www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ik trouwde met mijn ex-man 
Monica Masi
Paperback
256 pagina's Ä 16,95
Uitgeverij: Grace Publishing House
ISBN 9789492234520
Dit boek bestellen...

Monica is stewardess, Stefan werkt in een fitnesscentrum. Al na enkele ontmoetingen ontluikt er tussen de twee een liefdesrelatie en niet veel later besluit het stel elkaar het jawoord te geven tijdens een romantische bruiloft in VenetiŽ. Hun wittebroodsweken staan echter van meet af aan in het teken van moeilijkheden en hun communicatie hapert op alle terreinen: zij wil praten, hij trekt zich terug. En hoe meer zij met haar Italiaanse temperament voor de dag komt, hoe stiller hij wordt, met als gevolg dat ze hoe langer hoe meer van
elkaar vervreemden. 
Het duurt niet lang voordat zowel Monica als Stefan hun heil bij een ander
zoeken en een affaire beginnen. Twee jaar later komt het tot een scheiding.
Maar dan dient de grote verrassing van hun leven zich aan: de liefde baant zich
opnieuw een weg. Tegen alle menselijke verwachtingen in trouwen ze voor de
tweede keer met elkaar. Monica en Stefan krijgen twee kinderen en besluiten hun bijzondere verhaal naar buiten te brengen.

..


1. Uitdaging - juni 2020 - www.uitdaging.nl 

Opnieuw getrouwd met je ex-man

Recensie door Koos van der Ziel

Dat is het wonderlijke verhaal van Monica Masi, een Italiaanse stewardess en de Zwitserse fitnessmedewerker Stefan Imoberdorf. Na een rooskleurige verkeringstijd geven Monica en Stefan elkaar het jawoord tijdens een romantische bruiloft in VenetiŽ. Door een akkefietje na afloop van hun grandioze huwelijksdag komt hun relatie echter van meet af aan onder spanning te staan. Een sneeuwbaleffect van haperende communicatie, onbegrip en onuitgesproken gevoelens leidt tot wanhopige vervreemding. Toch vindt hun gestrande huwelijk tegen beider verwachtingen in de weg naar herstel, dankzij een ingrijpende bekering.

Hoop in Christus
Het boek is geschreven vanuit de belevingswereld van Monica, maar er is ook een hoofdstuk opgenomen waarin Stefan een beknopte versie van zijn leven en het liefdesdrama belicht. Daarmee zou je kunnen zeggen dat de doelgroep van het boek overwegend vrouwelijk is. Toch heb ik als man het verhaal evengoed met gretige interesse gelezen omdat het zo getuigt van de ongekende hoop in Christus. De autobiografie laat helder zien hoe mensen bevrijd worden van zichzelf en de onmacht in relaties als zij ingaan op de waarheid van het evangelie. Zo leren Monica en Stefan hun zonden naar elkaar te belijden in plaats van tot in den treure te bekvechten en maakt hun egoÔsme plaats voor begripvolle communicatie en openheid.

Kwetsbaar en meeslepend
Wellicht zullen sommige nuchtere lezers zich minder goed herkennen in de uitgesproken gevoelswereld van Monica die niet schroomt om haar pijn, verdriet en vernedering tot in detail te beschrijven. Toch is ook dat de kracht van het boek. De kwetsbaarheid waarmee ze vertelt, maakt haar verslag immers tot een indringend en meeslepend getuigenis, dat bovendien veel herkenning oproept.

Een sprookjesachtig bekeringsverhaal?!
Voor wie zich afvraagt of deze bekeringsgeschiedenis echt alleen maar een sprookjesachtig einde heeft waarin de nuchtere werkelijkheid ontbreekt, komt gelukkig niet bedrogen uit. Zo schrijft Monica dat ze na de hereniging met haar ex-man nog vaak genoeg aan haar karakter heeft moeten schaven. Daarmee is dit boek niet alleen een verhaal van zij leefden nog lang en gelukkig maar ook een illustratie waarin duidelijk wordt dat ons karakter blijvend gevormd moet worden naar het beeld van Christus.

Verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en www.pelgrimonline.nl

www.vergadering.nu