www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


NIEMAND KAN HET ALLEEN
Johan Lukasse
ISBN 9063533802
fraai uitgevoerde paperback met flappen
Uitgeverij: Medema
272 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het indrukwekkende verhaal van Gods werk in de Belgische Evangelische Zending opgetekend door Johan en Lilli Lukasse

2 RECENSIES


Boekenrecensie Oogst - mei 2002

Ds. Johan Lukasse heeft, samen met zijn vrouw, bijna 40 jaar de Heer gediend in de B.E.Z., de Belgisch Evangelische Zending, waarvan 25 jaar als directeur. Nu hij, zoals hij het noemt, in het laatste kwartaal van zijn leven is aangekomen en voor zijn pensioen staat, heeft hij een autobiografie geschreven, waarbij hij heeft gekozen voor een thematische aanpak. Dit typeert de schrijven. Het is een boek over de B.E.Z. geworden, met daarin ook iets van Johan Lukasse en zijn vrouw. Geen chronologische opsomming van feiten dus, maar diverse aspecten van Gods handelen in de loop der jaren in de B.E.Z.

Het prille begin was de overtuiging die Lukasse kreeg, dat hij zijn leven in Gods dienst wilde stellen. Een roeping? Het woord roeping ligt in onze tijd voor velen wat moeilijk. "We zijn hier in het westen aangekomen bij een consumentenchristendom", zegt hij (blz.28). Zijn er nog geroepenen? Hij wist zich in elk geval wel geroepen. Zoals zoveel anderen ook hebben ondervonden, ging in dat prille begin niet alles van een leien dakje. Het kostte inspanning en leverde kritiek van familieleden op. Als jong echtpaar met het eerste kindje op komst mochten ze als conciŽrge dienst doen in de Bijbelschool in Brussel tegen kost en inwoning en bijwoning van de lessen. God stelde soms hun geloof op de proef maar het werd een zegenrijke tijd.

Ds. Lukasse kan met dankbaarheid vaststellen dat onder zijn leiding de B.E.Z. en het B.I.B., het Bijbelinstituut BelgiŽ, met veel vrucht heeft gewerkt. Wat er in de projecten alzo heeft plaatsgevonden wordt vermeld in hoofdstukken, die allemaal een bepaald thema belichten. Veel kostbare lessen in Gods leerschool heeft hij mogen leren en hij wil graag anderen daarin laten delen. Natuurlijk zijn er ook wel eens fouten gemaakt. God wil mensen gebruiken om Zijn plannen uit te voeren, en mensen zijn nu eenmaal geen volmaakte instrumenten. Bijzonder belangrijk vond ik het hoofdstuk "De gave van geloof'. Maar eigenlijk is er in ieder hoofdstuk wel iets van wijsheid en betekenis te vinden, wat tot opbouw van ons geloofsleven strekt, zowel voor de individuele christen als voor hen die verantwoordelijkheid in Gods Koninkrijk dragen.

De B.E.Z. bestaat al vele jaren. Het begin lag in de Eerste Wereldoorlog toen in Londen het echtpaar Norton in hun koffiebar traktaatjes uitdeelden aan Belgische soldaten. De tijden zijn veranderd, de methoden om het Evangelie uit te dragen zijn veranderd, maar de boodschap is nog altijd dezelfde. Het werk van de B.E.Z. is veelomvattend, het heeft zijn contacten over de hele wereld. Dankbaar mogen we zijn, dat God dit werk heeft willen gebruiken voor de verkondiging van Zijn heil. Dankbaar ook voor de mensen die Hij als instrumenten heeft uitgekozen.
Dit boek is alleszins de aanschaf en het lezen waard.

N.a.v. Niemand kan het alleen door Johan Lukasse, 272 blz., Uitg. Medema,Vaassen, 2001.
A.F.Fr.-v.B.

EO-website www.eo.nl 20-2-2002

Niemand kan het alleen

En dat hoeft ook niet. God verbindt ons aan elkaar.


Bij uitgeverij Medema verscheen deze week 'Niemand kan het alleen' van Johan Lukasse. Hij beschrijft het indrukwekkende verhaal van Gods werk in de Belgische Evangelische Zending. Samen met zijn vrouw Lilli werkte hij bijna 40 jaar voor deze organisatie. In die jaren werden nieuwe Evangelische Gemeenten gesticht.

De gebeurtenissen die Lukasse beschrijft gaan niet alleen over wat hij en zijn vrouw Lilli meemaakten, maar ook hoe andere mensen betrokken waren bij de Belgische Evangelische Zending. Dat geeft ook de titel van het boek weer; 'Niemand kan het alleen'. Lukasse schrijft in zijn dankwoord: "Niemand die in het lichaam van Christus wil functioneren kan het alleen, maar niemand hoeft het ook alleen. Dat is de zegen die God ons gaf door ons aan elkaar te verbinden. Het is mijn gebed dat deze en andere bemoedigingen mogen overkomen bij de lezer."width="1" height="1"

Lukasse heeft het boek geschreven om andere te inspireren. "Wat Hij in en met ons gedaan heeft, kan mogelijk tot een voorbeeld dienen en een instrument zijn om anderen tot die dienst op te roepen."

Hij realiseerde zich nog niet zo lang geleden in een samenkomst dat de honderden mensen die hij zag allemaal in de laatste dertig jaar tot geloof gekomen waren. Voor Lukasse was het overweldigend om de vrucht van het werk te zien. De visie van Johan Lukasse: 'mensen het evangelie brengen en zien dat hun leven daardoor verandert' werd werkelijkheid.

Lukasse heeft gekozen voor een thematische autobiografie. Op deze manier kan hij de gebeurtenissen en lessen die hij wil doorgeven aan elkaar koppelen. "God laat ons niet alleen dingen meemaken, maar wil ons er ook iets door leren."

Johan en Lilli Lukasse zijn dankbaar voor alles wat God hen gegeven heeft en waarvoor Hij hen gebruikt. Ze willen met dit boek graag vertellen dat God eenvoudige mensen zoals zij wil gebruiken. "God gebruikt instrumenten zoals de staf van Mozes, de slinger van David en het schip van Petrus. Als wij ons tot zijn beschikking stellen, doet Hij zijn werk door ons. Dan is de eer voor Hem en onze dank gaat naar Hem uit", schrijft Lukasse.

De Belgische Evangelische Zending (BEZ) heeft als doel een instrument te zijn in Gods hand door te evangeliseren en plaatselijk gemeenten te stichten en te ontwikkelen. In de jaren '70 en '80 werkte de BEZ met jaarteams. Jongeren kwamen voor een jaar naar Belgie om te evangeliseren. In die tijd werden rond de 25 nieuwe evangelische gemeenten gesticht. Later, in de jaren '90 werden in samenwerking met onder andere de evangelische kerken en de pinkerstergemeenten grote evangelisatie-acties opgezet in Brussel, Antwerpen en Luik. De 1,4 miljoen lektuurpakketten die verspreid werden wierpen hun vruchten af; de gemeenten groeiden.

Niemand kan het alleen
Johan Lukasse
272 pagina's

 


top