www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Stilte als antwoord
Sara Maitland
Uitgeverij Scriptum
320 pag., € 22,50 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Stilte als antwoord is een verslag van een zoektocht, een persoonlijk experiment, verweven met de stilte zoals die voorkomt in mythes en legenden, in westerse en oosterse religieuze tradities, in de Verlichting, tot onze ambivalente houding ten opzichte van stilte in onze huidige maatschappij.
Sara Maitland heeft de afgelopen jaren de stilte gezocht, onderzocht en ervaren. Ze schrijft over de stilte bij de nachtvoedingen van haar dochter, over stilte na seks, stilte als troost en stilte als verzet, ‘een weigering de sociale arena te betreden’.
Stilte als antwoord is ook analyse en cultuurgeschiedenis. Met een mooie collectie verhalen over eenzamen; zij die zich vrijwillig terugtrokken, solozeilers, kluizenaars en zij die in isolatie terechtkwamen, opgeslotenen en gijzelaars. Maitland voelt zich verwant met poolreizigers, bergbeklimmers, en andere eenzame avonturiers die zich maten met natuurkrachten. Stilte zoeken lijkt bij haar soms een moderne levensstijl, een vorm van topsport.
Met haar ontwapenende schrijfstijl ziet Maitland kans die kwesties aan te grijpen die de essentie raken van wat het betekent om mens te zijn.


1. Uitdaging - mei 2010 - www.uitdaging.nl


Stilte a.u.b.

Volstrekte stilte. Rust. We lijken er steeds meer bang voor te worden. Onze maatschappij en ons leven staat vaak bol van geluid en activiteiten. Saira Maitland onderzocht de stilte in relatie tot mensen en experimenteerde er zelf mee. Haar conclusie: stilte is ongekend mooi en zinvol.

Recensie door Ronald Koops

Zelf groeide ze op in een, zoals ze dat zelf noemt, luidruchtige wereld. Geschreeuw, discussies in het gezin, levende gesprekken aan tafel en altijd geluid. Toen ze ouder was, werd ze getrokken door het fenomeen stilte. Wat is stilte? En wat bezielde al die mensen die zich vrijwillig in stilte terugtrokken? Solozeilers, monniken, kluizenaars, poolreizigers of andere eenzame avonturiers? Ze ging op zoek naar verhalen en reisverslagen van anders stiltezoekers. Daarnaast ging ze zelf het experiment aan: ze verbleef vrijwillig veertig dagen in volstrekte stilte, in stil en afgelegen vakantiehuisje bovenop een berg. Of ze als christen daarbij geďnspireerd werd door de Here Jezus, die ook veertig dagen in eenzaamheid in de woestijn was, staat er niet bij, de overeenkomst is er wel. Haar beschrijving van deze periode van stilte en vrijwillige eenzaamheid zijn zeer gedetailleerd, over de donkere kanten, maar ook over de mooie kanten van de stilte. Ze ontdekte tenminste acht "uitdrukkelijke gewaarwordingen". Zo werd bijvoorbeeld de gewaarwording van het zintuiglijke sterker ("ik vermoed dat dit deels werd ingegeven doordat ik gewoonweg meer tijd en gelegenheid had om me te concentreren"), ze hoorde daarnaast veel meer subtielere en ‘kleine' geluiden, alsof haar gehoor scherper werd. Ook haar emoties waren sterker en ze kon op de een of andere manier de zaken veel beter relativeren. Daarnaast ontdekte ze dat ze veel plezier beleefde aan de door haar verkozen stilte. Ze ervoer gevoelens van grote vreugde en dankbaarheid voor dagelijkse (en eenvoudige) gaven als het leven, het weer, eten en drinken.

Ze is weer teruggekeerd naar de ‘bewoonde wereld', natuurlijk, maar de stilte is ze niet kwijtgeraakt, schrijft ze later. En ook: "Naarmate mijn leven stiller werd en ik meer tijd alleen doorbracht, ontdekte ik dat mijn eigen gebedsleven interessanter werd en dat ik er meer tijd aan ging besteden." Een aanrader voor een ieder die zich wil bezinnen op stilte en gebed als levensstijl.


www.vergadering.nu