www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Chr. Love, De strijd tussen vlees en Geest
Koster, Barneveld, 316 blz.; prijs 21,50
Ellips - oktober 2005

Boekrecensie door KLAAS VAN DER ZWAAG

Het werk van de Heilige Geest houdt kerkelijk Nederland bezig

Het werk en de gaven van de Heilige Geest blijven kerkelijk Nederland terecht bezighouden. Wie verlangt niet naar een verlevendiging van de gemeente? In dit artikel bespreekt dr. Van der Zwaag enkele recente boeken over genoemd thema.
Een heel ander boek dan de onderstaande is dat van de puritein Chr. Love (1618-1651). Hij schreef een 27-tal preken over de strijd in de gelovige tussen de Geest en het vlees (Gal. 5:16v.). Love wijst op het feit dat hier sprake is van tegengestelde beginselen. Vijandschap kan nog verzoend worden, maar tegengestelde beginselen kunnen nooit tot elkaar komen. Maar anderzijds: tegenstand betekent dat er genade aanwezig moet zijn! Het is zonder meer een ontmaskerend boek, dat ons wijst op het zondige karakter van de mens, k van de christen. Love geeft daarbij nooit een excuus aan de mens, maar wijst voortdurend op de verantwoordelijkheid in het oefenen van de godsdienstplichten. 'Houd uw hart schoon en de Geest zal bij u blijven; laat het vuil worden en de Geest zal u weldra verlaten' (27).

Love constateert van zijn tijd dat het werk der bekering geheel stil staat en de mensen onder de prediking van het Woord slechter in plaats van beter worden. Het terugtrekken van de Geest wijt Love niet aan God zelf (hoewel Hij soeverein is), maar ziet hij in verband met het weigeren gehoor te geven aan de herhaalde werkingen van Gods Geest en het zich laten leiden door de zondige en boze lusten.

Het boek is ontmaskerend in het aanwijzen van het gevaar van een ingezonken Geest-loos leven.

Dit is een bespreking van 5 boeken in n boekbespreking.
Lees ook de andere besprekingen:

P. de Vries, Vreugde in God: De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving
Groen, Heerenveen 2003; 360 blz.; prijs 24,95
L. Floor, De vrucht van de Geest
Groen, Heerenveen 2004; 120 blz.; prijs 13,50
W.J. 0uweneel, Meer Geest in de gemeenten
Medema, Vaassen 2004, 252 blz.; prijs 15,95
M.D. Geuze, Profetie: Onmisbaar voor de christelijke gemeente
Gideon, Hoornaar 2004; 167 blz; prijs 9,95
Chr. Love, De strijd tussen vlees en Geest
Koster, Barneveld, 316 blz.; prijs 21,50

Bovengenoemde boeken bieden veel inzicht in het werk van de Geest, in de gelovige en in de gemeente. Al zijn de invalshoeken van de auteurs divers (reformatorisch of evangelisch), ik heb in deze boeken niet alleen het allesbeslissende belang van het werk van de Heilige Geest weer eens duidelijk onderstreept gezien, maar ook de verantwoordelijkheid van de gelovige. Dat de mens afhankelijk is van de Geest, betekent niet dat hij maar passief moet zijn. Hij wordt juist opgeroepen om de middelen te gebruiken en de plichten te volbrengen, maar wel in afhankelijkheid van de Geest. Dat heilige samenspel tussen de soevereine Geest en de menselijke plichten is een rode draad in bovengenoemde boeken en biedt veel stof voor bezinning op de christelijke gemeente in deze tijd. 


www.vergadering.nu