Jezus Christus gaan volgen. De predikant uit Capelle aan de IJssel schreef een boek onder de titel: Gaan voor God. De ondertitel luidt: De uitdaging van radicaal christen-zijn.

Toen ik de titel van het boek las, was mijn eerste gedachte: weer een boek over de navolging van Christus? Daar zijn er de laatste jaren al zoveel van verschenen (ik noem alleen maar: Volg jij Mij, van Hans van der Lee, maar er zijn er veel meer).
Als je dan weer een boek over hetzelfde onderwerp op de markt brengt, moet het wel iets toevoegen. Gebeurt dat ook met dit boek? Mijn antwoord is: nee en ja.


Nee, in deze zin dat je in dit boek niet echt iets nieuws moet verwachten. Met name de eerste vijf hoofdstukken, waarin Van Loon de bodem legt voor het vervolg, de concrete uitwerking, leveren niet echt nieuwe gedachten op. Het is wel boeiend en stimulerend om te lezen over ons leven als offer voor God en over de werking van de Heilige Geest en het Woord van God daarin. Van Loon hanteert een frisse stijl, met tal van praktische voorbeelden. Het boek leest gemakkelijk weg.
Maar het meeste uit deze hoofdstukken valt ook bij anderen te lezen. Tot zover weinig nieuws.

Geld
Toch vind ik dat het boek ook iets toevoegt. Die toegevoegde waarde zit ‘m vooral in de manier waarop hij in de volgende hoofdstukken de navolging van Christus heel concreet uitwerkt op vijf verschillende terreinen: omgang met geld, tijd, milieu, seksualiteit en de dood. Daarin laat hij steeds eerst zien hoe er in onze samenleving tegenaan gekeken wordt. Vervolgens trekt hij een aantal Bijbelse lijnen. Daarna maakt hij het thema concreet vanuit de vraag hoe je als christen omgaat met dit onderwerp.

Neem het thema ‘geld’. Van Loon maakt op een heel mooie en positieve manier duidelijk hoe we als christen met ons geld mogen omgaan. Hij leert je de goede vragen stellen. Niet bijvoorbeeld: ‘Moet ik per se tien procent weggeven?’ Maar: ‘Hoe kan ik Gods doelen dienen?’ En: ‘Is het verantwoord om dit geld voor mezelf te besteden?’ Vragen die je helpen om heel bewust met je geld en de besteding daarvan om te gaan.

Ook het hoofdstuk over de omgang met de tijd heeft me geboeid. Van Loon schrijft prachtige dingen over de zondag. Weer vanuit het dilemma verkeerde en goede vragen. Een verkeerde vraag is: ‘Wat mag wel of wat mag niet op zondag?’ Of: ‘Moet je per se elke zondag naar de kerk en dan maar liefst twee keer?’ Van Loon schrijft: Goed beschouwd zijn dit vragen van een minimumlijder. ‘Mag het een onsje minder zijn?’ Maar we moeten aan de andere kant beginnen: de zondag is een feest! Groot feest voor de Koning van het heelal. Hoe kun je Hem juist op die dag de grootste eer brengen? Natuurlijk ben je er dan bij, in de kerk.

Hij schrijft: ‘Ik verlang ernaar dat we veel meer feestvieren! Het huiswerk af, de stukken gelezen, huis opgeruimd, en dan genieten van de lof van God in Zijn huis, de vreugde beleven van de ontmoeting onderling, genieten van rust, ruimte, natuur, vrede en muziek. Een dag waarop geen enkele druk ligt. Heerlijk!’ Zo schrijft Van Loon ook heel concreet over het milieu en over seksualiteit. Hij sluit af met een teer hoofdstuk over onze omgang met het sterven. Alle hoofdstukken zijn geschikt voor gezamenlijke bestudering. Daar kunnen de gespreksvragen aan het eind van ieder hoofdstuk een mooie bijdrage aan leveren.

Luie stoel
Conclusie: Gaan voor God is vooral een werk-boek, een boek om mee aan de slag te gaan, persoonlijk of met elkaar. Je moet er niet allerlei gloednieuwe inzichten van verwachten. Je krijgt door het lezen en bespreken ervan wel een krachtige stimulans om de navolging van Christus concreet te maken.

En dan omvat die navolging het hele leven. Je kunt geen parttime christen zijn. Dat maakt Van Loon wel duidelijk. En zijn doel is ook helder: je te helpen intenser verbonden te raken met Jezus, je Redder en je Heer en in de navolging van Hem een diepe vreugde te beleven. Al leest het boek gemakkelijk, het is niet bestemd voor de luie stoel. Je wordt aan het werk gezet en daar is niks mis mee.

www.vergadering.nu