www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Antwoorden waar je mee verder kunt
Max Lucado
Uitg. Voorhoeve, Utrecht 2011
240 blz. € 18,50
9789029796620
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vragen en problemen zijn er te over. Max Lucado laat zien dat vragen altijd kunnen leiden tot houvast, herkenning en bemoediging.

Max Lucado beantwoordt in dit boek ruim 170 persoonlijke en indringende vragen, op alle terreinen die met geloven te maken hebben. Toekomstverwachting, geloofszekerheid, relaties, omgaan met de wereld en nog meer. Zijn antwoorden zijn altijd verrassend en even vaak inspirerend en verdiepend.

Max Lucado is een van de bekendste auteurs van geloofsopbouwende boeken. Zijn boeken zijn in tientallen talen vertaald.


2. Nederlands Dagblad - 9 maart 2012 - www.nd.nl 

Praktisch en adequaat, van Max

Boekrecensie door William Luther

‘Max, mag ik je iets vragen?’ Als voorganger en schrijver krijgt Max Lucado veel vragen. Vragen die ons in een bocht kunnen wringen, net als het vraagteken zelf. Het is de kunst, zegt Lucado, om van dat gekromde teken een uitroepteken te maken.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, erkent ook hijzelf. Toch is Lucado er dankbaar voor: de diepzinnige, hartverscheurende en onoplosbare vragen. Ze zijn voor hem een basis geweest voor zijn werk. Zoekend en biddend heeft hij antwoorden gegeven via zijn boeken, preken en radioboodschappen.


Max Lucado, wie kent hem niet? Hij is met recht een goedheiligman te noemen, een uitdeler van cadeautjes in geestelijke vorm. Met een bachelorsgraad in de communicatie en een mastergraad in de Bijbelwetenschappen zet hij beide gaven in voor het uitdelen van spirituele geschenken aan een ieder die zich arm-van-geest weet. Wie heeft nog nooit gehoord van de Nerflanders? Met dit prentenboek, getiteld Niemand is zoals jij, heeft hij voor klein en groot het woord genade monumentale uitdrukkingskracht gegeven. Op Lucado’s website kun je de grondgedachte lezen van zijn geloof. ‘Houdt God van ons omdat wij goed en aardig zijn? Nee, hij houdt van ons omdat Hij goed en aardig is.’

Dorheid
Max Lucado is verbonden aan de Oak Hills Church in San Antonio, Texas. Hiervoor heeft hij zendingswerk gedaan in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Hij heeft gedurende zijn werk als voorganger veel boeken geschreven. De Krummelserie, bijvoorbeeld. In woord en beeld prent hij met zijn ontspannen schrijfstijl de leefregels van God in je ziel. Ook in zijn boeken voor volwassenen blijft hij zo dicht bij onze aardse werkelijkheid dat God een zeer reële kracht wordt in je leven. Zijn voorgangerstaken voor de Oaks Hills Church heeft hij inmiddels neergelegd wegens gezondheidsproblemen.

Het nieuwste boek van Max Lucado (oorspronkelijke titel: Max On Life) bevat 171 vragen en antwoorden. De lengte ervan beslaat meestal maximaal een pagina en ze zijn ondergebracht in zeven themahoofdstukken. Die gaan over hoop, pijn, hulp, hem/haar, geld en hemel/hel. Omdat dit boek niet meer en niet minder is dan een vraag-en-antwoordboek, een paar voorbeelden om een idee te krijgen bij de inhoud van deze ‘Max on life’.

In het themahoofdstuk ‘Hoop’ beklaagt iemand zich over de dorheid in zijn geloof en in zijn kerk. Lucado antwoordt: ‘Het kan zijn dat je het christendom verwart met wetticisme. Wetticisme geeft geen vreugde omdat er geen eind aan komt. Er is altijd wel een nieuwe cursus te volgen, nog iemand te bereiken, weer een ander op te bouwen. (…) Maar genade verspreidt vrede. Een christen stelt zijn vertrouwen op een volbrachte daad.’

seksuele prikkels
Een andere vraag. ‘Mijn voorganger biedt aan om zieken te bezoeken en ze met olie te zalven. Komt op mij over als een soort voodoo.’ Lucado antwoordt: ‘Komt op mij over alsof je voorganger zijn Bijbel leest. (…) Genezing door gebed dient beklemtoond noch verwaarloosd te worden, verheerlijkt noch verworpen’.

‘Rijkelui en arme drommels’ gaat over geldzorgen. In zijn antwoord schrijft Lucado: ‘Je financiële moeilijkheden zijn in de hemel bekend. Hoewel God niet de antwoorden heeft gegeven die je hoopte, wil dat niet zeggen dat Hij geen vinger naar je uitsteekt. In plaats van geld schenkt God misschien de gelegenheid om Hem beter te leren kennen en meer te vertrouwen. (…) Kies alsjeblieft voor vertrouwen.’

De vragen in ‘Hem/haar’ zijn eerlijk en actueel. Vraag 95: Welke seksuele prikkels en handelingen zijn aanvaardbaar voor God? Doorschijnende nachtkleding? Sensuele taal, het bekijken van opwindende films? Vraag 100: Is het waar dat God homoseksualiteit haat? En zijn de geboden in de Bijbel bedoeld voor de cultuur van die tijd en niet per se voor onze tijd? De antwoorden van Max op deze vragen zijn moedig en getuigen van een leven in afhankelijkheid van God.

Meevoelend
De variatiebreedte van de gestelde onderwerpen is zo wijd als het leven zelf. De antwoorden zijn op de man af en meevoelend. De themawoorden dekken de lading niet helemaal. Daarom zou een register handig zijn in dit boek vol moedige, barmhartige en Bijbelgetrouwe adviezen. Een waardevol bezit voor iedereen die met vragen zit over een heilig en helend leven.


1. Uitdaging - januari 2012 - www.uitdaging.nl 

Lucado stelt vragen - en geeft antwoorden

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Vragen - en antwoorden! - over de meeste uiteenlopende zaken biedt Max Lucado in Antwoorden waar je verder mee kunt.

Van racisme ("er zit racisme in onze kerk en niemand is ermee bezig. Heeft Jezus het daar nooit over gehad?") tot seks ("welke seksuele prikkels en handelingen zijn aanvaardbaar voor God?"). En van geld ("We hebben een zware schuldenlast opgebouwd. Hoe kunnen we de creditcardlawine tot staan brengen?") tot werk ("Mag ik als christen een niet-productieve arbeider wel ontslaan?") - het komt in Antwoorden waar je verder mee kunt allemaal aan bod.

Op de manier zoals we van Max Lucado gewend zijn. In een prettige en makkelijk leesbare stijl. Ruim 170 vragen komen in dit boek aan de orde. Op zo ongeveer alle terreinen die met geloven te maken kunnen hebben. Alvast handig onderverdeeld in een aantal categorieën, wat het opzoeken vergemakkelijkt. Vaak zijn de antwoorden van Max Lucado wel voorspelbaar, soms echter zijn ze ook verrassend en origineel. En niet zelden inspirerend. 


www.vergadering.nu