www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gaan voor Jezus
Peter Maiden
Uitgeverij Medema
192 pag, Prijs: € 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jezus roept ons op om zijn discipel te zijn. Gáán we er ook voor? En wat betekent het om voor Hem te gaan?
Peter Maiden laat in zijn boek zien dat het bij discipelschap om relaties gaat: het liefhebben van Jezus en je naaste.
Gaan voor Jezus betekent:
anderen dienen
goed omgaan met tijd en geld
geestelijke discipline: stille tijd hebben met God
elkaar helpen om zending mogelijk te maken
Leven als discipel van Jezus: het lijkt een bijna onmogelijke opdracht. Waar dient het allemaal voor? Waarom willen we discipel zijn? Jezus: Hij is ons antwoord op alle vragen!
Peter Maiden is directeur van de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie Internationaal.


2. Uitdaging - 1 oktober 2009 - www.uitdaging.nl 

Gaan voor Jezus
Op het Flevo Festival of Opwekking lijkt het zo gemakkelijk om christen te zijn. In een massa gelijkgestemden is prijzen en aanbidden vanzelfsprekend. Thuis is dat lastiger. Op het werk vol ongelovige collega's, in de buurt of gewoon in de supermarkt. Peter Maiden schreef een handleiding voor de moderne variant van de discipel.

Recensie door Rianne van der Molen

Peter Maiden is directeur van zendingorganisatie Operatie Mobilisatie. In die hoedanigheid is hij veel op pad. Op verschillende plekken in de wereld geeft hij lezingen. Toch gelooft hij niet dat hij door zijn vele kennis de uitgekozen persoon is om dit boek te schrijven. Hij ziet zichzelf juist als een mens die worstelt met Gods genade. „Misschien heeft een discipel die daar mee geworsteld heeft wel meer te zeggen dan iemand die dat niet heeft. Dat is mijn enige verdediging waarom ik dit boek schrijf."

Die nederige houding is één van de krachten van dit boek. Maiden wijst nooit met zijn vingertje, klopt zichzelf niet op de borst en laat altijd ruimte over voor andere meningen. Daarom is zijn Gaan voor Jezus een mooie ontdekkingsreis op papier geworden, waarin lezers zichzelf en hun ideeën goed kunnen onderzoeken.

Maiden is niet bang is om zichzelf te laten zien. Hij verhaalt over zijn eigen kwetsbaarheden, zijn fouten, de keren dat hij mensen teleurstelde en de verkeerde inschattingen die hij maakte. Door die anekdotes komt de schrijver vaak akelig dichtbij. Het maakt hem, ondanks zijn voorbeeldfunctie bij Operatie Mobilisatie, heel menselijk. Door die eerlijkheid worden zijn andere ideeën automatisch begrijpelijker en interessanter.

In vijf verschillende delen leidt hij de lezer naar het discipelschap. Hij begint met het uitleggen van de functie, bijna alsof het een vacature betreft. Daarna doorloopt hij het gedrag van discipelen. Hoe volgers van Christus zich dienen te gedragen ten opzichte van seks, geld, tijd, werk en de gaven van God. Die hoofdstukken werken prikkelend. Automatisch word je als lezer gedwongen om na te denken over de rol die - bijvoorbeeld - seks in je leven speelt. 

Welke invloed het heeft op je omgeving en welke onhandige keuzes je erin hebt gemaakt. Soms lijkt dat onderwerp in kerken een taboe. Terwijl het juist noodzakelijk is om over seksualiteit gesprekken over te voeren. Anders ontstaan situaties als die van koning David. Hij wilde zo graag toegang hebben tot de mooie Batseba, dat hij zelfs haar man vermoordde. Een gruwelijke daad, die enkel ingegeven was door seksuele motieven. Een goede vriend had hem daar wellicht van kunnen weerhouden.

Geld is ook iets dat een christen ten gronde kan richten. Op de één of andere manier blijft het hebben van veel geld voor mensen aantrekkelijk. Dat je als ware discipel helemaal zonder iets moet kunnen leven, is voor de meeste mensen geen prettige gedachte. Wel wil Maiden zijn lezers daarover aan het denken zetten. Door ieder hoofdstuk af te sluiten met vragen en mogelijkheden tot verdere studie, is dit echt een handboek geworden. Een werkje dat lezers stukje bij beetje tot zich kunnen nemen om zo langzaam te groeien in het discipelschap.


1. Uitdaging - 1 september 2009 - www.uitdaging.nl 

Gaan voor Jezus
Recensie door Ronald Koops


Maar hoe? Daar wil de auteur, directeur van de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie Internationaal, in dit boek graag antwoord op geven. Volgens Maiden gaat het bij discipelschap vooral om relaties: het liefhebben van Jezus en je naaste. 

Het praktische boek kent vijf delen, vrij vertaald: Principes van discipelschap, terreinen van discipelschap, gereedschappen voor discipelschap, discipelschap en zending en waarom Jezus de reden van alles is. 

Het boekje beschrijft veel (wereldwijde) trends onder christenen (positief of juist negatief) en bevat ook een aantal pittige uitspraken van derden, zoals: 'Het is onmogelijk een reine geest te houden als je als een zak aardappels op de bank blijft zitten televisiekijken. In een week zie je meer moord, overspel en perversies dan waar onze grootouders hun hele leven over lazen'. 

Een boek dat aanzet tot nadenken!

www.vergadering.nu