www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Hij was hier
Zoon van God, Verlosser, Voorbeeld
Max Lucado
Uitg. Voorhoeve, Kampen 2010
9789029795999
172 blz. € 14,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


God werd Mens en heeft onder ons gewoond. Dat is een wonder waarover je niet uitgedacht raakt.
Op zijn kenmerkende manier weet Max Lucado de bijbellezer te prikkelen om opnieuw na te denken over wat er staat en wat er gebeurde. Wat gebeurde er toen Jezus Christus kwam, hier leefde, reisde, mensen ontmoette en van alles deed? 
De studievragen maken dit boek geschikt voor kringen.

1 RECENSIE


1. Nederlands Dagblad - 24 december 2010 - www.nd.nl

Gods Zoon in menselijke gedaante

Recensie door Evert van der Veen

Dit boek biedt een aardige en levendige sfeertekening van de tijd waarin Jezus opgroeide en brengt zo goed over dat Jezus een Joodse jongen was. De auteur legt hier veel nadruk op en wil graag duidelijk maken dat God het gewone leven van eenvoudige mensen verkiest om in aanwezig te zijn.

Het is de drijfveer van Lucado om deze menselijke achtergrond van Jezus te tekenen, want wanneer Hij te goddelijk zou worden afgebeeld, zou Jezus daardoor ook te veel op afstand blijven. Deze inzet gaat beslist niet ten koste van Jezus’ goddelijke herkomst en dat past ook niet in de theologische visie van Lucado die zeer Bijbelgetrouw is.

Juist de menselijke Jezus komt dichterbij en spreekt ons vandaag aan. Hij maakt volledig deel uit van ons menselijk bestaan en laat ons daarin tegelijk veel van Gods heerlijkheid zien. De incarnatie – ‘het Woord is vlees geworden’ zoals Johannes 1:14 dat kernachtig zegt – is theologisch gesproken dan ook een belangrijke gedachte achter dit boek. Het volgende citaat is wat dit betreft heel typerend voor het karakter van dit boek: ‘Jezus had misschien wel jeugdpuistjes. Misschien had Hij geen gevoel voor muziek. Misschien was een meisje uit de straat wel verliefd op Hem. Of omgekeerd. Misschien was Hij niet moeders mooiste. Maar één ding is zeker: terwijl hij waarachtig God was, was Hij waarachtig en volledig mens’.
In die laatste woorden herkennen we elementen uit de geloofsbelijdenis van Nicea waar de zogenaamde tweenaturenleer van Jezus duidelijk wordt beleden: ‘God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God ... en is vlees geworden ... en is mens geworden’. De achtergrond van deze prachtige woorden wordt gevormd door een felle strijd in de oud-christelijke kerk tussen theologen die het over de persoon Jezus bepaald niet eens waren en die zich bevonden tussen deze twee uitersten: is Jezus alleen en hoofdzakelijk God die in menselijke gedaante tot ons komt? Of is Jezus in de eerste plaats en vooral mens die wat meer van God in zich heeft dan andere mensen? De kerk heeft welbewust vastgehouden aan beide: Jezus is én voluit God én voluit mens.

Ingecalculeerde keuze
Deze theologische vragen vind je in dit boek echter niet terug en daar is dit missionair getinte boek dan ook niet voor bedoeld. Lucado is hier en daar heel direct in dit boek en geeft toe dat het evangelie van Jezus Christus ‘absurd’ klinkt in onze moderne oren: het is echt geen gemakkelijk verhaal dat zomaar op ieders instemming kan rekenen. In zijn eigen taalgebruik laat Lucado Jezus tegen zijn tijdgenoten zeggen: ‘noem me maar gewoon Jezus’. Maar nergens wordt de benadering van Jezus té alledaags. Een mooi hoofdstuk met een andere, meer ingetogen sfeer is: ‘Toen God zuchtte’, naar aanleiding van Jezus’ ontmoeting met de dove die Hij geneest met de woorden ‘Effata’. Voorafgaand aan die genezing zucht Jezus even en ook Paulus spreekt over het zuchten van de Geest in ons terwijl wij bidden, Romeinen 8:26. Ook wij zuchten menigmaal als we ons wanhopig voelen of ons overweldigd voelen door moeilijke gebeurtenissen.

Over het kruis is Lucado zeer stellig, dat is ‘geen ongeluk maar onderdeel van een plan, een ingecalculeerde keuze’. Zo wil hij duidelijk maken dat God welbewust deze weg van verzoening is gegaan en daarin volgt hij met overtuiging het bijbelse spreken. Lucado’s taalgebruik is kenmerkend voor de evangelische stroming en zal niet ieder in alle opzichten aanspreken, zoals bv. deze passage: ‘Het kruis stond in de oorspronkelijke blauwdruk, in het allereerste script’, en: ‘Je kunt het dus noemen zoals je wilt: een daad van genade, een voorbedacht verlossingsplan, een martelaarsdood. Maar hoe je het ook noemt, noem het nooit een ongeluk. Want dat was het zeer beslist niet’.

Ik denk echter dat het wél uitmaakt hoe je dit noemt en dat Lucado hier onbedoeld wat te losjes formuleert. Een martelaarsdood is toch wel wat anders dan een daad van genade. Deze laatste omschrijving klinkt mij mooier en Bijbelser in de oren.

Dit boek is een gemakkelijk leesbare introductie op het leven van Jezus – met een ‘studiegids’ aan het eind – en kan als zodanig best een functie vervullen. Een boek met meer diepgang en hedendaagse vragen is dan een zinvol vervolg.

www.vergadering.nu