www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Heilig vuur
Corjan Matsinger
Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013
143 pag.
9789058817372
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jongeren leren geloven, hopen en liefhebben: Geloven is voor jongeren niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor degenen die in de kerk zijn opgegroeid. Voor kerkelijke jongerenwerkers en ouders is het dan ook een uitdaging het – soms smeulende – geloofsvuurtje aan te wakkeren. Maar hoe doe je dat? 

Corjan Matsinger deelt in Heilig vuur negen inzichten rond jongerenwerk die hij heeft opgedaan als jeugdwerker voor Youth for Christ. Praktische inzichten die de lezer zullen inspireren en bemoedigen. De adem van Gods Geest kan het voor het oog gedoofde vuur, aanblazen en doen ontvlammen. Volwassenen met een brandend hart voor jongeren, spelen hierin een cruciale rol. In dit boek laat Corjan hoe zijdit vorm kunnen geven. Corjan Matsinger is teamleider bij Youth for Christ, een veelgevraagd spreker en auteur van diverse boeken over jeugdwerk.

..


1.   indekerk.be Blog - februari 2014 - indekerk.be...


Heilig Vuur

Recensie door A.H.

Corjan Matsinger (bekend van EO Denkstof, teamleider bij Youth for Christ, én spreker op de komende Breeze Awards) schreef verschillende boeken over jongerenwerk. Zijn nieuwste is Heilig vuur. Op een toegankelijke manier zet Corjan uiteen hoe ouders of jongerenwerkers het geloofsvuur in jongeren kunnen aanwakkeren. Soms lijkt het maar een walmende pit, maar Corjan laat zien dat dat juist een opportuniteit is. Want waar rook is, is vuur!

Op de achterste kerkbank
De auteur vertrekt vanuit het perspectief op de jongere die op de achterste kerkbank hangt. Hij pleit voor de vreemdheid van het geloof, voor heilige herrie, voor rituelen (vb. een pelgrimsreis naar de EO Jongerendag), en de ‘mysterious ways’ van de Geest. Daarvoor gebruikt hij allerlei inspiratiebronnen: zijn eigen jeugd, de joodse traditie, seculiere muziek, Keltische gebruiken, … Dat zorgt ervoor dat het boekje multiperspectivisch wordt.

Narthicaal leren
Een interessant hoofdstuk gaat over het narthicale leren: de narthex is het voorportaal van een monumentale kerk. Corjan beweert dat jongeren daar te vinden zijn, met de blik zowel naar buiten als naar binnen. In de narthex vraag je je af welke mogelijkheden er liggen in de buitenwereld om over geloof te spreken. Welke films, reclame, liedjes, … vormen een opening om het over geloof te hebben? Tegelijkertijd zoek je naar manieren om het ‘anders’ zijn van het geloof te laten zien aan jongeren. Hoe kunnen ze hun eerste stappen zetten naar het mysterie dat het geloof blijft? De narthex is de ruimte van wederzijdse confrontatie van marktplein en kerkzaal.

Er boenk op
Voor ervaren jeugdleiders zal Corjan vaak een open deur intrappen, maar even vaak zit hij er zonder dat je het goed en wel beseft boenk op. Een voorbeeldje?

“Heiligen kunnen een voorbeeld zijn voor jonge mensen; ze dagen hen uit en sporen hen aan om aan zichzelf te werken en hun eigenlijke roeping te ontdekken. Idealen zijn voor de jeugd noodzakelijk. Want zonder idealen zouden zij alleen met zichzelf bezig zijn.”

Denken we niet vaak te klein van onze roeping? Willen we jongeren te vaak gewoon ergens op een veilige plaats binnen de kerk krijgen, terwijl ze net zo vatbaar zijn voor idealen en grote dingen?

Samen
Heilig vuur bemoedigt de ouder die aan het vechten is tegen de moedeloosheid. Het boek geeft verfrissende ideeën aan de jeugdwerker van wie de blik is blijven hangen in het comfortabele kerkje. Corjan daagt de lezer uit om de tiener te bereiken waar hij is op zijn weg met God. Het is een boekje om rustig door te lezen, opnieuw op te pakken, en misschien zelfs te bespreken in groep. Elk hoofdstuk besluit met enkele gespreksvragen, om meteen mee aan de slag te gaan.


www.vergadering.nu