www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Dit boek bestellen...Kerk voor de buurt
René van Loon
Boekencentrum
Zoetermeer, Boekencentrum, 2010
132 pag., € 13,90
9789023924494
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Zo kun je als kerkelijke gemeente iets betekenen voor je dorp of wijk.
Veel kerkelijke gemeenten willen méér voor hun directe omgeving betekenen en Gods liefde aanwezig laten zijn in het dorp of de stadswijk.
In dit boek laat René van Loon zien dat het mogelijk is kerk te zijn voor de buurt. Stap voor stap neemt hij zijn lezers mee in het denkproces dat een plaatselijke gemeente doormaakt.
Hij laat zien welke keuzes gemaakt moeten worden en waar kansen liggen. Hij onderscheidt daarbij twee sporen: enerzijds algemene dienstbaarheid aan iedereen, los van geloof of achtergrond, en anderzijds hulp bij geloofsvragen voor iedereen die meer over het christelijk geloof wil weten.
Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die het gemeenten mogelijk maken meteen aan de slag te gaan.

2 RECENSIES


2. Woord en Dienst – 2 juli 2010

Recensie door Alida Groeneveld

Kerk voor de buurt

Dit boekje is resultaat van tien jaar werk in Capelle a/d IJssel om de hervormde wijkgemeente Schollevaar kerk voor de wijk te laten worden. Het is, zoals Van Loon schrijft, niet uitsluitend een succesverhaal, maar een bescheiden poging om de zegen uit te delen aan anderen. 

Naast heel concrete ideeën over een aanbod van een gemeente voor de buurt, besteedt Van Loon ook aandacht aan de geestelijke kant van het gemeenteopbouwwerk. Verspreid door het boekje staan bijbelstudies en andere bijdragen met een bezinnend karakter.

De lezers zullen een keuze moeten maken en zeker niet alles willen doen! In ieder geval kunnen ze altijd hun voordeel doen met praktische tips over hoe een persbericht er uitziet, en wat wel of niet op een website moet. Al met al een bruikbaar boekje dat in stad en land inspirerend kan werken. 


1. Uitdaging - 8 juli 2010 - www.uitdaging.nl

Kerk voor de buurt?
In kerken wordt er vaak over gesproken. Gemeentes willen een positieve uitstraling hebben naar de buurt waarin ze samenkomen. In dit boekje geeft René van Loon op heldere wijze tips om dat doel te bereiken.

Boekrecensie door Rianne van der Molen

Als predikant van de hervormde wijkgemeente Schollevaar in Capelle aan de IJssel heeft René van Loon het zelf meegemaakt.

Hij heeft gezien wat de invloed kan zijn van een positieve uitstraling op een buurt. Zijn gemeente is actief in de omgeving. Overal laten gemeenteleden hun gezicht zien. Bij informatieavonden voor nieuwe bewoners over de buurt, schoenpoetsacties in het winkelcentrum en een wijkwinkel waar mensen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld het invullen van de belastingaangifte en eventuele conflicten in de buurt. Het zorgt ervoor, zo zegt hij in dit boek, dat de mensen in de wijk zijn gemeente kennen. Zodat de drempel lager wordt om eens een gemeentelid aan te spreken of een kerkdienst te bezoeken.

Hij benadrukt daarbij wel dat het niet gaat om het winnen van zieltjes. De motivatie van zijn gemeenteleden is te vinden in het leven van Jezus, die immers ook graag voor anderen aan de slag ging. Als mensen door de acties tot geloof komen of meer geïnteresseerd raken in het christendom, is dat vooral mooi meegenomen. Iets om dankbaar voor te zijn, maar niet de enige reden van het dienstbare werk.

Van Loon zet in dit boek op heldere wijze uiteen wat zijn visie is en legt die naast andere initiatieven. Het is prettig geschreven en staat vol met tips. Hoe je mensen kan benaderen die interesse hebben, dat je als gemeente steeds moet kijken naar de behoefte van je omgeving en dat gemeenteleden zich bewust moeten zijn van hun persoonlijke motivatie voor het vrijwilligerswerk. Het maakt Kerk in de Buurt een handboek waar christenen gemotiveerd door kunnen raken en meteen mee aan de slag kunnen gaan. 

www.vergadering.nu