www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vrij van angst
Max Lucado
Voorhoeve
224 pag., € 18,50
ISBN: 9789029719490
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Elke dag heeft z’n eigen redenen om bezorgd te zijn. Om angst je leven te zien binnenkruipen.

Hoe zou het zijn als echt vertrouwen op God in plaats van angst ons leven bepaalde? En is die optie voor ieder mens weggelegd?
In Vrij van angst gaat Max Lucado na hoe bezorgdheid en angst ontstaan. Over zijn schouder mogen we meekijken naar mensen in de Bijbel die God een plaats gaven in hun leven vol zorg en vrees. En leren van wat er toen gebeurde. Redenen om angstig te zijn zullen er altijd blijven, ook in het leven van mensen die op God willen vertrouwen. Maar dat leven kan er wel heel anders uit gaan zien.
 


1. Uitdaging - oktober 2009 - www.uitdaging.nl

Vrij van angst?

De kop klinkt uitnodigend, vindt u niet? Hoe zou het zijn: vrij van angst? Max Lucado schreef er interessant boek over dat deze maand verschijnt.
Recensie door Ronald Koops

'Wees niet bang.' 'Vrees niet.' 'Houd moed.' Talloze keren spoort Jezus ons aan om niet bang te zijn, maar om te vertrouwen. Blijkbaar hebben hadden christenen van toen en christenen van nu deze aansporingen nodig, omdat we vaak angstig zijn. Voor omstandigheden. Ziekten. Toekomst. Oordeel. Of... noem maar op. 

In het praktische, pastorale en persoonlijke boek beschrijft Lucado dat angst weliswaar begrijpelijk is, maar ook vernietigend: "Ze zuigt het leven uit de ziel, wringt ons in een embryovorm en slurpt alle tevredenheid uit ons weg ( ... ). Als angst ons leven gaat beheersen, wordt veiligheid onze god. Als veiligheid onze god wordt, aanbidden we een risico-vrij leven." Hoe herkenbaar, in onze 'maakbare' samenleving...

Lucado legt uit dat het hebben van angst niet verkeerd is, maar dat we moeten proberen om niet toe te geven aan die angst. Zoals Mattheüs 25: 6 zegt: 'Daarom zeg ik u, houd ermee op u voortdurend ongemakkelijk (bezorgd en ongerust) te voelen over uw leven. Lucado: "Jezus veroordeelt niet zozeer de gerechtvaardige zorg met betrekking tot verantwoordelijkheden, maar meer het feit dat we onze gedachten daar voortdurend door in beslag laten nemen en zodoende Gods aanwezigheid verwerpen."

Ook beschrijft Lucado dat Jezus zelf met grote angst te maken heeft gehad in de tuin van Getsemane. Mattheüs beschrijft Jezus in Mattheüs 26:37 'teneergeslagen en verward', 'droevig en zeer beangst' (Statenvertaling) en 'bedrukt en onrustig' (Willibrordvertaling). Hij weet dus wat het is als wij angstig zijn, Hij voelt daarin mee. Lucado beschrijft ook de angst voor de dood die veel mensen hebben en de hoop die wij als christenen hebben, juist omdat Jezus ons daarin voorgegaan is: "Jezus onderging een fysieke en feitelijke opstanding. Omdat Hij is opgestaan, zullen ook wij opstaan!

Het waardevolle van dit boek is dat het zeer veel angsten beschrijft: angst voor het oordeel, angst om te sterven, angst om niet goed genoeg te zijn voor God, angst voor wereldrampen, angst dat het niet goed gaat met onze kinderen, enzovoort, enzovoort. Met voorbeelden van Bijbelse personen die ook vaak angstig en onzeker waren, pakt Lucado zijn lezer als het ware bij de schouder om hem vriendelijk doch dringend om te draaien, zodat we ons niet langer blindstaren op onze angsten, zorgen en twijfels, maar kijken op Hem, die ook tegen angstige mensen zegt: 'Vrees niet, want Ik ben met je'.

Het boek bevat overigens ook een studiewijzer die zowel in groepsverband als individueel gebruikt kan worden. Het is bedoeld als hulpmiddel om meer grip te krijgen op de gedachten en principes in dit boek. De lessen bestaan uit drie delen: Het in kaart brengen van angst, het ontmaskeren van angst en het bestrijden van angst.

www.vergadering.nu