www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Ik trouwde met mijn ex-man 
Monica Masi
Paperback
256 pagina's Ä 16,95
Uitgeverij: Grace Publishing House
ISBN 9789492234520
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Monica is stewardess, Stefan werkt in een fitnesscentrum. Al na enkele ontmoetingen ontluikt er tussen de twee een liefdesrelatie en niet veel later besluit het stel elkaar het jawoord te geven tijdens een romantische bruiloft in VenetiŽ. Hun wittebroodsweken staan echter van meet af aan in het teken van moeilijkheden en hun communicatie hapert op alle terreinen: zij wil praten, hij trekt zich terug. En hoe meer zij met haar Italiaanse temperament voor de dag komt, hoe stiller hij wordt, met als gevolg dat ze hoe langer hoe meer van
elkaar vervreemden. 
Het duurt niet lang voordat zowel Monica als Stefan hun heil bij een ander
zoeken en een affaire beginnen. Twee jaar later komt het tot een scheiding.
Maar dan dient de grote verrassing van hun leven zich aan: de liefde baant zich
opnieuw een weg. Tegen alle menselijke verwachtingen in trouwen ze voor de
tweede keer met elkaar. Monica en Stefan krijgen twee kinderen en besluiten hun bijzondere verhaal naar buiten te brengen.  


2. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Ik trouwde met mijn ex-man

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(13 september 2019)

Het echtscheidingspercentage in onze tijd is schrikbarend hoog. Veel mensen besluiten om te scheiden, en in de samenleving wordt het al lang niet meer als afwijking van de norm gezien.
Vaak blijven mensen hierna zitten met pijn, vragen en onverwerkt verdriet maar hier wordt helaas minder bij stilgestaan.

Onlangs werd ik door Grace Publishing House benaderd met het verzoek een recensie te schrijven van het boek 'Ik trouwde met mijn ex-man' van Monica Masi. Hoewel (de titel van) het boek mij in eerste instantie niet echt aansprak, moet ik zeggen dat ik het vol verbazing heb zitten lezen. Er gebeuren ook vandaag nog wonderen en relaties kunnen zich herstellen.
Maar bij het stel uit dit boek ging niet alles vanzelf. Er ging een lange weg aan vooraf...

Monica Masi, een jonge stewardess van Italiaanse afkomst, beschrijft in de eerste hoofdstukken van het boek hoe haar leven eruit heeft gezien voordat ze de Zwitserse fitnessmedewerker Stefan Imoberdorf ontmoet. Wanneer Monica en Stefan na een periode van intense verliefdheid hun grootse bruiloft vieren in VenetiŽ, beleven ze een prachtige dag.
Welgeteld ťťn dag na hun huwelijk beginnen de problemen. Terwijl Monica hunkert naar fysieke aandacht en emotionele intimiteit, wordt haar echtgenoot met de dag zwijgzamer; hij lost de problemen liever met zichzelf op door zich steeds verder terug te trekken.
Gaandeweg hun huwelijk worden ze vreemden voor elkaar die nooit geleerd hebben om conflicten met elkaar te bespreken, laat staan ze op te lossen.

Nadat ze beiden hun geluk bij een nieuwe partner hebben gezocht, zien Monica en Stefan geen andere weg dan de consequenties onder ogen te zien en te scheiden. Het gevoel van vernedering blijft. 
Na een tijdje vindt er een ongewone wending plaats. Monica en Stefan raken weer met elkaar in contact en trekken weer regelmatig samen op. Inmiddels zijn ze ook allebei op een wonderlijke manier tot geloof gekomen en beginnen ze het verleden en andere dingen in hun leven anders te zien.
Tot hun eigen verbazing zijn ze zelfs weer in staat te communiceren en keren gevoelens van empathie weer terug. Er bloeit nieuwe liefde op en uiteindelijk besluit het stel voor een tweede keer met elkaar te trouwen en doelbewust aan hun relatie te werken. Inmiddels heeft het echtpaar twee kinderen en hebben ze een gelukkig huwelijk.

