www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Als God bestaat...
Jan Meijerink
Uitg.: VEG Diemen
126 pag.
ISBN 978-9070048-82-2
Prijs: € 8
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Christenen gebruiken in hun getuigenis vaak de schepping, met al haar schoonheid en complexiteit, als een argument voor Gods bestaan. Daar is veel voor te zeggen. Veel, omdat het alternatief ‘puur toeval’ ook vanuit de ‘neutrale’ wetenschap steeds meer in twijfel wordt getrokken. Toch roept dit argument ook weerwoord op. Want de schepping bevat niet alleen schoonheid, maar ook gebrokenheid. Mensen zijn het daarom doorgaans nog wel eens met de stelling dat er ‘iets’ moet zijn, maar ze blijven zitten met een aantal lastige vragen. Vragen zoals:

* Als God bestaat, waarom is er dan zo veel ellende op deze wereld?
* Als God bestaat, waarom heeft Hij de mens dan niet anders gemaakt?
* Als God bestaat, waarom doet Hij dan niets?
* Als God bestaat, waarom laat Hij zich dan niet gewoon zien?

www.veg-diemen.nl


1. Uitdaging - januari 2009 - www.uitdaging.nl
Gods bestaan en de ellende

Als er dan een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? De bekende moeilijke vraag van ongelovigen aan christenen. Die zitten vervolgens in feite vaak nogal met een mond vol tanden.

Recensie door Johan Th. Bos

Ik herinner mij dat ik voor het bestaan van al die aardse narigheid lang geleden in nazorgcursussen voor evangelisatiecampagnes allerlei argumenten kreeg aangereikt. Eigenlijk leken zij mij meer verbale handigheidjes om de zaak te omzeilen dan Bijbelse waarheid.

Jan Meijerink, voorganger van de Volle Evangelie Gemeente Diemen, deed in zijn boek Als God bestaat... een nieuwe poging om ongelovige waaromvragen Bijbels te beantwoorden. Hij is - daar goeddeels in geslaagd. Hij geeft bijvoorbeeld aan waarom God zich niet laat zien ('niemand kan God zien en leven'). Maar op de kernvraag waarom God de ellende laat voortbestaan, komt ook hij niet met de reactie die voor mij bevrijdend was: God heeft de wereld losgelaten. En de 'god dezer eeuw' regeert. Niet als compagnon van de Schepper, lijkt mij. Dat is de kern van het vooral dus door ongelovigen gesignaleerde probleem. Al valt er veel aan toe te voegen.

Ook Meijerink ontkomt er kennelijk niet aan de oorzaak weer volledig bij (het egoïsme van) de mens te zoeken. Dat deed mij denken aan wijlen circusdirecteur Tony Boltini in een tv-uitzending met Henk Binnendijk. Toen Tony de algemene hamvraag naar de evidente afwezigheid van God in de armoede en andere nood stelde, kreeg hij te horen dat hij dan maar zijn bezit moest verkopen en de opbrengst ter verbetering van de situatie aanwenden. Waarop Boltini reageerde: "Als ik daarmee alles zou oplossen, zou ik het meteen doen." Zodat ook in die dialoog het werkelijke antwoord niet kwam.

Natuurlijk zou de wereld er anders uitzien als iedereen godvrezend was en Christus kende. Maar zover is het nog niet. De Heer heeft voorlopig afscheid genomen van deze duisternis, maar wie wil kan tot Zijn 'wonderbaar Licht' komen en deel krijgen aan de Gemeente, die Hij nu verzamelt. Daarmee veranderen niet onmiddellijk hun omstandigheden, wel het perspectief.

"We vinden allemaal dat een goede God iets aan de situatie op aarde zou moeten veranderen, maar als Hij daarbij een beroep op ons doet, dan geven we niet thuis. We verschuilen ons achter argumenten zonder serieus te kijken naar wat de Bijbel ons daarover te zeggen heeft", constateert de auteur. Veel van de 'Als God bestaat-vragen' zijn volgens hem geen echte vragen, omdat men niet werkelijk op zoek is naar antwoorden. Ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Evenals met zijn conclusie dat de mens in ontmoeting met God zonder diens genade geen been heeft om op te staan. Toch reikt Meijerink tot mijn verbazing ook het nakomen van de - slechts 'tot op Christus' bestaande - wet van Mozes aan als oplossing voor de aardse tragiek, (wat volgens het Nieuwe Testament nooit iemand lukte). Ik heb dus wel nieuwe vragen overgehouden. Toch overstijgt de evangelisatiewaarde van dit boekje die.

www.vergadering.nu