www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Catechese Nu
Vernieuwing van de catechese voor deze tijd

Ds. ir. Wim Markus

Uitg. HGJB, Bilthoven 2006. 46 blz. Ä 8,90
(te bestellen bij het Centrum voor Catechese: www.catechese.info  of 030-2251061).1. Nederlands Dagblad - 21 juli 2006 - www.nd.nl 

Aan het avondmaal op je zestiende

Boekrecensie door DaniŽl Gillissen

BILTHOVEN - Ds. Wim Markus stelt voor de geloofsbelijdenis in de kerk in twee stappen te doen. Een jongere vraagt rond zijn zestiende toegang tot het Heilig Avondmaal en twee jaar later om belijdend lid in alle rechten en plichten te worden. 

De kerk doet jongeren tekort als hun langer de toegang tot het Heilig Avondmaal - ,,de versterkende middelen'' - wordt onthouden dan goed is, vindt dominee Wim Markus, hervormd predikant in Bergschenhoek. In navolging van de voorstellen die evangelist dr. Stefan Paas doet in zijn boek De werkers van het laatste uur pleit Markus er voor om jongeren rond hun zestiende of zeventiende uit te nodigen om na hun ja-woord aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Twee jaar later kan zo iemand na het volgen van een soort belijdeniscatechese worden opgenomen als belijdend lid van de gemeente in alle rechten en plichten.
Markus doet zijn voorstel in het boekje Catechese Nu. Vernieuwing van de catechese voor deze tijd. Daarin beschrijft hij kort de theorie achter de nieuwe catechesemethode Follow Me die in zijn gemeente is bedacht. Het Centrum voor Catechese, een samenwerkingsverbond van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond in de Protestantse Kerk en het Instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie van de Christelijke Hogeschool in Ede, gaat de methode in een aantal hervormde gemeenten uitproberen.

Volgens Markus komt zijn model in grote lijnen overeen met de praktijk die de reformatoren Luther en Calvijn hanteerden. Toch is deze verandering ,,voor velen een (te) grote stap'', beseft de predikant. In zijn eigen gemeente is het ook nog geen praktijk. Het kost een aantal jaren om de methode volledig in te voeren. In Bergschenhoek hebben ze nu een jaar achter de rug en de reacties zijn positief, aldus Markus. ,,Jongeren gaan weer enthousiast naar catechisatie, die intussen een half uur langer duurt dan voorheen.''

Vernieuwing van de catechese is hard nodig, schrijft Markus. In de joodse traditie worden twaalf- en dertienjarigen 'dochters en zonen der wet'. ,,Wat vrij vertaald voor een nieuwtestamentische gemeente: van twaalf en dertienjargen mogen wij verwachten dat zij 'kind van het Evangelie' zullen zijn.''

En uit de vroeg-reformatorische en huidige evangelische traditie blijkt volgens Markus ,,hoe goed het is om jongeren al vroeg te vragen naar hun persoonlijke geloofskeuze''. Zij hebben het Heilig Avondmaal in deze tijd hard nodig, ,,nu zij als christenjongeren heel vaak eenling-gelovigen zijn in hun eigen omgeving''.

Het lijkt wel of de moderne samenleving de kerkgeschiedenis beter kent, aldus Markus. ,,Rond hun twaalfde gaan veel tieners oefenen in uitgaan. Zij worden 'zoon der wereld'. Speciale disco's en dranken voor jonge tieners en Yes met Break Out, plus SBS6, vertellen de rest. Want rond hun vijftiende moeten ze toch wel helemaal klaar zijn voor hun eerste seksuele ervaring, hoe en met wie zij maar willen. Ik bedoel maar te zeggen: als reclame en media hun kairos (uitgelezen tijd) kennen, zouden wij die dan onbenut voorbij laten gaan? Dat kan niet goed zijn.''

Markus heeft zijn catechese-methode ingedeeld in drie periodes: basiscatechese (tien tot twaalf jaar), geloofscatechese (twaalf tot zeventien jaar) en voortgezette catechese (van ongeveer zeventien tot negentien jaar). Als daarna belijdenis is afgelegd, gaat de voortgezette catechese nog twee jaar door.

,,Omdat je kunt vermoeden dat niet alle jongeren van de gemeente zich laten 'vangen' in dit hele catechesetraject en omdat we ook voortdurend uitzien naar jonge en oudere toetreders en 'terugkeerders', zullen er voor hen andere wegen zijn om zich (weer) bij de gemeente te voegen.'' Markus denkt dan aan de Alpha-cursus of aan speciale toetrederscatechese als voorbereiding op geloofsbelijdenis.

N.a.v. Catechese Nu. Vernieuwing van de catechese voor deze tijd. Ds. ir. Wim Markus. Uitg. HGJB, Bilthoven 2006. 46 blz. 8,90 euro (te bestellen bij het Centrum voor Catechese: www.catechese.info of 030-2251061).

www.vergadering.nu