www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als er niets meer klopt
Ineke Marsman-Polhuijs
Triple Boeken, Aalten, 2021
171 pagina’s
€ 15,95
ISBN: 9789083027890
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In het boek "Als er niets meer klopt" vertelt Ineke Marsman wat er gebeurde toen haar vijfde kindje overleed voordat ze werd geboren en wat dat deed met haar en met haar geloof. Ze las vaak over mensen die in een dal zaten en er weer uit kwamen, maar niet over hoe het nou is om in zo'n dal te zijn en hoe je in zo'n dal gelooft.
Daarom besloot Ineke Marsman zelf zo'n boek te schrijven. Als er niets meer klopt komt in januari 2021 uit.

Wat is dit een puur en eerlijk boek geworden over een immens verlies en het rauwe, eenzame rouwproces dat daarop volgt. Herkenning en begrip bij ieder hoofdstuk. Wat heb ik dat gemist in de tijd dat ik dit zelf moest meemaken.
 - Liesbeth Koedoot

Open, eerlijk en rauw, zonder de blik op het leven te verliezen schrijft Ineke over het kindje dat ze verloor – maar betrek dit verhaal ook gerust op jezelf'
 - Mirjam van der Vegt

..


1. - 14 december 2021 - www.uitdaging.nl 

Geloofsstrijd bij rouw

Recensie door Marco van Putten


Verlies kent meerdere gradaties. Een van ergste is als ouders een kind verliezen. Maar wat als het kind al sterft voor de geboorte? Daarover gaat het in het boek ‘Als er niets meer klopt’ van Ineke Marsman-Polhuijs. Hoe is het beschreven?

Gelovigen kunnen danig op de grondvesten van hun zekerheden geschud worden als een van het meest dierbaarste verloren gaat. Hoe dan het geloof in God handhaven? Ineke wil met dit boek lezers helpen een weg te vinden uit zo’n situatie. Wat te doen als iemand zich in het diepe dal van rouw is? Hoe dan op God te vertrouwen?

Boekanalyse
Dit boek zou open, eerlijk en puur ingaan op vragen over rouwverwerking. Ineke is getrouwd en heeft vijf kinderen, waarvan er vier leven. Ze is Neerlandicus, aanbiddingleidster, lied- en boekschrijfster en vertaalster.

Na twee Voorwoorden (Mirjam van der Vegt en Liesbeth Koedoot) en een Inleiding beschrijft Ineke chronologisch haar ervaringen in 44 hoofdstukken. De meeste hoofdstukken bestaan uit twee tot drie pagina’s. Soms zijn er liederen/gedichten opgenomen.

De hoofdstukken hebben enkele voetteksten en eindnoten die meestal uit bronvermeldingen bestaan. Er zijn enkele zwart-wit foto’s opgenomen en QR-codes. Het boek sluit af met Adviezen, een Dankwoord en een korte, toegelichte Boekenlijst. Dit boek is ingedeeld bij de categorie Pastoraat.

Rouwverwerking
Rouwen staat in verband met herinneringen. Maar wat als er amper herinneringen zijn? Als een kind dood wordt geboren. Dan is er een gemis naar een onvervuld verlangen. Ineke beschrijft het proces van de verwerking van het verlies. Wat het met haar doet staat centraal, maar ze vertelt ook wat het betekent voor haar man en de kinderen.

Ook komt de wijdere cirkel naar voren. Hoe reageren familie, vrienden, kennissen en anderen? Hoe reageert een rouwende daarop. Ineke is daarbij soms hard voor zichzelf. Ze moet zich niet aanstellen. Maar kan de aandrang van verdriet altijd voorkomen worden en is dat voorkomen of tegenhouden wel verstandig? Volgens Ineke niet.

Evaluatie
Dit is een dramatische, biografische beschrijving van wat een gelovige moeder meemaakt als haar dochter sterft tijdens de zwangerschap. Iets wat vaker voorkomt dan gedacht. Het verhaal is grotendeels meeslepend geschreven.

Ondanks de geloofsstrijd die Ineke ondergaat ondervindt ze dat God bij haar blijft. Maar zij wilde weten wat ze daar aan heeft. Wat dat dan betekent? Ineke denkt soms dat ze haar geloof verliest. Zo groot is haar verlies. Ze stelt soms de weg helemaal kwijt te zijn. Ze kan niet begrijpen dat God dit verlies toelaat, maar wel dat Hij meer lijdt.

In dit boek komt naar voren dat Ineke lichamelijk niet sterk is en onzeker. Toch slaat ze zich door de crisis heen. Het gezin is midden-orthodox. Ineke gebruikt soms Engelse teksten, maar plaatst daar vrijwel altijd meteen een Nederlandse vertaling bij. De tekst van dit boek is opgedeeld in alinea’s van ongeveer gelijke grote, waardoor het makkelijk leest. Dit boek wordt aangeraden.

www.vergadering.nu