www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


KOM MAAR ALS JE DORST HEBT

Max Lucado
ISBN 90-6353-456-6
fraai uitgevoerd met flappen
240 pag.
Prijs: EUR 15,95 

Dit boek is geschreven voor allen die erkennen dat ze een innerlijke dorst hebben en water voor hun ziel nodig hebben.
Op zijn eigen onnavolgbare manier, humoristisch en tegelijkertijd integer en bewogen, schildert Max Lucado de symptomen van onze geestelijke droogte. Vol liefde beantwoordt hij de vraag waar wij onze dorst kunnen lessen. Zijn boodschap laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

De Band - december 2005

Kom maar als je dorst hebt

Boekrecensie door Barend Verkerk


Een prettig leesbaar boek, dat nog aangenamer kan worden voor iedereen die de adviezen van het boek opvolgt. De titel dekt daarbij volkomen de lading met een eerste advies: 'Kom maar als je dorst hebt'. De doorgewinterde lezer van christelijke bijbelstudieboeken zal natuurlijk begrijpen dat het hier gaat om geestelijke dorst, die alleen gelest kan worden door te drinken uit een geestelijke bron. En, zoals de schrijver het zegt, dat is een bodemloze bron. Drink er vaak uit en met volle teugen. Dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien.

Vier voorwaarden om profijt te kunnen hebben van die Bron: aanvaard het werk van Christus aan het kruis; aanvaard de kracht van zijn Geest; aanvaard zijn heerschappij over je leven en aanvaard zijn oneindige, onuitputtelijke liefde. Voordat u nu het boekje van uw verlanglijstje schrapt omdat de thema's u zó bekend voorkomen, dat u denkt 'dat heb ik al gelezen' of zelfs 'dat weet ik al', ga ik u het boek toch aanraden. Het gaat namelijk niet om 'het al weten', maar om 'het doen'.

Wie dorst heeft, maar niet drinkt omdat hij niet meer weet waar het Water is of hoe je het moet drinken, krijgt door goede voorbeelden, door praktische tips, die uitdagend en vaak met humor worden beschreven, vanzelf meer dorst en gaat opnieuw zelf op zoek. En zo leer je weer veel over God, die ons dit Water gratis wil geven. Misschien wel samen met andere christenen in huiskring of gemeente, want er staan ook goede gespreksvragen achter in het boek.

www.vergadering.nu