www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


3. De laatste wereldoorlog 
Henk P. Medema
216 blz.; prijs Ä 14,95
Uitgeverij Medema, Vaassen 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Uitdaging - juli 2005

Een wonderlijk en lastig boek over de 'laatste oorlog om het hart'
Recensie door Henk Jan Kamsteeg

Een wonderlijk boek, noemt auteur en uitgever Medema zijn boek De laatste wereldoorlog. Wonderlijk, inderdaad. En lastig. Het kost heel wat moeite te zien wat de auteur nu precies wil zeggen.

De titel en de inleiding van De laatste wereldoorlog klinken dreigend. 'Negentig jaar na de Eerste Wereldoorlog, zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog, ontvouwt zich de laatste Wereldoorlog'. De eerste grensoverschrijdingen hebben volgens Medema al plaatsgevonden en zijn al heel wat ernstiger dan de schotenwisselingen in 1940 bij Venlo en Glanerburg. Volgens de auteur is het duidelijk: het is oorlog. Niet een oorlog tegen vlees en bloed, "maar tegen de wereldbeheersers van de duisternis, de overheden en de machten in de hemelse gewesten!"

Medema komt tot deze conclusie na eerst een aantal hoofdstukken de geschiedenis van Europa en Amerika te hebben doorlopen. Ook staat hij stil bij de drie wereldgodsdiensten. Duidelijk wordt dat de auteur een veelbelezen man is. Nu maken de vele citaten en anekdotes De Laatste wereldoorlog weliswaar erg interessant, maar zijn betoog wordt er niet gemakkelijker op. Want wat wil hij met al de verhalen nu uiteindelijk zeggen?

De laatste wereldoorlog (210 pagina's, Ä 14,95, ISBN 90 6353 449 3) bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat Medema in op 'de dingen van beneden'. Het tweede deel gaat over 'de woorden van boven'. Het eerste deel sluit hij af met te stellen dat de laatste wereldoorlog is begonnen. "We staan vlak voor de beslissende ontknoping van de wereldgeschiedenis, de vestiging van Gods Rijk op aarde, en heel de mensenwereld zal zich voor Hem moeten buigen."

Om ons klaar te maken voor deze ontknoping, gebruikt Medema 'de woorden van boven' meer voor bijbelstudie. Zo komen de woorden van Jezus in de Bergrede uitgebreid aan bod. Ook gaat de auteur in op de strijd in de hemelse gewesten, het belang van het gebed en de werken die van christenen worden gevraagd.

In het laatste hoofdstuk wordt langzaam maar zeker duidelijk wat Medema zijn lezers nu precies wil meegeven. De laatste wereldoorlog zal een oorlog zijn om ons hart. "Laat niemand denken dat het voldoende is als de profetieŽn in vervulling gaan, als Christus zijn koningschap op aarde op Zich neemt, de vijanden verslagen worden, Jeruzalem de voetbank van Christus' voeten wordt. Je zal het toch maar meemaken, dat dat alles gebeurt, en je maakt er niets van mee."

Het gaat volgens auteur Henk Medema natuurlijk om de rechte leer van de Schrift. Maar het is niet voldoende. Het gaat om het hart. De auteur verwijst naar de vraag die Jezus aan Petrus stelde: Hou je van mij? Deze vraag moeten ook wij beantwoorden. "Dat is de vraag naar het centrum van je leven. Geen vraag gaat zo diep. Geen antwoord moet van diep komen", schrijft Medema.


2. De laatste wereldoorlog
door Henk P. Medema
216 blz.; prijs Ä 14,95
Uitgeverij Medema, Vaassen 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Oogst - oktober 2005

Boekrecensie door J. van Barneveld

Wie bij deze titel een boek verwacht in de trant van 'de laatste veldslag' van Hal Lindsey, kent de schrijver nog niet. De opzet van 'De laatste wereldoorlog' is veel breder. Het Midden Oosten is niet het enige slagveld. Deze tweeluik beschrijft oorlogen die woeden tegen de gemeente, tegen het terrorisme, tegen onze gezinnen, onze gezondheid en ons hart. Het deel' De dingen van beneden' gaat over 'Europa', de VS, het fundamentalisme binnen de drie monotheÔstische religies en over ons land.
Boeiend is zijn beschrijving van de groei van Europa naar de EU, het 'herstelde Romeinse Rijk' uit de Bijbel. Zijn analyses van de opkomst en neergang van de VS en de situatie in ons land zijn belangrijk. Over bepaalde aspecten van zijn visie op IsraŽl verschil ik met de schrijver van mening. Medema ziet zeker wel de unieke plaats van IsraŽl in Gods heilshandelen en de rijke beloften die nog open staan, maar soms komt hij niet verder dan het eigenwijze Hollandse vingertje dat roept dat 'IsraŽl zich eerst maar eens moet bekeren'.

Als we het boek omkeren komen we in het tweede deel, 'De Woorden van boven'. Vanuit de Bergrede en de strijd tegen de geestelijke overheden en machten (zie EfeziŽrs 6), wordt de lezer toegerust in de strijd Ė de 'laatste wereldoorlog' die ook ons treft. Medema bespreekt zaken als leiderschap, genezing, gebed en geloof op een rustige en evenwichtige manier.


1. Nederlands Dagblad - 3 juni 2005

De laatste wereldoorlog
Henk P. Medema
Uitg. Medema (Telos) Vaassen, 2005; 84+131 blz., Ä 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Recensie door Reina Wiskerke

Publicist en uitgever Henk Medema stelt dat de laatste wereldoorlog is begonnen. Met een zekere bescheidenheid, een mens weet niet precies hoe laat het is op Gods wereldklok, probeert hij de tekenen van de tijd te duiden.

Medema is van mening dat er op grond van Gods Woord wet degelijk wat over te zeggen is. In de ene helft van het boek analyseert hij wat er aan de hand is op deze wereld: "We staan vlak voor de beslissende ontknoping van de wereldgeschiedenis." In de andere helft, waarvoor je het boek moet omdraaien, analyseert hij woorden 'van boven' over de wereldgeschiedenis.

Hij betreedt een terrein waarover verschil van mening is onder christenen: er zijn op grond van bijbelse profetieŽn heel verschillende routekaarten gemaakt. Zo geeft Medema zelf in zijn betoog over IsraŽl aan "anders dan de meeste gereformeerde theologen" de Bijbel "bedelingsgewijs" te lezen: "als een beschrijving van de voortgaande stappen van God in zijn Zelfopenbaring".

Of je zijn analyse nu overtuigend vindt of niet, Medema voedt terecht het bewustzijn dat achter de wereldgeschiedenis Gods werkelijkheid staat, en dat je als gelovige daarin je plek strijdend moet willen innemen. Medema weidt uit over de geestelijke strijd die gaande is, en ziet in dat verband een noodzakelijke plaats voor de 'bevrijdingsbediening' en 'genezingsbediening', waar momenteel in allerlei kerkelijke kringen aandacht voor is, en waar Medema's soulmate (dat nemen we althans aan) ook zo mee bezig is: Willem J. Ouweneel. Beiden behoren tot de Vergadering van Gelovigen, die van oudsher voor de eindtijd een voor haar kenmerkende eschatologische routekaart volgt.

De laatste oorlog gaat ten diepste om je hart, aldus Medema. _De inzet is niet dat wij zo onbeschadigd mogelijk door het leven heen komen en de hemel bereiken, maar dat de Koning door ons heen zijn weg in deze wereld vindt, en de aarde bereikt met zijn majesteit."

www.vergadering.nu