www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Rembrandt en het Evangelie
Beeldgedichten
Beeldgedachten door Willem L. Meijer
96 blz.; prijs € 15,00;
ISBN 9063534795; Uitgeverij Medema, Vaassen, 2006


1. Oogst - 10 november 2006

Rembrandt en het Evangelie

Recencie door K. de Jong

Het is al weer een paar jaar geleden dat ik een persoonlijke Rembrandt-revival meemaakte. Ik was naar het Rijksmuseum gegaan om een bepaald schilderij wat nauwkeuriger te bekijken.‘De Nachtwacht nu even niet ’, dacht ik. Te vaak kom ik hem tegen op handdoeken, koektrommels en dergelijke attributen. Het was kennelijk niet eenvoudig om de Nachtwacht te ontlopen want onverwachts stond ik er pal voor. Overweldigend. Het was of ik een klap voor mijn hoofd kreeg. Ik hield m ’n adem in. Wat gebeurt daar op dat schilderij? Ik begon boeken over Rembrandt te verzamelen en te lezen. Het was niet allemaal even diepgaand.
Per ongeluk stuitte ik op een boekje dat ik in 1995 toegezonden had gekregen van de Vereniging van christen-historici. ‘Kleinnoot en aanstoot ’, luidde de titel. Het was geschreven door Willem L.Meijer en handelde over de honderdguldenprent en andere bijbelse historiën van Rembrandt. Dit boekje van Meijer,docent kunstgeschiedenis aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, heeft me verder op weg geholpen om beter te leren kijken en het heeft me verder geholpen bij het zoeken naar een antwoord op de prangende vraag hoe Rembrandt persoonlijk tegenover de boodschap van het Evangelie stond.

Ik was dan ook aangenaam verrast toen ik enkele maanden geleden een uitnodiging ontving van uitgeverij Medema om de presentatie bij te wonen van een nieuw boek van Willem Meijer over Rembrandt. Er was gekozen voor een passende locatie. We zaten tussen prachtige schilderijen in het Bijbels Museum aan de Herengracht in Amsterdam.

Het nieuwe boek draagt de titel ‘Rembrandt en het Evangelie’.Het bestaat uit twee delen: Beeldgedichten en Beeldgedachten. ‘Beeldgedichten ’omvat een achttiental gedichten van de auteur bij evenzoveel schilderijen van Rembrandt. ‘Beeldgedachten’ gaat in op de ‘hooge en verre naghedachten’ van Rembrandt.

Opnieuw heeft Meijer een boek geschreven dat ons dieper inzicht geeft in het werk van de nog steeds onovertroffen schilder. Persoonlijk raakte het tweede deel me meer dan het eerste.In de gedichten staan zeker een aantal sterke zinnen en ze zijn behulpzaam om dichter bij de bedoeling van de schilder te komen. De ‘Beeldgedachten’ brachten me niet alleen dichter bij de bedoeling van de schilder, maar ook dichter bij de bedoeling van het Evangelie. De auteur maakt zich er niet makkelijk van af. Ook buigt hij niet te snel naar zijn eigen standpunten. Hij graaft diep en geeft op
evenwichtige wijze zijn mening. Een aantal keren laat hij overtuigend zien dat bij Rembrandt het Evangelie van zonde en genade op verschillende manieren in zijn werk doorschemert. Ik heb genoten van dit boek.

De auteur stelde tijdens de presentatie dat het niet de schrijver is die een boek maakt. De schrijver levert slechts de kopij aan,de uitgever maakt het boek. In dit geval is uitgeverij Medema daar bijzonder goed in geslaagd. Het is een klein juweeltje geworden. Eigenlijk doet u uzelf en uw vrienden tekort als u dit boek niet aanschaft of cadeau geeft.

Bij het boek is een cd-rom gevoegd met veel nuttige informatie.

www.vergadering.nu