www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Maranatha dagboek
Wim Malgo
Uitgeverij: Middernachtsroep
Paperback
ISBN: 9789066030480
Prijs: € 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dagboek oorspronkelijk in het Duits verschenen in 1994 onder de titel: Andachten für jeden Tag.

Uit het voorwoord geschreven door Annie Malgo, zijn vrouw: 'Zo geven wij als Zendingswerk Middernachtsroep dit dagboek ter herinnering aan Wim Malgo uit en denken daarbij aan het woord van de Bijbel... En hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.' (Hebr. 11-4)
1. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com


Maranatha dagboek - Wim MalgoBoekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(11 juli 2023)


De inhoud van het dagboek 'Maranatha' van wijlen Wim Malgo (1922-1992) is nog steeds actueel. Deze herdruk van dit dagboek, dat is uitgegeven door de Middernachtsroep, is in 2019 opnieuw opgemaakt en ook de titel is gewijzigd.


Bovenaan elk stukje staat een Bijbelvers dat goed past bij het te lezen gedeelte. Het verdient wel de voorkeur om het vers niet 'los' te lezen maar in z'n verband omdat je zo beter begrijpt wat er met het gedeelte bedoeld wordt. De stukjes zijn bemoedigend en opbouwend en geven meer inzicht in de eindtijdperiode waarin wij nu leven.


Annie Malgo schrijft in het voorwoord: 'Wim Malgo heeft ons een grote schat aan literatuur achtergelaten waaruit dit dagboek samengesteld werd. Ik wil benadrukken dat het nooit in de plaats van de Bijbel mag komen. Veeleer moet het er toe dienen, bij de lezer een liefde voor Gods Woord te wekken, om zelf meer de Heilige Schrift te lezen en te onderzoeken.' 


Mijn man en ik hebben het dagboek een aantal weken gelezen samen. Zoals gezegd is er met de inhoud niets mis, het is Bijbels en actueel. Wat ons wel opviel, was dat het boekje erg moeilijk is om (voor) te lezen. Door de lange zinnen die vaak niet lekker lopen, leest het soms niet prettig. Mijn oproep aan de uitgever zou dan ook zijn: herschrijf het boekje in hedendaags Nederlands en gebruik meer korte, vlot lopende zinnen. Het zal op deze manier dan ook meer jongere mensen aansporen de Maranatha-boodschap te onderzoeken in Gods Woord. 


www.vergadering.nu