www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


3:16
De hoopvolle boodschap van het bekendste bijbelvers
Max Lucado
Uitg. Voorhoeve, Kampen 2007
167 blz. € 15,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Een heel boek over één Bijbelvers: Johannes 3 vers 16. Dat is de opdracht die Max Lucado zich stelde met het schrijven van dit boek. Woord voor woord bestudeerde hij deze bekende tekst en werd aangesproken door de oneindige liefde en genade van Gods aanbod. Lucado slaagt er met dit boek opnieuw in om zijn lezers onder de indruk te laten komen van de rijkdom van de Bijbel.

 


2. Oogst - september 2008 -

Johannes 3:16width="1" height="1"

Recensie door Pieter de Boer

Ditmaal heeft de bekende Amerikaanse schrijver Max Lucado een boekje geschreven aan de hand van slechts één bijbelvers: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Joh. 3:16). Doordat Jezus in dit vers spreekt over 'iedereen', heeft het Evangelie waarde voor alle mensen in alle tijden, dus ongeacht ras of maatschappelijke klasse.

Johannes 3:16 is volgens Lucado niet het enige vers waarin de Boodschap zo ruim wordt gepredikt. Er zijn nog negen verzen waar met zoveel woorden staat dat de redding voor iedereen is die gelooft.
Aansprekend is het voorbeeld van een cardioloog, die tegen zijn patiënt zegt: 'Je hebt een ander hart nodig. Ik weet het goed gemaakt: jij krijgt mijn gezonde hart en ik neem jouw zieke hart.' Dat is wat Jezus voor ons wil doen.

Heel indringend is het hoofdstuk 'De ultieme verrassing van de hel'. De hel is geen heropvoedingskamp. 'In contrast met de gedachte dat de hel berouw bewerkt, de hel doet dat niet, de hel maakt de blasfemie alleen maar erger.'

Een stelling van Lucado om verder over na te denken, is dat mensen die het bestaan van God ontkennen dit eerder doen uit angst dan uit overtuiging.

Het laatste deel van dit boekje bevat een veertigtal overdenkingen om te lezen in de veertigdagentijd.


1. Nederlands Dagblad - 1 februari 2008 - www.nd.nl of www.refdag.nl

3:16

Boekrecensie door Roel Sikkema

'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven...'. Zo begint het volgens Max Lucado bekendste vers van de hele Bijbel, Johannes 3:16. Het vers zegt vier dingen, aldus de auteur: Hij heeft lief, Hij heeft gegeven, wij geloven en wij leven. In deze tekst wordt een aantal kernen van het christelijk geloof genoemd: de liefde van God, de betekenis van Christus' komst, het eeuwige leven voor wie in Hem gelooft. Het vers is voor Lucado aanleiding tot een aantal waardevolle Bijbelstudies. Het hele vers is volgens hem een ketting van hoop die bestaat uit zevenentwintig woordschakels: beginnend met God en eindigend met leven.

Achter op het boek is de tekst treffend in de vorm van een kruis weergegeven. Het boek loopt uit op veertig meditaties die op veertig dagen achter elkaar gelezen kunnen worden. Dit boek is onderdeel van een grotere promotieactie, die afgesloten wordt op Palmzondag 16 maart (16/3, op z'n Amerikaans 3/16). Voor deze zondag heeft ds. ]os Douma uit Haarlem een preekschets geschreven. Verder is er een website geopend (www.3vers16.nl), waarop meer informatie te vinden is, over flyers voor verspreiding in kerken en gemeenten, posters en boekenleggers en T shirts, achterruitstickers, petten en mokken met '3:16' erop.

www.vergadering.nu