www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit is de dag
Anders kijken naar je leven
Max Lucado
Uitg. Plateau, Barneveld 2008
151 blz. € 13,75
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Op levendige wijze vertelt Max Lucado hoe elke dag een van God gegeven dag is. Dit is de dag. En dat gaat niet alleen op voor feestdagen. Ook moeilijke dagen van verdriet of met lastige examens zijn dagen van God. Dagen van dankbaarheid en van vergeving. 
Lucado neemt je mee door de Bijbel en door jouw leven in navolging van Jezus Christus. Hij schrijft met veel gevoel voor humor zijn verrassende voorbeelden en geeft meesterlijke citaten om zijn verhaal te illustreren. 
Dit is de dag leert je op warme wijze anders naar je leven te kijken. 
Lucado heeft als geen ander oog voor de mooie en ook voor de moeilijke dingen in het gewone leven van een christen. Hij schreef eerder onder andere de bestseller Lichter door het leven.


1. Nederlands Dagblad - 22 augustus 2008 - www.nd.nl

Laat genade niet afpakken

Recensie door Janneke Burger-Niemeijer

Max Lucado is vooral bekend van zijn prentenboeken; over Wout bijvoorbeeld, die domme Nerflander die elke keer vergeet dat de liefde van zijn Maker het allerbelangrijkste in zijn leven is. Het gebruik van prentenboeken tekent de creativiteit van Max Lucado, die de prachtigste verhalen gebruikt om hoofdpunten uit het evangelie bij het hart en leven van mensen te brengen.
Max Lucado is onder de indruk van Gods liefde, van het wonder van Gods genade. In al zijn boeken probeert hij mensen daarin te laten delen. En dat is nodig. Want zo snel zit je midden in je eigen sores en verbleekt de glans van Gods liefde. Lucado is er buitengewoon goed in om de emoties van die sores ruimte te geven, herkenbaar voor ogen te schilderen. Iedereen herkent zich in de Nerflanders in zijn serie prentenboeken, maar ook in zijn andere boeken slaagt Lucado er goed in herkenbare emoties weer te geven.

Genade
Zo ook in Dit is de dag, een boek met tien hoofdstukken en een studiehandleiding. De hoofdgedachte van dit boek is ook weer: laat je de genade niet afpakken - ook niet door allerlei narigheid.
Want je hebt vast momenten dat je leven prachtig en fantastisch is. Maar elke dag heeft ook (en soms misschien wel meer) ontelbaar veel mogelijkheden om verpest te worden. Door dingen die gebeuren, door de mensen om je heen en misschien wel door hoe jijzelf met de dingen en de mensen omgaat. Op dat moment komt Max Lucado met psalm 118 vers 24: 'Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.' Dat betekent volgens Lucado dat we de dag van vandaag, nu, een kans moeten geven. Anders zijn we overgeleverd aan gister, schuldgevoelens over het verleden; of morgen, angstige gevoelens voor de toekomst. In het boek dat volgt probeert hij dát uit te werken: leven vanuit Gods genade voor dit moment.

In tien hoofdstukken beschrijft Lucado tien soorten dagen: schaamtevol, ondankbaar, verbitterd, bezorgd, rampzalig, leeggezogen, angstig, doelloos en tweesprong. Voor al deze dagen geeft hij een meer of minder evangelisch principe, zoals hij zelf zegt: „een prachtig recept om onze dagen op te vijzelen tot eersterangsdagen". Deze principes zijn: genade, dankbaarheid, vergeving, vrede, hoop, brandstof, vertrouwen, roeping en hulp.

De vraag is natuurlijk: slaagt Lucado in zijn bedoeling om mensen op te peppen? Het is nogal wat om teleurstellingen in het leven om te buigen; heel wat christenen slagen daar volstrekt niet in... Ik vind dat Lucado daar zeker in slaagt; op zijn geheel eigen manier. En zijn manier betekent: kort, veel voorbeelden, veel positief denken vanuit de gedachte van Gods liefde en veel verhalen en teksten uit de Bijbel. Verwacht bij hem geen uitgebreide beschrijving van emoties, wat die psychologisch gezien met je doen. Dat is soms jammer. In het hoofdstuk over doelloosheid vind ik bijvoorbeeld dat er echt te weinig aandacht is voor wat een intens gevoel van doelloosheid is en wat dat bij mensen uitwerkt.

Soms zitten er zoveel voorbeelden en verhalen in de hoofdstukken dat de diepgang er een beetje uit is. Maar in het algemeen neemt Lucado mensen serieus en probeert hij in een kort stukje respect voor emoties te combineren met een enorm vertrouwen in de helende liefde van God. Bijzonder vind ik bovendien dat hij mensen niet pampert, maar regelmatig op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt: wat doe je zelf met je gevoelens en gedachten? En natuurlijk het belangrijkste: blijf je in je eentje bezig met al je angsten en teleurstellingen, of breng je ze bij Jezus? Lucado is er vast van overtuigd dat God je alles geeft wat je nodig hebt. En dat is de ene keer hoop, een andere keer een doel in je leven, en weer een andere keer vergeving of vrede.

Goed werkbaar
Bij elke dag is een uitgebreide studiehandleiding te raadplegen. Deze studiehandleiding ziet er goed uit en lijkt me zeer werkbaar voor individueel gebruik, wellicht in het pastoraat, maar ook voor bijvoorbeeld kringwerk. De vragen zijn verdeeld onder de kopjes 'kijk terug' (persoonlijke vragen rond leven en geloof) en 'kijk omhoog' (vragen aan de hand van Bijbelteksten). De vragen zijn regelmatig vanuit letterlijke citaten uit het bijbehorende hoofdstuk, maar zijn wel zo open en creatief dat het geen schools soort navragen van het hoofdstuk is.

www.vergadering.nu