www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Bij-voorbeeld
de honingbij als beeld en voorbeeld
Piet van der Lugt
Uitgeverij Timotheus
114 pag.
ISBN: 9789079895021
Prijs: € 19,95 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bijbelleraar en imker Piet van der Lugt neemt ons mee in de fascinerende wereld van de honingbij. Hij beschrijft de verschillende aspecten van het bijenleven en laat zien hoe deze kleine dieren ons iets belangrijks te vertellen hebben. Zij zijn een beeld en een voorbeeld. Een beeld van ‘de dingen die boven zijn’ en een voorbeeld voor ons mensen. Laat u verwonderen door de grootsheid van de natuur in dit unieke boek boordevol prachtige foto’s en illustraties, en met informatie die nog nergens anders beschreven is.


1. Israël en de Bijbel - september 2009 - www.israelendebijbel.nl 

Bij-zonder boekje

Recensie door Elmer Smith

Een jaar of tien geleden las ik eens een boekje over mieren en raakte danig onder de indruk over het vernuft van de mierengemeenschap en het wonder van de schepping. Toen ik onlangs het boekje van bijbelleraar en imker Piet van der Lugt las over de honingbij, wist ik dat de bij in die wonderlijke schepping een categorie apart is.
In de Tenach (het Oude Testament) wordt de bij aangeduid met de naam Deborah. Aangezien het Hebreeuws geen klinkers kent, staat er d b r b waarin het woord Dabar kan herkend worden dat verbonden is met ‘woord en daad’. Piet van der Lugt beschouwt dit als een prachtige aanmoediging van de Schepper om de honingbij nader te bestuderen en maakt u met dit boekje daarvan deelgenoot.

Wist u dat de antennes van de bij naast proeven, waarnemen van warmte en kou en het bepalen van de luchtvochtigheid ook nog eens als reukorgaan dienen? Bijen schijnen zo verfijnd te kunnen ruiken dat men bijen zelfs inzet bij het opsporen van drugs en explosieven. Dresseertijd ... enige minuten. Of wist u waarom de imker rook inblaast voordat hij de bijenwoning opent? Als reactie op de rook zuigen bijen zoveel mogelijk honing op met als gevolg dat het achterlijf lastig kan gekromd worden om de angel in de juiste positie te brengen. Hierdoor verkleint de imker de kans op steken.

Naast tal van bijzondere feiten wordt in de kantlijn steeds gewezen op het beeld en voorbeeld van de honingbij voor de gelovige. Ik werd in het bijzonder aangesproken door het hoofdstuk over de vijanden van de honingbij. Zo is een van die vijanden de doodshoofdvlinder die de bijenwoning indringt en door zijn imitatie van de moer en zijn bijengeur in staat is de honing uit de raten weg te roven. Als de vlinder weg is, ontstaat er verwarring in de woning omdat de bijen wel in de gaten hebben dat er iets niet klopt. De doodskopvlinder kan in die zin worden vergeleken met de valse profeten, de Antichrist en Satan die zich immers ook voordoen als engelen des lichts en uit zijn op het ontkrachten van Gods Woord (de honing).

In het Darwinjaar neemt de schrijver met dit boekje ook een aantal malen stevig stelling tegen de evolutietheorie. Niet alleen door te wijzen op het scheppingswonder, maar ook door de aannames van de evolutionisten op de hak te nemen. Sommigen menen bijvoorbeeld dat in de loop der tijd de legboor (soort geslachtsorgaan) van de werkbij zich zou hebben ontwikkeld tot angel. De werksters zouden die niet langer nodig hebben vanwege de functie van de moer in de bijengemeenschap. Van der Lugt wijst op het vernuft van dit lichaamsdeel en stelt dat dit onmogelijk door toeval kan zijn ontstaan. Overigens heeft de moer zowel een legboor als een angel dus leg dat maar eens uit! Voor evolutie is veel geloof nodig, want het mist 'het vertrouwen op hetgeen gehoopt wordt en de overtuiging aangaande dat wat niet gezien wordt' (Hebreen 11:1).

Het boekje over de honingbij is fraai uitgevoerd met harde kaft en kleurrijke illustraties. Het is bovendien helder beschreven met een duidelijke indeling waardoor het gemakkelijk leest. Ik kan een ieder dit bij-zondere boekje van harte aanbevelen. Lees zo af en toe eens een hoofdstuk en verbaas u over de bij en haar Schepper.

www.vergadering.nu