www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Totaal christendom
Zending in de hele wereld, van Kaapstad tot Lausanne
Henk P. Medema
Uitg. Medema, Heerenveen
ISBN: 9789063536121
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In oktober 2010 is in Kaapstad het derde Wereldcongres voor Evangelisatie gehouden, met zo’n vierduizend afgevaardigden uit alle landen van de wereld. Het motto van het congres was: het hele evangelie, door de hele Kerk, voor de hele wereld.

Nog nooit zijn de kansen, maar ook de problemen voor het evangelie in de wereld zo groot geweest als nu. De brandende vraag hoe het evangelie in deze wereld zal kunnen landen,
wordt wel bijzonder actueel wanneer de discussies zich afspelen in een land vol contrasten, rijkdom, armoede, hiv/aids, corruptie, geweld, en … hoop.

Henk Medema, auteur en uitgever, maakte deel uit van de Nederlandse delegatie naar Kaapstad. Hij laat in dit boek iets voelen van de polsslag van het Lausanne congres: enerzijds van wat daar allemaal gebeurde, anderzijds de achtergronden in beschouwingen over het evangelie in de hele wereld.


1. - maart 2012

Totaal christendom van Henk P. Medema


Recensie door Karel Remmelink

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, waarschijnlijk kent u dit model voor analyses. De schrijver doet in het boek verslag van het derde wereldcongres voor evangelisatie, eind 2010 gehouden in Kaapstad. Het gaat dan om sterke punten, aandachtspunten, kansen en bedreigingen. Vervolgens diept hij de achtergronden verder uit en volgen beschouwingen over het evangelie in de hele wereld.

Het motto van de conferentie was: 'het hele evangelie, door de hele Kerk, voor de hele wereld'. Het deed me veel meer dan de titel van het boek. De bijbehorende thema's die werden besproken maken het onderwerp nog concreter. Het unieke van het christelijk geloof was het centrale punt, omdat Christus uniek is. Maar ook verzoening, lijden, multiculti en lauwheid versus extremisme gaven stof tot bezinning.

Toch heeft de titel meer in zich dan je aanvankelijk vermoedt. Wat de schrijver heeft meegenomen, maar wat hijzelf ook uitstraalt, is dat het bij het evangelie en bij evangeliseren niet beperkt mag blijven tot het `een ander iets ongelooflijk moois vertellen'. Het evangelie spreekt de mens integraal aan, in alle denkbare aspecten. Heel realistisch, geloof en werken, hart en handen, boodschap en ontwikkelingshulp. Rijk staat wat af en arm wordt rijker.

Jezus is de bron, maar Hij is om zo te zeggen niet `los verkrijgbaar'. De schrijver legt zijn persoonlijke getuigenis in het punt dat hij wil maken. Er is een overdosis aan individualisme in het christendom dat uitmondt in de stelling: 'Ik geloof, dus ik ben gered.' Dat is een versmalling van het evangelie waar hij zich tegen verzet. Hij onderbouwt deze visie met een verwijzing naar de brieven aan de Romeinen en de Efeziërs.

Het christendom is geen verhaal van de ivoren toren. Na Golgotha en de opstanding heeft de Heer zich niet via de hemelvaart teruggetrokken op een onbereikbare plaats. Hij heeft Zijn Geest gegeven die Zich alom wil manifesteren en die ons de nieuwe mens toont. Die mens is middelpunt van de nieuwe schepping, maar staat ook midden in de oude schepping.

Zoals de Heer Jezus totaal veranderde toen Hij hier op aarde kwam om altijd weer anderen te dienen, zo zouden wij veranderen. Steeds weer naar Hem kijkend of we nog meer kunnen veranderen naar Zijn beeld. Daarvoor is het nodig de Bijbel te lezen, maar soms ook er nadrukkelijk bij bepaald te worden, bijvoorbeeld door het lezen van dit boek. En zeker ook te luisteren naar het getuigenis van iemand die voor dat navolgen van Christus anno 2010, wel een heel hoge prijs moet betalen. Dat maakt het lezen van dit boek goed bestede tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik alle documentatie over de organisatie achter de genoemde conferentie die in het boek is opgenomen, voor kennisgeving heb aangenomen. Daardoor eindigde het boek voor mij ook wat abrupt.

www.vergadering.nu