www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als Jezus terugkomt
Max Lucado
Uitg. Novapres, Hoenderloo 2006
160 blz. € 13,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Max Lucado, predikant van Oak Hills Church, is één van Amerika’s geliefdste schrijvers. Zijn boeken zijn bemoedigend, hoopvol en troostrijk. Al meer dan vier miljoen exemplaren werden er van zijn boeken verkocht. 
Hij is de eerste schrijver die dit jaar de prestigieuze ECPA Gold Medaillon Award voor de derde keer won.

Er verschijnen veel goede boeken. Maar de inhoud doorgeven en navertellen, is voor velen moeilijk. Met de boeken van Max Lucado is dat anders! Je hebt er wat aan en je doet er wat mee.
Ds. A. van der Veer, voorzitter van de Evangelische Omroep

1. Nederlands Dagblad - 16 februari 2007 - www.nd.nl

Recensie door Roel Sikkema

Veel mensen vragen zich af hoe het later zal zijn, als Jezus Christus is teruggekomen en de gelovigen in de hemel worden opgenomen. Althans zo beschrijft Max Lucado dat, anderen wijzen op een vernieuwde aarde die de woonplaats van de gelovigen zal zijn.

In dit vlotgeschreven boek probeert Lucado antwoord te geven op vragen als: wat gebeurt er bij het laatste oordeel? Krijgen we een nieuw lichaam? Zoja, hoe zal dat dan zijn? Waar ga ik naartoe als ik sterf voordat Christus komt? Hoe zit het met de hel?

Lucado wijst erop dat veel moderne christenen niet in de hel willen geloven, omdat ze vinden dat dit niet bij de liefde van het Nieuwe Testament hoort, maar meer bij de toornige God van het Oude Testament. Daarvan klopt niets, stelt Lucado. In het Oude Testament wordt nauwelijks over de hel gesproken, terwijl dertien procent van Jezus' uitspraken daarover gaan.

Als er geen hel zou bestaan, zou God niet rechtvaardig zijn. Hij stuurt bovendien geen onschuldige mensen naar de hel, maar respecteert de keuze die zondaars hebben gemaakt, aldus Lucado. Een interessant boek, waarvan de waarde nog wordt verhoogd door een studiegids, geschreven door Steve Halliday.

www.vergadering.nu