Erg wonderlijk hoe het leven soms kan gaan. Beide hoofdpersonen hadden totaal niet voorzien dat ze ooit weer bij elkaar zouden komen en hun huwelijk zouden voortzetten.
In elf hoofdstukken wordt van begin tot eind door Monica verteld van hun geschiedenis, hun ommekeer en hun huidige leven. Het is echt heel bijzonder om haar verhaal te lezen en te zien dat wonderen nog bestaan! In het laatste hoofdstuk schrijft Stefan Imoberdorf openhartig hoe hij het allemaal heeft beleefd, wat de oorzaak was van zijn gedrag en hoe hij zelf veranderd is als mens.

Wanneer je dit boek leest, zie je dat er voor elk gescheiden echtpaar openingen zijn om opnieuw naar elkaar toe te groeien wanneer je God in je leven betrekt en er allebei voor open staat. Ik zou dit boek bij heel veel mensen in de brievenbus willen stoppen zodat het voorbeeld van Monica en Stefan ook hen zal overtuigen dat er altijd mogelijkheden zijn voor een nieuw begin.

Wat wel op de achtergrond meespeelde bij mij is de vraag of het bijbels gezien juist is om te hertrouwen nadat je man of vrouw overspel heeft gepleegd. Omdat het nu gaat over het hertrouwen met de man/vrouw waarmee ze eerder getrouwd geweest zijn, is het in zekere zin een iets ander verhaal. Toch blijft dit een onderwerp om goed over na te denken. Je kunt er hier meer over lezen, er worden verschillende bijbelgedeelten over dit onderwerp belicht.


1. - juni 2020 - www.uitdaging.nl 

Opnieuw getrouwd met je ex-man

Recensie door Koos van der Ziel

Dat is het wonderlijke verhaal van Monica Masi, een Italiaanse stewardess en de Zwitserse fitnessmedewerker Stefan Imoberdorf. Na een rooskleurige verkeringstijd geven Monica en Stefan elkaar het jawoord tijdens een romantische bruiloft in VenetiŽ. Door een akkefietje na afloop van hun grandioze huwelijksdag komt hun relatie echter van meet af aan onder spanning te staan. Een sneeuwbaleffect van haperende communicatie, onbegrip en onuitgesproken gevoelens leidt tot wanhopige vervreemding. Toch vindt hun gestrande huwelijk tegen beider verwachtingen in de weg naar herstel, dankzij een ingrijpende bekering.

Hoop in Christus
Het boek is geschreven vanuit de belevingswereld van Monica, maar er is ook een hoofdstuk opgenomen waarin Stefan een beknopte versie van zijn leven en het liefdesdrama belicht. Daarmee zou je kunnen zeggen dat de doelgroep van het boek overwegend vrouwelijk is. Toch heb ik als man het verhaal evengoed met gretige interesse gelezen omdat het zo getuigt van de ongekende hoop in Christus. De autobiografie laat helder zien hoe mensen bevrijd worden van zichzelf en de onmacht in relaties als zij ingaan op de waarheid van het evangelie. Zo leren Monica en Stefan hun zonden naar elkaar te belijden in plaats van tot in den treure te bekvechten en maakt hun egoÔsme plaats voor begripvolle communicatie en openheid.

Kwetsbaar en meeslepend
Wellicht zullen sommige nuchtere lezers zich minder goed herkennen in de uitgesproken gevoelswereld van Monica die niet schroomt om haar pijn, verdriet en vernedering tot in detail te beschrijven. Toch is ook dat de kracht van het boek. De kwetsbaarheid waarmee ze vertelt, maakt haar verslag immers tot een indringend en meeslepend getuigenis, dat bovendien veel herkenning oproept.

Een sprookjesachtig bekeringsverhaal?!
Voor wie zich afvraagt of deze bekeringsgeschiedenis echt alleen maar een sprookjesachtig einde heeft waarin de nuchtere werkelijkheid ontbreekt, komt gelukkig niet bedrogen uit. Zo schrijft Monica dat ze na de hereniging met haar ex-man nog vaak genoeg aan haar karakter heeft moeten schaven. Daarmee is dit boek niet alleen een verhaal van zij leefden nog lang en gelukkig maar ook een illustratie waarin duidelijk wordt dat ons karakter blijvend gevormd moet worden naar het beeld van Christus.

Verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en www.pelgrimonline.nl

www.vergadering.nu