www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


En de engelen zwegen
Max Lucado
Prijs: € 13,90 
ISBN: 978-90-6318-263-2 
Pagina's: 256 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is nog vroeg in de laatste week. De rekwisieten en toneelspelers voor het drama van vrijdag staan klaar.
Een houten balk staat klaar. Spijkers liggen in het bakje.
Maar dit is geen toneelspel - het is een goddelijk plan.
Zelfs de engelen houden hun adem in. Van deze week hangt de toegang tot de eeuwigheid af.
Laten we met Hem meelopen.
Laten we zien hoe Jezus zijn laatste dagen doorbracht.
Laten we kijken naar wat God belangrijk vond.


1. Confessioneel - 31 augustus 2006

En de engelen zwegen
Max Lucado

Recensie door G. Bos

We volgen in korte hoofdstukken de Here Jezus op zijn laatste gang naar Golgotha. Het zou daarom ook een heel geschikt boek zijn om in de lijdensweken te lezen wanneer wij liever het accent leggen op Zijn weg van lijden voor ons dan op onze voorbereidingen op Pasen (veertig dagen tijd). In elk hoofdstuk vlecht hij een verhaal in dat soms treffend is en soms ook minder relevant, maar het is ook niet eenvoudig om altijd weer de juiste voorbeelden te kiezen zoals ieder predikant weet.

De schrijver merkt aan het begin op: als je iemands hart wilt kennen, kijk dan naar zijn laatste reis. Jezus ging vooraan! En wat moeten wij doen? Zijn hand pakken... Anders komen we er niet. Ik had net de nodige problemen met de computer toen hij schreef over de reacties van velen op de Here Jezus. Dat sprak mij wel aan: dat ding doet wat je zegt maar niet wat je bedoelt. Maar zo zijn soms ook mensen met hun zoals Lucado het zegt: computertheologie. ‘Voor hen is God de allerbeste desktop die er is. De Bijbel is de handleiding, de Heilige Geest de floppydisk en Jezus de persoonlijke heldesk. Noem het maar gecomputeriseerd christendom. Druk op de juiste toetsen, voer de juiste code in, typ de correcte gegevens in en bingo, print je verlossing uit.’

In plaats van de levende God een koud systeem, uiteindelijk in plaats van het offer van Christus altijd weer jouw prestaties hoe verschillend die ook kunnen zijn in de verschillende soorten van kerkelijke praktijken. En omdat een mens dan nooit echt zeker kan zijn van zijn leven en toekomst reageert hij scherp op alles en iedereen die zo'n leven onder kritiek stelt. Dan zou hij immers zijn laatste houvast kwijt raken. En dat zien we gebeuren in de laatste weken van de Here Jezus onder ons. En het gebeurt nog dagelijks. Maar wat doen we daarmee de Here (en onszelf) veel te kort.

Het laatste wat de Here Jezus deed voor Hij zich overgaf, dat was in de opperzaal bidden voor zijn gemeente en in Gethsemane in feite nog een keer. Toen was in feite de strijd gewonnen. Het gaat er nu alleen maar om Hem in het oog te houden, zijn hand te grijpen en onderweg alles met Hem bespreken. We hebben met een levende Heiland te doen, immers daar kan geen computer tegen op.

In het tweede gedeelte van dit boek geeft de schrijver van hoofdstuk tot hoofdstuk een aantal opdrachten en vragen om zo mogelijk samen met anderen over het betrokken bijbelgedeelte verder te spreken.


www.vergadering.nu